Biologická olympiáda

2019-09-26

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Biologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v  Propozicích BiO a jsou závazné. Účast v soutěži je dobrovolná.

Garantem BiO za DDM České Budějovice je Mgr. Klára Dragová, dragova@ddmcb.cz, telefon 386 447 313

Předsedou krajské komise BiO je PhDr. Jan Petr, Ph.D., janpetr@pf.jcu.cz

Zadání vstupních úkolů pro kat. C a D a přípravný text pro všechny kategorie naleznete zde

Termíny konání soutěžních kol:

datum kategorie místo konání čas začátku prezence
27. 03. 2020 Krajské kolo kat. A PF JU, Jeronýmova 8, ČB 7.30 hod.
03. 04. 2020 Krajské kolo kat. B PF JU, Jeronýmova 8, ČB 7.30 hod.
08. 04. 2020 Okresní kolo kat. C DDM Č, Budějovice 7.30 hod.
21. 04. 2020 Okresní kolo kat. D DDM Č, Budějovice 7.30 hod.
14. 05. 2020 Krajské kolo kat. C DDM Č, Budějovice 7.30 hod.
22. 05. 2020 Krajské kolo kat. D DDM Č, Budějovice 7.30 hod.

Termíny konání v PDF

Informace k přihlašování:

Garanti z pořádající školy vyplní výsledkovou listinu pro každou kategorii zvlášť a odešlou elektronicky garantovi BiO. V každé kategorii je možné navrhnout maximálně dva úspěšné řešitele k postupu do krajského kola (SŠ) nebo okresního kola (ZŠ).

 

 

Termíny odevzdání výsledkových listin:

kategorie termín odevzdání odevzdávající
školní kolo kategorie A 28. 2. 2020 garant z pořádající školy
školní kolo kategorie B 28. 2. 2020 garant z pořádající školy
školní kolo kategorie C 21. 2. 2020 garant z pořádající školy
školní kolo kategorie D 21. 2. 2020 garant z pořádající školy
okresní kolo kategorie C 24. 4. 2020 garant okresního kola
okresní kolo kategorie D 1. 5. 2020 garant okresního kola

Termíny odevzdání výsledků v PDF

 

Klíč k postupu do okresního kola Českých Budějovic C, D

Do okresního kola Českých Budějovic postupují vždy dva úspěšní řešitelé školního kola z každé zapojené školy. Počet účastníků v okresním kole určuje organizátor tak, aby bylo umožněno zastoupení všech škol, na nichž soutěž probíhá. V případě nenaplnění kapacity postupují další podle pořadí v rámci celého Českobudějovického okresu.

 

Klíč k postupu do krajského kola pro Jihočeský kraj kategorie A, B

Do krajského kola postupují vždy dva úspěšní řešitelé školního kola z každé zapojené školy. Počet účastníků v krajském kole určuje organizátor tak, aby bylo umožněno zastoupení všech škol, na nichž soutěž probíhá. V případě nenaplnění kapacity postupují další podle pořadí v rámci celého Jihočeského kraje.

 

Klíč k postupu do krajského kola pro Jihočeský kraj kategorie C, D

Do krajského kola postupují vždy dva úspěšní řešitelé okresního kola z každého zapojeného okresu. Počet účastníků v krajském kole určuje organizátor tak, aby bylo umožněno zastoupení všech okresů, na nichž soutěž probíhá. V případě nenaplnění kapacity postupují další podle pořadí v rámci celého Jihočeského kraje.