Konverzační soutěž v německém jazyce

2023-09-20

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v německém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  • Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.).
  • Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
  • Do soutěží v cizích jazycích se (mimo kategorii SŠ+) nezařazují žáci z rodin, v nichž je komunikačním jazykem daný cizí jazyk, žáci ze škol, v nichž je nadpoloviční část výuky realizována v daném cizím jazyce, a žáci, kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě (a to během tří let předcházejících jejich účasti v soutěži).

 

Kategorie:

Soutěž je organizována v pěti kategoriích a ve čtyřech kolech.

  • Kategorie ZŠ, VG I. (je určena žákům do 7. roč. ZŠ).
  • Kategorie ZŠ II. (je určena žákům 8. a 9. roč. ZŠ).
  • Kategorie VG II. (je určena žákům VG / tercie, kvarta).
  • Kategorie SŠ (je určena žákům 1. až 3 roč. všech typů SŠ).
  • NOVINKA: Kategorie SŠ+ (je určena žákům 1. až 3. ročníků SŠ, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií).*

*specifikace kategorie SŠ+ naleznete v propozicích viz níže

 

Termíny konání pro šk. rok 2023/2024:

ZŠ, VG I.
ZŠ II.
VG II.

SŠ+
Školní kolo do 15. ledna 2024 do 15. ledna 2024 do 15. ledna 2024 do 15. ledna 2024 do 15. ledna 2024
Okresní kolo 20.02.2024 20.02.2024 27.02.2024
Krajské kolo 05.04.2024 05.04.2024 03.04.2024 03.04.2024
Ústřední kolo 30.-31.05.2024 30.-31.05.2024 30.-31.05.2024 30.-31.05.2024

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje německý jazyk.

Garantem OK a KK je:

Bc. Jana Borovková, DDM České Budějovice, mobil: 728 884 242, e-mail: borovkova@ddmcb.cz

Garantem ústředního kola je:

PhDr. Martin Filip, Ph.D., VŠE Praha, e-mail: ocjz@vse.cz

 

Propozice na šk. rok 2023/2024 zde.

Oficiální web soutěží v cizích jazycích: https://olympiady.vse.cz/

 

Přihlášky, pozvánky, výsledky:

Přihlášky Pozvánky Výsledky
Okresní kola OK-NJ-ZŠ, VG (I., II.) OK-NJ-ZŠ, VG (I., II.) OK-NJ-ZŠ, VG (I., II.)
OK-NJ-SŠ OK-NJ-SŠ OK-NJ-SŠ
Krajská kola KK-NJ-ZŠ, VG II. KK-NJ-ZŠ, VG II. KK-NJ-ZŠ, VG II.
KK-NJ-SŠ KK-NJ-SŠ KK-NJ-SŠ
KK-NJ-SŠ+ KK-NJ-SŠ+ KK-NJ-SŠ+
Zonerama Zonerama