Biologická olympiáda

2019-09-26

Biologická olympiáda - 58. ročník Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Biologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v  Propozicích BiO a jsou závazné. Účast v soutěži je dobrovolná.

Garantem BiO za Dům dětí a mládeže České Budějovice je Mgr. Klára Dragová, dragova@ddmcb.cz, telefon 386 447 313, mobil 777 640 090

Předsedou krajské komise BiO je PhDr. Jan Petr, Ph.D., janpetr@pf.jcu.cz

 

Materiály a soutěžní úlohy

Zadání vstupních úkolů pro kat. C a D a přípravný text pro všechny kategorie naleznete ZDE.

Tištěné brožurky pro kategorii A a B byly distribuovány na školy, které se pravidelně zúčastňují v říjnu 2023. V případě zájmu o tištěné brožurky kontaktujte garanta BiO.

 

Termíny konání soutěžních kol:

datum kategorie místo konání čas začátku prezence
do 8. 3. 2024 školní kolo A, B vysílající škola
do 9. 2. 2024 školní kolo C, D vysílající škola
22. 3. 2024 krajské kolo kat. A PF JU, Jeronýmova 8, ČB 7.30 hod.
5. 4. 2024 krajské kolo kat. B PF JU, Jeronýmova 8, ČB 7.30 hod.
19. 3. 2024 okresní kolo kat. C DDM Č. Budějovice 7.30 hod.
22. 4. 2024 okresní kolo kat. D DDM Č. Budějovice 7.30 hod.
9. 5. 2024 krajské kolo kat. C DDM Č. Budějovice 8.00 hod.
23. 5. 2024 krajské kolo kat. D DDM Č. Budějovice 8.00 hod.

Stáhnout jako .pdf

 

Termíny odevzdání výsledkových listin:

Kategorie A Kategorie B Kategorie C  Kategorie D
ze školního kola do 10. 3. 2024 do 10. 3. 2024 do 15. 2. 2024 do 15. 2. 2024

Součástí okresního kola kategorie C a D jsou vstupní úkoly, které se odevzdávají týden před konáním okresního kola (12. 3. 2024 pro kategorii C a 15. 4. 2024 pro kategorii D).

Bez vypracovaných a včas odevzdaných vstupních úkolů není možné v okresním kole soutěžit!!

 

Informace k přihlašování:

Výsledkovou listinu školního kola vyplňte zvlášť pro každou kategorii a odešlete včas elektronicky garantovi Bio.

Výsledková listina ke stažení: Výsledkova_listina_Bio.xls

Součástí okresního kola kategorie C a D jsou vstupní úkoly, které se odevzdávají nejpozději týden před konáním okresního kola (12. 3. 2024 pro kategorii C a 15. 4. 2024 pro kategorii D). Bez vypracovaných a včas odevzdaných vstupních úkolů není možné v okresním kole soutěžit!

Postupový klíč ze školních kol: do vyššího kola postupuje vždy ten nejlepší z kola nižšího z každé přihlášené školy. Případná volná místa budou doplněna dalšími soutěžícími podle jejich celkového umístění v okrese (kategorie C, D) nebo kraji (kategorie A, B).

Postupový klíč z okresních kol (kategorie C, D): do vyššího kola v soutěžní kategorii C, D postupují první tři nejúspěšnější řešitelé (1., 2. a 3. místo) a dalších 9 nejúspěšnějších řešitelů dle počtu získaných bodů napříč okresy v každé kategorii.

 

Informace k okresnímu kolu:

 

 

Informace ke krajskému kolu (C):

Nominace KK C

Pozvánka KK C

Zonerama Zonerama