Konverzační soutěž ve francouzském jazyce - výsledky

Vysvětlivky: OK …okresní kolo, KK …krajské kolo, RK …republikové kolo, OST … ostatní soutěže

04.04.2024 KK Francouzská olympiáda 2023/2024-KK-ZŠ/VG,SŠ (ZŠ/VG I., ZŠ/VG II., SŠ, SŠ+) výsledky
03.04.2023 KK Francouzská olympiáda 2022/2023-KK-ZŠ,SŠ (ZŠ/VG I, ZŠ/VG II, SŠ I, SŠ II) výsledky
06.04.2022 KK Francouzská olympiáda 2021/2022-KK-ZŠ,SŠ (ZŠ/VG I, ZŠ/VG II, SŠ I, SŠ II) výsledky
08.04.2021 KK Francouzská olympiáda 2020/2021-KK-ZŠ,SŠ (ZŠ/VG I, ZŠ/VG II, SŠ I, SŠ II) výsledky
02.04.2019 KK Francouzský jazyk - ZŠ, SŠ / A I, A II, B I, B II výsledky
21.03.2018 KK Francouzský jazyk / ZŠ A1, ZŠ A2, SŠ B1, SŠ B2 výsledky
29.03.2017 KK Francouzský jazyk / ZŠ A1, ZŠ A2, SŠ B1, SŠ B2 výsledky
16.03.2016 KK Francouzský jazyk / ZŠ A1, ZŠ A2, SŠ B1, SŠ B2 výsledky
25.03.2015 KK Francouzský jazyk / ZŠ A1, ZŠ A2, SŠ B1, SŠ B2 výsledky
20.03.2014 KK Francouzský jazyk / ZŠ A1, ZŠ A2, SŠ B1, SŠ B2 výsledky
21.03.2013 KK Francouzský jazyk / ZŠ A1, ZŠ A2, SŠ B1, SŠ B2 výsledky
23.03.2012 KK Francouzský jazyk / ZŠ A1, ZŠ A2, SŠ B1, SŠ B2 výsledky
24.03.2011 KK Francouzský jazyk / ZŠ A1, ZŠ A2, SŠ B1, SŠ B2 výsledky
18.03.2010 KK Francouzský jazyk / ZŠ A1, ZŠ A2, SŠ B1, SŠ B2 výsledky
Zonerama Zonerama