Geologická olympiáda - výsledky

Vysvětlivky: OK …okresní kolo, KK …krajské kolo, RK …republikové kolo, OST … ostatní soutěže

17.12.2020 ŠK Geologická olympiáda 2021 - kat. A a B výsledky