Celkem: 7 soutěží

Matematická olympiáda 69. ročník

Matematická olympiáda (MO) je předmětová soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. K výsledku vždy patří i zdůvodnění myšlenkového postupu.

Fyzikální olympiáda 61. ročník

Fyzikální olympiáda je soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh pro žáky SŠ (4 kategorie) a ZŠ (3 kategorie). Účast v soutěži je dobrovolná.

Biologická olympiáda 54. ročník

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Biologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v  Propozicích BiO a jsou závazné. Účast v soutěži je dobrovolná.

Konverzační soutěž v ruském jazyce - 51 ročník

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě z ruského jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž ve španělském jazyce - 49 ročník

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě ze španělského jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Dějepisná olympiáda - 49 ročník

Soutěž je určená zájemcům o historii a je jednotná pro celé území České republiky. Ve všech kolech (školní, okresní, krajské a ústřední) řeší soutěžící zadané úkoly samostatně pod dohledem pedagoga nebo člena komise v časovém rozpětí max. 90 minut. Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Test by měl být řešen anonymně (tj. pod přiděleným číslem). V průběhu všech kol není povoleno používat dějepisné atlasy, žádnou jinou literaturu ani učebnice.

Olympiáda z  českého jazyka - 46 ročník

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě z českého jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.