Přírodovědný klokan

2020-04-08

Cílem soutěže Přírodovědný klokan je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana.

Pozn.: Poslední aktualizace stránky proběhla 25. října 2023 v 09:11.

Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. – 9. třída ZŠ) a Junior (I. – II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.

Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okresních důvěrníků a škol. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci.

Podrobné informace najdete na https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/. V roce 2023 proběhne Přírodovědný klokan dne 11. října 2023.

Krajským důvěrníkem Přírodovědného klokana a kontaktní osobou v Jihočeském kraji je Michal Heřman, DDM České Budějovice, herman@ddmcb.cz.

Aktuální informace:

Upozornění: V případě, že se chcete soutěže zúčastnit, napište si o přidání do databáze dle okresu na kontakty níže, případně na krajského důvěrníka.

Okresní důvěrníci (seznam je postupně aktualizován):
DDM České Budějovice – Michal Heřman (herman@ddmcb.cz)
DDM Prachatice – Radka Kokešová (radka.kokesova@ddmprachatice.cz)
DDM Český Krumlov – Kristýna Sobolová (jazyky@ddmck.cz)
DDM Tábor – Josef Musil (reditel@ddmtabor.cz)
Písek – Michal Heřman (herman@ddmcb.cz)
J. Hradec – Michal Heřman (herman@ddmcb.cz)
Strakonice – Michal Heřman (herman@ddmcb.cz)

Informace a pravidla 2024

Informace pro okresní důvěrníky

Ke stažení:
Statistika pro školy
Statistika pro okresní důvěrníky
Certifikát za účast

Zadání a řešení Přírodovědného klokana mají v gesci krajský a okresní důvěrníci. Škola v případě zájmu o zaslání musí podat žádost skrz oficiální školní maily (žádostem z řad mailů á seznam.cz, gmail.com atp. nebude vyhověno z důvodu zachování tajnosti dokumentů).

Celková statistika za Jihočeský kraj je k dispozici v sekci Výsledky.

Zonerama Zonerama