Konverzační soutěž ve španělském jazyce

2023-10-26

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve španělském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  1. Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.).
  2. Soutěž je určena pro žáky či studenty, kteří studují ve školském zařízení v ČR.
  3. Žák či student může soutěžit sice v několika jazycích, ale pouze v jedné kategorii.
  4. Do soutěží v cizích jazycích (mimo kategorii SŠ+) se nezařazují žáci či studenti z rodin, v nichž je komunikačním jazykem daný cizí jazyk. Žáci či studenti ze škol, v nichž je nadpoloviční část výuky realizována v daném cizím jazyce. Žáci či studenti, kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě (a to během tří let předcházejících jejich účasti v soutěži).
  5. Pokud některý žák či student splňuje alespoň jednu z kritérií uvedených v bodě 4., patří do kategorie SŠ+.
  6. Bližší informace naleznete v propozicích SCJ, které jsou ke stažení níže.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována ve čtyřech kategoriích a ve třech kolech.

A) Kategorie ZŠ/VG I. (Je určena žákům do 7. roč. ZŠ a žákům do 2. roč. osmiletých gymnázií. Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole).

B) Kategorie ZŠ/VG II. (Je určena žákům 8., 9. roč. ZŠ, 3. a 4. roč. osmiletých gymnázií a 1. a 2. roč. šestiletých gymnázií. Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole).

C) Kategorie SŠ  (Je určena studentům 1. až 3. roč. SŠ, 5. až 7. roč. osmiletých gymnázií a 3. až 5. roč. šestiletých gymnázií, kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce. Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole).

D) Kategorie SŠ+ (Je určena studentům 1. a 3. roč. SŠ, 5. až 7. roč. osmiletých gymnázií a 3. až 5. roč. šestiletých gymnázií, kde je výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce. Dále sem patří studenti, kteří pochází z bilingvních rodin nebo kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě. Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole).

 

Termíny:

ZŠ/VG I. ZŠ/VG II. SŠ+
Školní kolo do 29. února 2024 do 29. února 2024 do 29. února 2024 do 29. února 2024
Krajské kolo 18. března 2024 18. března 2024 18. března 2024 18. března 2024
Ústřední kolo 30.-31. května 2024* 30-31. května 2024* 30.-31. května 2024* 30-31. května 2024*

* Přesný termín bude zveřejněn na webových stránkách olympiády: https://olympiady.vse.cz/ocjz/

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje španělský jazyk.

Garantem KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

PhDr. Martin Filip, Ph.D., Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, mobil: 734 416 581, e-mail: ocjz@vse.cz 

 

Bližší informace viz.:

PROPOZICE SCJ 2023-2024

 

Přihláška, pozvánka, prezence, výsledky:

(Přihlášku si stáhněte do svého PC, vyplňte dle výsledků ŠK a zašlete v příloze na e-mail: dolezal@ddmcb.cz ).

Přihláška:               KK-ŠJ-ZŠ, SŠ (ZŠ/VG I., ZŠ/VG II., SŠ, SŠ+)

Pozvánka:               KK-ŠJ-ZŠ, SŠ (ZŠ/VG I., ZŠ/VG II., SŠ, SŠ+)

Prezence:                KK-ŠJ-ZŠ, SŠ /ZŠ/VG I., ZŠ/VG II., SŠ, SŠ+)

Výsledky:                KK-ŠJ-ZŠ, SŠ (ZŠ/VG I., ZŠ/VG II., SŠ, SŠ+)

Zonerama Zonerama