Konverzační soutěž v ruském jazyce

2023-10-26

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v ruském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  1. Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.).
  2. Soutěž je určena pro žáky či studenty, kteří studují ve školském zařízení v ČR.
  3. Žák či student může soutěžit sice v několika jazycích, ale pouze v jedné kategorii.
  4. Do soutěží v cizích jazycích (mimo kategorii SŠ+) se nezařazují žáci či studenti z rodin, v nichž je komunikačním jazykem daný cizí jazyk. Žáci či studenti ze škol, v nichž je nadpoloviční část výuky realizována v daném cizím jazyce. Žáci či studenti, kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě (a to během tří let předcházejících jejich účasti v soutěži).
  5. Pokud některý žák či student splňuje alespoň jednu z kritérií uvedených v bodě 4., patří do kategorie SŠ+.
  6. Bližší informace naleznete v propozicích SCJ, které jsou ke stažení níže.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována ve třech kategoriích a ve třech kolech.

A) Kategorie ZŠ a VG II. (Je určena žákům 8., 9. roč. ZŠ, 3. a 4. roč. osmiletých gymnázií a 1. a 2. roč. šestiletých gymnázií. Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole).
B) Kategorie SŠ  (Je určena studentům 1. až 3. roč. SŠ, 5. až 7. roč. osmiletých gymnázií a 3. až 5. roč. šestiletých gymnázií, kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce. Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole).
C) Kategorie SŠ+ (Je určena studentům 1. a 3. roč. SŠ, 5. až 7. roč. osmiletých gymnázií a 3. až 5. roč. šestiletých gymnázií, kde je výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce. Dále sem patří studenti, kteří pochází z bilingvních rodin nebo kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě. Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole).

 

Termíny:

ZŠ a VG II. SŠ, SŠ+ Poznámka
Školní kolo do 29. února 2024 do 29. února 2024
Krajské kolo 26. března 2024 26. března 2024
Ústřední kolo 30.-31. května 2024* 30-31. května 2024* V letošním šk. roce je ÚK i pro kat. ZŠ, VG II.

* Přesný termín bude zveřejněn na webových stránkách olympiády: https://olympiady.vse.cz/ocjz/

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje ruský jazyk.

Garantem KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

PhDr. Martin Filip, Ph.D., Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, mobil: 734 416 581, e-mail: ocjz@vse.cz 

 

Bližší informace viz.:

PROPOZICE SCJ 2023-2024

 

Přihláška, pozvánka, prezence, výsledky:

(Přihlášku si stáhněte do svého PC, vyplňte dle výsledků ŠK a zašlete v příloze na e-mail: dolezal@ddmcb.cz ).

Přihláška:               KK-RJ-ZŠ, SŠ (ZŠ/VG II., SŠ, SŠ+)

Pozvánka:               KK-RJ-ZŠ, SŠ (ZŠ/VG II., SŠ, SŠ+)

Prezence:                KK-RJ-ZŠ, SŠ /ZŠ/VG II., SŠ, SŠ+)

Výsledky:                KK-RJ-ZŠ, SŠ (ZŠ/VG II., SŠ, SŠ+)

Zonerama Zonerama