Šablony

Šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012814
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II.
Projekt bude realizován v období: 09. 2019 – 08. 2021 (24 měsíců)

Z projektu jsou podpořeny tyto šablony:

  • 2.VI/1   Školní asistent – personální podpora SVČ
  • 2.VI/4   Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
  • 2.VI/7   Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • 2.VI/8   Tandemové vzdělávání v SVČ
  • 2.VI/9   Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
  • 2.VI/10  Nové metody ve vzdělávání v SVČ
  • 2.VI/14  Projektový den v SVČ
  • 2.VI/15  Projektový den mimo SVČ
  • 2.VI/16  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ
  • 2.VI/17  Komunitně osvětová setkávání