Zeměpisná olympiáda

2020-10-01

Zeměpisná olympiáda - 25. ročník Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd) a studenti středních škol v Česku. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v Propozicích ZemO. Účast v soutěži je dobrovolná. Garantem ZemO za Dům dětí a mládeže České Budějovice je Mgr. Klára Dragová, dragova@ddmcb.cz, telefon 386 447 313, mobil 777 640 090

Školní kolo:

Školní kolo organizují vyučující zeměpisu na základních a středních školách. Od školního roku 2021/2022 mají vyučující možnost využít zadání a řešení připravená organizačním týmem. Vyučující, kteří mají o toto zájem se musejí nejpozději do 30. listopadu 2022 zaregistrovat vyplněním následujícího formuláře: https://forms.gle/aeKrgcTLdEosNiDGA.

Využívání centrálního zadání není povinné a vyučující mají stále možnost organizovat si školní kola sami.

Školní kolo je nutné uskutečnit nejpozději do konce ledna 2023.

 

Termíny konání soutěžních kol:

datum kategorie místo konání čas začátku prezence
do 30. 1. 2023 školní kolo A, B, C, D vysílající škola
22. 2. 2023 okresní kolo A, B, C, D DDM Č. Budějovice 7.30 hod.
29. 03. 2023 krajské kolo A, B, C, D DDM Č. Budějovice 7.30 hod.

 

Termíny odevzdání výsledkových listin:

Kategorie A, B, C, D
ze školního kola do 3. 2. 2023

 

Informace k přihlašování:

Výsledkovou listinu školního kola vyplňte zvlášť pro každou kategorii a odešlete včas elektronicky garantovi ZemO.

Výsledková listina ke stažení: Výsledkova_listina_ZemO.xls

 

Postupový klíč ze školních kol:

do vyššího kola postupuje vždy ten nejlepší z kola nižšího z každé přihlášené školy. Případná volná místa budou doplněna dalšími soutěžícími podle jejich celkového umístění.

 

Postupový klíč z okresních kol:

do vyššího kola v každé soutěžní kategorii (A–D) postupují první dva nejúspěšnější řešitelé (1. a 2. místo).

 

Nominační seznamy do krajského kola:

Zonerama Zonerama