Olympiáda z českého jazyka

2022-01-19

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě z českého jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

OČJ 48. propozice (2021-22) ke stažení

Organizace olympiády:

• Účast v soutěži je dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let (student, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit).
• Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga nebo člena komise v maximálním časovém rozpětí – jazyková část do 60 minut, sloh do 60 minut.
• Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Úkoly by měly být řešeny anonymně (tj. pod přiděleným číslem).

Kategorie:

Soutěž je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech kolech.

I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
II. kategorie je určena studentům 1. až 4. ročníků středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Termíny:

ZŠ a odpovídající G  SŠ Poznámka
Školní kolo leden 2022  leden 2022
Okresní kolo (okres ČB) 28. března 2022 | DDM Č.B.  popř. distančně 31. března 2022 | DDM Č.B. popř. distančně
Krajské kolo 25. dubna 2022 | DDM Č.B. popř. distančně 26. dubna 2022 | DDM Č.B. popř. distančně
Ústřední kolo červen 2022 červen 2022

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje český jazyk.

Garantem OK (okres ČB) a KK je:

Mgr. Aleš Michna, DDM České Budějovice, mobil: 734 153 919, e-mail: michna@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

Viz propozice.

 

Testy, přihlášky, pozvánky a výsledky:

Testy
Přihlášky Pozvánky Výsledky
Školní kola ŠK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie) (19/20)   Pozvánka do školního kola – I. kat. 2021-22   
ŠK-OČJ-SŠ (II. kategorie) (19/20)   Pozvánka do školního kola – II. kat. 2021-22  
Okresní kola OK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie) OCJ_I_ok_prihlaska_21-22 OK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie) OCJ_I_OK_výsledek_2022
OK-OČJ-SŠ, VG (II. kategorie) OCJ_II_ok_prihlaska_21-22 OK-OČJ-SŠ (II. kategorie) OCJ_II_ok_vl_2022 – výsledek
Krajská kola KK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie) OCJ_KK_I_prihlaska_21-22 KK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie) OCJ_I_Kk_výsledky – 2021
KK-OČJ-SŠ (II. kategorie) OCJ_KK_II_prihlaska_21-22 KK-OČJ-SŠ (II. kategorie) OCJ_II_Kk_výsledky_2021