Zeměpisná olympiáda

2019-12-02

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě ze zeměpisu, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Aktuální informace (COVID-19): ZDE

 

Organizace olympiády:

Soutěž je určená zájemcům o zeměpis a je jednotná pro celé území České republiky. Ve všech kolech (školní, okresní, krajské a ústřední) řeší soutěžící zadané úkoly samostatně pod dohledem pedagoga nebo člena komise v uvedeném časovém rozpětí. Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Test by měl být řešen anonymně (tj. pod přiděleným číslem).

 

Kategorie:

Soutěž je organizována ve čtyřech kategoriích a ve čtyřech kolech.

Kategorie A 6. ročník ZŠ a prima VG
Kategorie B 7. ročník ZŠ a sekunda VG
Kategorie C 8. a 9. ročník ZŠ a tercie a kvarta VG
Kategorie D 1. až 4. ročník SŠ

Termíny:

ZŠ, VG a SŠ / A, B, C, D
Školní kolo Do konce ledna 2020 / A, B, C, D
Okresní kolo Ve středu 26.02. 2020 / A, B, C, D
Krajské kolo Ve středu 25.03. 2020 / A, B, C, D
Ústřední kolo Ve čtvrtek a pátek 23. a 24.04. 2020 / C, D

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje dějepis.

Garantem OK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem KK je:

Mgr. Klára Dragová, DDM České Budějovice, mobil: 777 640 090, e-mail: dragova@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

RNDr. Jakub Jelen, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, Albertov 6, 128 43 Praha 2, mobil: 728 368 944, e-mail: zemepisnaolympiada.cz

 

Bližší informace viz. PROPOZICE

 

Testy, přihlášky, pozvánky, prezenční listiny a výsledky:

Testy
Přihlášky Pozvánky Prezenční listiny
Výsledky
Okresní kola OK-ZO-ZŠ,VG / A OK-ZO-ZŠ,VG,SŠ OK-ZO-ZŠ,VG,SŠ OK-ZO-ZŠ,VG,SŠ OK-ZO-ZŠ,VG,SŠ
  OK-ZO-ZŠ,VG / B
  OK-ZO-ZŠ,VG / C
  OK-ZO-SŠ / D
Krajská kola KK-ZO-ZŠ,VG / A KK-ZO-ZŠ,VG,SŠ KK-ZO-ZŠ,VG,SŠ KK-ZO-ZŠ,VG,SŠ KK-ZO-ZŠ,VG,SŠ
  KK-ZO-ZŠ,VG / B
  KK-ZO-ZŠ,VG / C
  KK-ZO-SŠ / D