O nás

Dům dětí a mládeže je školské zařízení pro zájmové vzdělávání.  Zajišťuje osvětovou a zájmově vzdělávací  činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostných činností. Dále dům a mládeže  zajišťuje  organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže vyhlašovaných MŠMT a dalších  a  práci s talentovanými a nadanými dětmi a mládeží.

Taneční

Výtvarné

Hudební a dramatické

Přírodovědné

Techniky a PC

Sportovní a turistické

Vzdělávání a dramatické

Klubové činnosti

Dům dětí a mládeže tak poskytuje veškeré služby v oblasti zájmového vzdělávání – aktivity pro využití volného času dětí, mládeže i dospělých účastníků. Hlavním prostředkem našich aktivit  jsou zájmové kroužky  a pravidelné kurzy, příležitostné akce, otevřené dílny, tábory a prázdninové akce,  výukové programy,  soutěže apod.