Celkem: 19 soutěží

Přespolní běh

Talent Jihočeského kraje

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda (MO) je předmětová soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. K výsledku vždy patří i zdůvodnění myšlenkového postupu.

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda je soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh pro žáky SŠ (4 kategorie) a ZŠ (3 kategorie). Účast v soutěži je dobrovolná.

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Biologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v  Propozicích BiO a jsou závazné. Účast v soutěži je dobrovolná.

Konverzační soutěž v německém jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v německém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v ruském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v anglickém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve francouzském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž ve španělském jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve španělském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Dějepisná olympiáda

Zde najdete všechny potřebné informace k dějepisné olympiádě, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Olympiáda z českého jazyka

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě z českého jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Zeměpisná olympiáda

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě ze zeměpisu, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Chemická olympiáda