Chemická olympiáda

2020-01-17

Chemická olympiáda je předmětová soutěž konaná v několika kategoriích. Garant za DDM: Ing. Miroslava Čermáková (cermakova@ddmcb.cz)

Chemická olympiáda – 60. ročník

DDM České Budějovice spolupracuje s krajskou komisí CHO a s vybranými školami na organizaci CHO v našem kraji – školní kola, okresní kolo kategorie D, krajská kola kategorií A, B, C, D, E.

Krajským a okresním garantem CHO za DDM České Budějovice je Ing. Miroslava Čermáková  cermakova@ddmcb.cz .

Předsedou krajské komise CHO je Mgr. Martina Součková souckova@sso.cz .

Předsedkyní okresní komise pro kategorii D je Mgr. Kateřina Drboutová drboutova@bigy-cb.cz .

Základní informace, časový harmonogram všech kategorií, zadání domácích kol aj. najdete na webu Chemické olympiády https://olympiada.vscht.cz/ . Prosím věnujte pozornost změnám v časovém

harmonogramu letošního 60. ročníku CHO týkajících se kategorie B.

Přihlašování do soutěže (soutěžící)

Všichni soutěžící musí být přihlášeni do soutěže elektronicky prostřednictvím přihlášení na webu CHO nejpozději v termínech uvedených v harmonogramu soutěže.

Soutěžící se rovněž přihlásí svému učiteli chemie.

Pokyny pro učitele chemie, respektive školní garanty CHO

Prosíme dohlédněte, aby se všichni soutěžící přihlásili i na webu CHO.

Vytvoření garanta školního kola

Na webu CHO si založte účet jako učitel na škole a požádejte svého okresního garanta (kategorie D) respektive svého krajského garanta, aby vás potvrdili jako garanta školního.

 

Školní garanti na webu CHO zadávají soutěžícím výsledky.

 

Administrace okresních, respektive krajských kol, zasílání pozvánek, zadávání výsledků – vše probíhá na webu CHO. Výsledkové listiny najdete také na webu DDM.

 

Chemická olympiáda v kategorii D na okrese České Budějovice

Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D na okrese České Budějovice bude probíhat v pátek 1. 3. 2024 na Gymnáziu v Českých Budějovicích, Česká 64. Postupujícím soutěžícím bude zaslána pozvánka. Sraz účastníků bude v 8.15 před vchodem do gymnázia (dřevěné dveře budovy).

Informace o ostatních okresních kolech žádejte u okresních garantů – zde.

 

Krajská kola

Krajské kolo CHO kategorie E bude probíhat ve středu 22. 11. 2023 na SŠ obchodní v Českých Budějovicích, Husova 9.

Krajské kolo CHO kategorie A bude probíhat v pátek 1. 12. 2023 na Katedře aplikované chemie Fakulty zemědělské a technologické, Jihočeské university, v Českých Budějovicích.

Krajské kolo CHO kategorie B bude probíhat ve čtvrtek 4. 1. 2024 na SŠ obchodní v Českých Budějovicích, Husova 9.

Krajské kolo CHO kategorie D bude probíhat v pondělí 25. 3. 2024 na Gymnáziu v Českých Budějovicích, Jírovcova 8.

Krajské kolo CHO kategorie C bude probíhat ve středu 10. 4. 2024 na SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích, Rudolfovská třída 92.

 

KK CHO kategorie Termín konání Místo konání
E 22.11.2023 SŠ obchodní, Husova 9, České Budějovice
A 1.12.2023 Katedra aplikované chemie FZT JU, České Budějovice
B 4.1.2024 SŠ obchodní, Husova 9, České Budějovice
D 25.3.2024 Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice
C 10.4.2024 SOŠ vet., mech. a zahr. a JŠPSJZ v Českých Budějovicích, Rudolfovská 92

 

Zonerama Zonerama