Konverzační soutěž v ruském jazyce - výsledky

Vysvětlivky: OK …okresní kolo, KK …krajské kolo, RK …republikové kolo, OST … ostatní soutěže

06.03.2020 KK Ruská olympiáda 2019/2020-KK-ZŠ,VG,SŠ (ZŠ,VG; SŠ I; SŠ II) výsledky
01.03.2019 KK Ruský jazyk - ZŠ,G; SŠ / I, II, III výsledky

Archiv soutěží