Zeměpisná olympiáda

2020-10-01

Zeměpisná olympiáda - 26. ročník Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.

Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd) a studenti středních škol v Česku.

Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v Propozicích ZemO

Účast v soutěži je dobrovolná.

Garantem ZemO za Dům dětí a mládeže České Budějovice je Mgr. Klára Dragová, dragova@ddmcb.cz, telefon 386 447 313, mobil 777 640 090

Školní kolo:

Školní kolo organizují vyučující zeměpisu na základních a středních školách. Od školního roku 2021/2022 mají vyučující možnost využít zadání a řešení připravená organizačním týmem. Vyučující, kteří mají o toto zájem se musejí nejpozději do 30. listopadu 2023 zaregistrovat vyplněním následujícího formuláře: https://forms.gle/aeKrgcTLdEosNiDGA

Využívání centrálního zadání není povinné a vyučující mají stále možnost organizovat si školní kola
sami.

Školní kolo je nutné uskutečnit nejpozději do konce ledna 2024.

 

Termíny konání soutěžních kol:

datum kategorie místo konání čas začátku prezence předpokládané zahájení předpokládané ukončení
do 31. 1. 2024 školní kolo A, B, C, D vysílající škola
21. 2. 2024 okresní kolo A, B, C, D DDM Č. Budějovice 7.30 hod. 8.00 hod. 15.30 hod.
27. 03. 2024 krajské kolo A, B, C, D DDM Č. Budějovice 7.30 hod. 8.00 hod. 15.30 hod.

 

Termíny odevzdání přihlášek:

Kategorie A, B, C, D
ze školního kola do 2. 2. 2024

 

Informace k přihlašování:

Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem nebo poštou organizátorovi okresního kola nejpozději do 2. 2. 2024.

Přihláška do OK ke stažení: ZemO_OK_PŘIHLÁŠKA

 

Postupový klíč ze školních kol pro kategorii A, B, C:

do vyššího kola v postupuje vždy ten nejlepší z kola nižšího z každé přihlášené školy.

Postupový klíč ze školních kol pro kategorii D:

do vyššího kola v postupují dva nejlepší z kola nižšího z každé přihlášené školy.

 

Postupový klíč z okresních kol

do vyššího kola v každé soutěžní kategorii (A–D) postupují první dva nejúspěšnější řešitelé (1. a 2. místo) a dalších X – v tomto případě 7 – nejúspěšnějších řešitelů dle počtu získaných bodů napříč okresy v každé kategorii A–D.

 

Informace ke krajskému kolu:

Pozvánka KK

Nominace KK A

Nominace KK B

Nominace KK C

Nominace KK D

Zonerama Zonerama