Olympiáda z českého jazyka

2022-11-30

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě z českého jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Propozice nového ročníku (ke stažení):

OČJ_propozice_2022_2023 (aktualizováno)

Organizace olympiády:

• Účast v soutěži je dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let (student, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit).
• Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga nebo člena komise v maximálním časovém rozpětí – jazyková část do 60 minut, sloh do 60 minut.
• Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Úkoly by měly být řešeny anonymně (tj. pod přiděleným číslem).

Kategorie:

Soutěž je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech kolech.

I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
II. kategorie je určena studentům 1. až 4. ročníků středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Termíny:

ZŠ a odpovídající G  SŠ Poznámka
Školní kolo  28. 11. – 2. 12. 2022 28. 11.-2. 12. 2022
Okresní kolo

(okres ČB)

4. 4. 2023 od 9,00 hod. v DDM Č.B.

popř. distančně

5. 4. 2023  od 9,00 hod. v DDM Č.B.

popř. distančně

Krajské kolo 26. 4. 2023 od 9,00 hod. v DDM Č.B. popř. distančně 25. 4. 2023 od 9,00 hod. v DDM Č.B.

popř. distančně

Ústřední kolo červen 2023 červen 2023

 

Garantem ŠK je:

Viz propozice.

Garantem OK (okres ČB) a KK je:

Mgr. Aleš Michna, DDM České Budějovice, mobil: 734 153 919, e-mail: michna@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

Viz propozice.

 

Loňské testy, přihlášky a výsledky:

Loňské testy naleznete zde: https://www.talentovani.cz/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce/archive

Podklady k školním kolům a přihlášky do okresních kol automaticky posíláme e-mailem ředitelům škol v našem okrese. V případě, že Vám nepřicházejí, prosím dejte nám o tom vědět.

Pozvánky do okresních a krajských kol s bližšími informacemi zasíláme na uvedené kontakty v přihláškách nejpozději týden před termínem dotyčného kola.

Výsledky z okresních a krajských kol naleznete na: https://www.ddmcb.cz/souhrnne-vysledky-soutezi/

Zonerama Zonerama