Celkem: 11 soutěží

Matematická olympiáda 69. ročník

Matematická olympiáda (MO) je předmětová soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. K výsledku vždy patří i zdůvodnění myšlenkového postupu.

Fyzikální olympiáda 61. ročník

Fyzikální olympiáda je soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh pro žáky SŠ (4 kategorie) a ZŠ (3 kategorie). Účast v soutěži je dobrovolná.

Biologická olympiáda 54. ročník

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Biologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v  Propozicích BiO a jsou závazné. Účast v soutěži je dobrovolná.

Konverzační soutěž v německém jazyce - 51. ročník

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v německém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž v ruském jazyce - 51. ročník

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v ruském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce - 51. ročník

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v anglickém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce - 49. ročník

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve francouzském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž ve španělském jazyce - 49. ročník

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve španělském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Dějepisná olympiáda - 49. ročník

Zde najdete všechny potřebné informace k dějepisné olympiádě, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Olympiáda z  českého jazyka - 46. ročník

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě z českého jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Zeměpisná olympiáda - 22. ročník

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě ze zeměpisu, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.