Biologická olympiáda

2019-09-26

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Biologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v  Propozicích BiO a jsou závazné. Účast v soutěži je dobrovolná.

Manuál 55. ročníku Biologické olympiády ke stažení

Garantem BiO za DDM České Budějovice je Mgr. Klára Dragová, dragova@ddmcb.cz, telefon 386 447 313

Předsedou krajské komise BiO je PhDr. Jan Petr, Ph.D., janpetr@pf.jcu.cz

Zadání vstupních úkolů pro kat. C a D a přípravný text pro všechny kategorie naleznete zde

Studijní materiály z loňského roku zůstávají pro kategorie C, D (Těžký život ve vodě) i A, B (Nepřátel se nelekejte, …) stejné.

Termíny konání soutěžních kol:

Kategorie A Kategorie B Kategorie C  Kategorie D
školní kola  do 4. 3. 2022 do 4. 3. 2022 do 11. 2. 2022 do 11. 2. 2022
okresní kola  – 11. 4. 2022 22. 4. 2022
krajská kola 25. 3. 2022 8. 4. 2022 12. 5. 2022 19. 5. 2022
ústřední kolo 25. – 29. 4. 2022

 

Termíny odevzdání výsledkových listin:

Kategorie A Kategorie B Kategorie C  Kategorie D
Ze školního kola do 10. 4. 2021 do 10. 4. 2021 do 6. 4. 2021 do 6. 4. 2021

 

Součástí krajského kola kategorie C a D jsou vstupní úkoly. Bez vypracovaných a včas odevzdaných vstupních úkolů není možné soutěžit v krajském kole!!

Pozn.: Termíny uvedené ve Věstníku MŠMT (ročník LXXVI. Sešit 8/202) neplatí!

Termíny odevzdání výsledkových listin:

Formulář pro přihlašování: xls soubor

Důležité sdělení: Biologická olympiáda je pro další ročník, tedy 55. ročník, vyhlášena Ministerstvem jako DISTANČNÍ, jinou možnost bohužel MŠMT neakceptovalo a na osobní schůzce s doc. Farkačem, zmocněncem ČZU pro BiO, jakoukoliv jinou variantu dopředu odmítlo.

 

 

Zonerama Zonerama