Zeměpisná olympiáda

2020-10-01

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě ze zeměpisu, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Vyhlášení 23. ročníku

Vážení soutěžící, vážení pedagogové, dovolte nám vyhlásit již 23. ročník Zeměpisné olympiády. Vyhlášení najdete v přiloženém PDF souboru. Vzhledem k nejistému epidemiologickému vývoji je možné, že i letošní ročník dozná určitých dílčích změn, jsme však připraveni vše operativně řešit tak, aby mohla proběhnout všechna národní kola (okresní, krajská i celostátní). Další informace jsou na stránkách ZO.

  1. Letošní ročník Zeměpisné olympiády proběhne distančním způsobem
  2. Okresní i krajské kolo proběhne přes informační systém Masarykovy univerzity (IS MUNI)
  3. Do tohoto systému se budou registrovat jak soutěžící (postupující se školních kol do okresních), kteří si vytvoří vlastní přístupové údaje, tak jejich vyučující, kteří je do okresních kol přihlásí (čímž potvrdí uspořádání školních kol a postupující do okresu)
  4. Školní kola ZO by měla na školách proběhnout do konce ledna 2021 (ve všech kategoriích)
  5. Tato kola jsou v kompetenci vyučujících zeměpisu na jednotlivých školách (podrobnější informace k uspořádání školního kola viz web ZO zde: https://zemepisnaolympiada.cz/chci-organizovat.phtml).
  6. Po proběhnutí školních kol každý vyučující vyhlásí vítěze, které tedy zaregistruje do systému IS MUNI
  7. Podrobný návod k systému IS MUNI naleznete v přiloženém PDF v příloze
  8. Za každou školu mohou v každé kategorii postoupit 3 žáci (nehledě na počty postupujících v loňských letech)
  9. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na: jakub.jelen@natur.cuni.cz
  10. Veškeré aktuality budou vždy umisťovány na web soutěže: https://zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml

V PDF souboru jsou podrobné pokyny k registraci do letošního systému.

Organizace olympiády:

Soutěž je určená zájemcům o zeměpis a je jednotná pro celé území České republiky. Ve všech kolech (školní, okresní, krajské a ústřední) řeší soutěžící zadané úkoly samostatně pod dohledem pedagoga nebo člena komise v uvedeném časovém rozpětí. Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Test by měl být řešen anonymně (tj. pod přiděleným číslem).

Detailní propozice ke každému kolu (okresnímu, krajskému a ústřednímu) budou opět zveřejňovány cca 14 dní před konáním příslušného kola kola na těchto webových stránkách a rozesílána jednotlivým krajským garantům.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována ve čtyřech kategoriích a ve čtyřech kolech.

Kategorie A 6. ročník ZŠ a prima VG
Kategorie B 7. ročník ZŠ a sekunda VG
Kategorie C 8. a 9. ročník ZŠ a tercie a kvarta VG
Kategorie D 1. až 4. ročník SŠ

Termíny:

Kategorie A
Školní kolo Do konce ledna 2022
Okresní kolo 23. 2. 2022 (2. 3. 2022)
Krajské kolo 30. 3. 2022
Ústřední kolo 28. a 29.4. 2022 (pouze C, D)

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje dějepis.

Garantem OK je:

Mgr. Klára Dragová, DDM České Budějovice, e-mail: dragova@ddmcb.cz

Garantem KK je:

Mgr. Klára Dragová, DDM České Budějovice, mobil: 777 640 090, e-mail: dragova@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

RNDr. Jakub Jelen, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, Albertov 6, 128 43 Praha 2, mobil: 728 368 944, e-mail: zemepisnaolympiada.cz

 

Pokyny:

Školní kolo

Zonerama Zonerama