Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

2022-11-23

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve francouzském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  1. Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.).
  2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
  3. Pro francouzský jazyk není pro letošní školní rok 2021/2022 vyhlášená kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku.
  4. Do soutěže se dále nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována ve čtyřech kategoriích a ve třech kolech.

  • Kategorie ZŠ/VG I (je určena žákům ZŠ a VG, jejichž délka studia FJ nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky nepřesáhla 12 hodin).
  • Kategorie ZŠ/VG II (je určena žákům ZŠ a VG, jejich délka studia FJ přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky přesáhla 12 hodin).
  • Kategorie SŠ I (je určena studentům 1. až 3. roč. všech typů SŠ, jejich délka studia FJ nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky nepřesáhla 12 hodin).
  • Kategorie SŠ II (je určena studentům 1. až 3. roč. všech typů SŠ, jejich délka studia FJ přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky přesáhla 12 hodin).

 

Termíny:

ZŠ/VG I ZŠ/VG II SŠ I SŠ II
Školní kolo do 10. března 2023 do 10. března 2023 do 10. března 2023 do 10. března 2023
Krajské kolo 3. dubna 2023 3. dubna 2023 3. dubna 2023 3. dubna 2023
Ústřední kolo 29.5.-9.6.2023 * 29.5.-9.6.2023 * 29.5.-9.6.2023 * 29.5.-9.6.2023 *

* Přesný termín bude zveřejněn na webových stránkách olympiády: https://olympiady.vse.cz.

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje francouzský jazyk.

Garantem KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

PhDr. Martin Filip, Ph.D., Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, mobil: 734 416 581, e-mail: ocjz@vse.cz

 

Bližší informace viz.:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SCJ 2019

PROPOZICE SCJ 2022-2023

DOPORUČENÝ OBSAH 2022-2023

 

Přihláška, pozvánky, prezence, výsledky:

Přihláška:         KK-FJ-ZŠ,SŠ (ZŠ/VG I, ZŠ/VG II, SŠ I, SŠ II)

Pozvánka:         KK-FJ-ZŠ,SŠ (ZŠ/VG I, ZŠ/VG II, SŠ I, SŠ II)

Prezence:          KK-FJ-ZŠ,SŠ (ZŠ/VG I, ZŠ/VG II, SŠ I, SŠ II)

Výsledky:          KK-FJ-ZŠ,SŠ (ZŠ/VG I, ZŠ/VG II, SŠ I, SŠ II)

Zonerama Zonerama