Biologická olympiáda

2019-09-26

Biologická olympiáda - 57. ročník Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Biologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v  Propozicích BiO a jsou závazné. Účast v soutěži je dobrovolná.

Garantem BiO za Dům dětí a mládeže České Budějovice je Mgr. Klára Dragová, dragova@ddmcb.cz, telefon 386 447 313, mobil 777 640 090

Předsedou krajské komise BiO je PhDr. Jan Petr, Ph.D., janpetr@pf.jcu.cz

Zadání vstupních úkolů pro kat. C a D a přípravný text pro všechny kategorie naleznete zde.

Termíny konání soutěžních kol:

datum kategorie místo konání čas začátku prezence
do 3. 3. 2023 školní kolo A, B vysílající škola
do 10. 2. 2023 školní kolo C, D vysílající škola
24. 03. 2023 krajské kolo kat. A PF JU, Jeronýmova 8, ČB 7.30 hod.
31. 03. 2023 krajské kolo kat. B PF JU, Jeronýmova 8, ČB 7.30 hod.
17. 04. 2023 okresní kolo kat. C DDM Č. Budějovice 7.30 hod.
30. 03. 2023 okresní kolo kat. D DDM Č. Budějovice 7.30 hod.
11. 05. 2023 krajské kolo kat. C DDM Č. Budějovice 7.30 hod.
25. 05. 2023 krajské kolo kat. D DDM Č. Budějovice 7.30 hod.

Stáhnout jako .pdf

 

Termíny odevzdání výsledkových listin:

Kategorie A Kategorie B Kategorie C  Kategorie D
ze školního kola do 6. 3. 2023 do 6. 3. 2023 do 17. 2. 2023 do 17. 2. 2023

Součástí okresního kola kategorie C a D jsou vstupní úkoly. Bez vypracovaných a včas odevzdaných vstupních úkolů není možné v okresním kole soutěžit!!

 

Informace k přihlašování:

Výsledkovou listinu školního kola vyplňte zvlášť pro každou kategorii a odešlete včas elektronicky garantovi Bio.

Výsledková listina ke stažení: Výsledkova_listina_Bio.xls

Postupový klíč ze školních kol: do vyššího kola postupuje vždy ten nejlepší z kola nižšího z každé přihlášené školy. Případná volná místa budou doplněna dalšími soutěžícími podle jejich celkového umístění.

Postupový klíč z okresních kol (kategorie C, D): Pro účast v krajském kole BiO vybere krajský pořadatel BiO na základě výsledků z okresních kol soutěžící podle následujícího klíče: do krajského kola postupují vždy tři nejlepší z okresních kol (1., 2. a 3. místo) a dalších 9 nejúspěšnějších řešitelů dle počtu získaných bodů napříč okresy.

Další podklady:

Nominační listina KK D

Pozvánka KK D

Nominační listina KK C

Pozvánka KK C

 

Zonerama Zonerama