Dějepisná olympiáda

2023-10-26

Zde najdete všechny potřebné informace k dějepisné olympiádě, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Téma 53. ročníku:

Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“

 

Organizace olympiády:

Soutěž je určená zájemcům o historii a je jednotná pro celé území České republiky. Ve všech kolech (školní, okresní, krajské a ústřední) řeší soutěžící zadané úkoly samostatně v časovém rozpětí max. 90 minut s časovou rezervou na odevzdání. Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. V průběhu všech kol není povoleno používat jakékoliv studijní materiály.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech kolech. Pozor!!! Od letošního roku mohou soutěžit i žáci ze 7. ročníku ZŠ a 2. ročníku osmiletých gymnázií.

A) Žáci 7. až 9. ročníků základních škol, 2. až 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

B) Studenti 1. až 4. ročníků středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií.

 

Termíny:

             ZŠ a VG                  SŠ
Školní kolo 27.11. – 01.12. 2023 27.11. – 01.12. 2023
Okresní kolo 18.01. 2024 19.01. 2024
Krajské kolo 09.04. 2024 10.04. 2024
Ústřední kolo 09.06. – 13.06. 2024 09.06. – 13.06. 2024

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje dějepis.

Garantem OK a KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

Tajemník pro nižší kola soutěže: Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D., FF UHK, tel.: 493 331 231, e-mail: jindrich.kolda@uhk.cz 

Tajemnice pro organizaci celostátního kola soutěže: Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D., e-mail: martina.kotari@uhk.cz

 

Bližší informace viz.:  ORGANIZAČNÍ ŘÁDPROPOZICE 53. ROČNÍKU – 2023/2024

 

Písemná práce do ÚK:

Zadání písemné práce I. kategorie.

Zadání písemné práce II. kategorie.

 

Testy, přihlášky, pozvánky, prezenční listiny a výsledky:

(Přihlášky si stáhněte do svého PC, vyplňte dle výsledků ŠK nebo OK a zašlete v příloze na e-mail: dolezal@ddmcb.cz ).

Testy
Přihlášky Pozvánky Prezenční listiny
Výsledky
Školní kola ŠK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie)        
ŠK-DO-SŠ,G (II. kategorie)        
Okresní kola OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie)
OK-DO-SŠ,G (II. kategorie) OK-DO-SŠ,G (II. kategorie) OK-DO-SŠ,G (II. kategorie) OK-DO-SŠ,G (II. kategorie) OK-DO-SŠ,G (II. kategorie)
Krajská kola KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie)
KK-DO-SŠ,G (II. kategorie) KK-DO-SŠ,G (II. kategorie) KK-DO-SŠ,G (II. kategorie) KK-DO-SŠ,G (II. kategorie) KK-DO-SŠ,G (II. kategorie)

 

Zonerama Zonerama