Olympiáda z českého jazyka

2024-01-22

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě z českého jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Aktuální propozice (ke stažení):

Propozice OCJ 23_24 – final

Organizace olympiády:

• Účast v soutěži je dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 21 let (student, kterému je v době soutěže 21 let, může soutěžit).
• Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga nebo člena komise v maximálním časovém rozpětí – jazyková část do 60 minut, sloh do 60 minut.
• Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Úkoly by měly být řešeny anonymně (tj. pod přiděleným číslem).

Kategorie:

Soutěž je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech kolech.

I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
II. kategorie je určena studentům 1. až 4. ročníků středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Termíny:

ZŠ a odpovídající G  SŠ Poznámka
Školní kolo  27. 11. – 1. 12. 2023 27. 11.-1. 12. 2023  Přihlášky do OK (OCJ_I_ok_prihlaska_23-24 a OCJ_II_ok_prihlaska_23-24) zašle škola přímo garantovi OK.
Okresní kolo

(okres ČB)

29. 1. 2024 od 9,00 hod.

v DDM Č.B.

 

30. 1. 2024  od 9,00 hod. v DDM Č.B.

 

 Přihlášky do KK zašle organizátor OK přímo garantovi KK: OCJ_KK_I_prihlaska_23-24

OCJ_KK_II_prihlaska_23-24

Krajské kolo 21. 3. 2024 od 9,00 hod.

v DDM Č.B.

20. 3. 2024 od 9,00 hod. v DDM Č.B.

 

Ústřední kolo  Viz propozice.  Viz propozice.

 

Garantem ŠK je:

Viz propozice.

Garantem OK (okres ČB) a KK je:

Mgr. Aleš Michna, DDM České Budějovice, mobil: 734 153 919, e-mail: michna@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

Viz propozice.

 

Loňské testy, přihlášky a výsledky:

Testy z ročníku 2023:

ŠK: OCJ_zadani_I_kat_skolni_kolo_2022_23 a OCJ_zadani_II_kat_skolni_kolo_2022_23

OK: Zadani_OCJ_I_kat_okres_2023 a OČJ_kraj_II_kat_zadani_2023

KK: OČJ_kraj_I_kat_zadani_2023 a OČJ_kraj_II_kat_zadani_2023

Testy ročníku 2022 naleznete zde: https://www.talentovani.cz/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce/archive

Podklady k školním kolům a přihlášky do okresních kol automaticky posíláme e-mailem ředitelům škol v našem okrese. V případě, že Vám nepřicházejí, prosím dejte nám o tom vědět.

Pozvánky do okresních a krajských kol s bližšími informacemi zasíláme na uvedené kontakty v přihláškách nejpozději týden před termínem dotyčného kola.

Výsledky z okresních a krajských kol naleznete na: https://www.ddmcb.cz/souhrnne-vysledky-soutezi/

Zonerama Zonerama