Konverzační soutěž v anglickém jazyce

2023-09-19

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v anglickém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  • Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.).
  • Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
  • Do soutěží v cizích jazycích se (mimo kategorii SŠ+) nezařazují žáci z rodin, v nichž je komunikačním jazykem daný cizí jazyk, žáci ze škol, v nichž je nadpoloviční část výuky realizována v daném cizím jazyce, a žáci, kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě (a to během tří let předcházejících jejich účasti v soutěži).

 

Kategorie:

Soutěž je organizována v šesti kategoriích a ve čtyřech kolech.

  • Kategorie ZŠ, VG I. (je určena žákům do 7. roč. (včetně) ZŠ a žákům do 2. ročníku (včetně) osmiletých gymnázií, tj. prima, sekunda).
  • Kategorie ZŠ II. (je určena žákům 8. a 9. roč. ZŠ).
  • Kategorie VG II. (je určena žákům VG / tercie, kvarta).
  • Kategorie G (je určena studentům 1. až 3 roč. gymnázií).
  • Kategorie SOŠ (je určena studentům 1. až 3 roč. středních odborných škol).
  • NOVINKA: Kategorie SŠ+ (je určena žákům 1. až 3. ročníků všech středních škol, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií)*

*specifikace kategorie SŠ+ naleznete v propozicích viz níže

Termíny konání soutěžních kol šk. rok 2023/2024:

ZŠ, VG I.
ZŠ II. | VG II.
G
SOŠ
SŠ+
Školní kolo do 15. ledna 2024 do 15. ledna 2024 do 15. ledna 2024 do 15. ledna 2024 do 15. ledna 2024
Okresní kolo 06.02.2024 06.02.2024 07.02.2024 13.02.2024
Krajské kolo 22.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 25.03.2024
Ústřední kolo 30.-31.05.2024 30.-31.05.2024 30.-31.05.2024 30.-31.05.2024

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje anglický jazyk.

Garantem OK a KK je:

Bc. Jana Borovková, DDM České Budějovice, mobil: 728 884 242, e-mail: borovkova@ddmcb.cz

Garantem ústředního kola je:

PhDr. Martin Filip, Ph.D., VŠE Praha, e-mail: ocjz@vse.cz

 

Propozice na šk. rok 2023/2024 zde.

Oficiální web soutěží v cizích jazycích: https://olympiady.vse.cz/

 

Přihlášky, pozvánky, výsledky:

Přihlášky Pozvánky Výsledky
Okresní kola OK-AJ-ZŠ,VG (I.,II.) OK-AJ-ZŠ,VG (I.,II.) OK-AJ-ZŠ,VG (I.,II.)
OK-AJ-G OK-AJ-G OK-AJ-G
OK-AJ-SOŠ OK-AJ-SOŠ OK-AJ-SOŠ
Krajská kola KK-AJ-ZŠ,VG (I.,II.) KK-AJ-ZŠ,VG (I.,II.) KK-AJ-ZŠ,VG (I.,II.)
KK-AJ-G KK-AJ-G KK-AJ-G
KK-AJ-SOŠ KK-AJ-SOŠ KK-AJ-SOŠ
KK-AJ-SŠ+ KK-AJ-SŠ+ KK-AJ-SŠ+
Zonerama Zonerama