Matematická olympiáda

2019-09-26

Matematická olympiáda (MO) je předmětová soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. K výsledku vždy patří i zdůvodnění myšlenkového postupu.

V rámci přednášek k olympiádě vzniklo výukové video o základech toho, jak sepisovat řešení příkladů, lze ho najít zde. Video je určeno pro řešitele matematické olympiády kategorií B a C a všem těm, kteří by rádi zapracovali na kvalitě sepsání svého řešení. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový formát, tak by pro nás zpětná vazba jak od studentů, tak i od pedagogů, byla velmi cenná. Autoři videa J. Krejčí a A. Skálová budou moc rádi, vyplníte-li Vy pedagogové nebo Vaši studenti tento formulář.

Matematická olympiáda – 70. ročník

Základní informace a zadání domácích kol najdete na www.matematickaolympiada.cz.

DDM České Budějovice spolupracuje s krajskou komisí MO, s vybranými ZŠ a SŠ a s PřF JU na organizaci přípravných seminářů pro řešitele MO kategorií A, B, C, na organizaci okresních kol kategorií Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 a krajských kol kategorií  Z9, A, B, C, P.

Garantem MO za DDM České Budějovice je Ing. Miroslava Čermáková cermakova@ddmcb.cz
Předsedou krajské komise MO je Mgr. Radek Trča trca@gymji.cz
Místopředsedkyní pro kategorie Z je Mgr. Dana Kabelová kabelova@gjvj.cz
Komentáře pro kategorie Z žádejte na adrese kabelova@gjvj.cz
Komentáře pro kategorie A, B, C žádejte na adrese trca@gymji.cz

Okresní organizátoři

Informace o cyklu sedmi přípravných seminářů pro řešitele MO pro kategorie A, B, C v termínu říjen – listopad najdete zde nebo žádejte na adrese na  cermakova@ddmcb.cz .

Termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce, jsou nejzazšími termíny pro odevzdání kompletních výsledkových listin školních kol a opravených prací učitelem.  Výsledkovou listinu školního kola se všemi účastníky vyplňte do souboru zvlášť pro každou kategorii a odešlete elektronicky. Opravené práce odešlete poštou. Odesílejte na adresy podle následující tabulky.

 

Kategorie

(termín)

Mail pro výsledkovou listinu Adresa pro odevzdání prací
Z5

do 8. 1. 2021

 

pavlina.trcova@zsnerudova.cz

 

 

Mgr. Pavlína Trčová,

ZŠ, Nerudova 9,

370 04 České Budějovice.

Z9

Do 8. 1. 2021

kabelova@gjvj.cz Mgr. Dana Kabelová, Gymnázium J. V. Jirsíka,

Fr. Šrámka 23,

371 46 České Budějovice.

Z6, Z7, Z8

do 12. 3. 2021

kabelova@gjvj.cz Mgr. Dana Kabelová, Gymnázium J. V. Jirsíka,

Fr. Šrámka 23,

371 46 České Budějovice.

A

podle průvodního dopisu

ke konání klauzurního (školního) kola

trca@gymji.cz Mgr. Radek Trča,

Gymnázium Jírovcova,

Jírovcova 8

371 61 České Budějovice

B, C

podle průvodního dopisu

ke konání klauzurního (školního) kola

trca@gymji.cz Mgr. Radek Trča,

Gymnázium Jírovcova,

Jírovcova 8

371 61 České Budějovice

Adresy, ze kterých jsou zasílány komentáře domácích kol pro kategorie Z v ostatních okresech Jihočeského kraje, najdete v přiloženém souboru (přiložit soubor Okresní garanti MO).

 

Okresní kola

Kategorie Z5

II. (okresní) kolo pro kategorii Z5 se bude konat v původním termínu ve středu 27. 1. 2021, pokud žáci pátých tříd budou chodit do školy (tj. PES < 5). V případě PES = 5 budou pravděpodobně OK Z5 odložena na náhradní termín (v tom případě však bude úlohová komise muset připravit nové úlohy; připravené úlohy se použijí 27. 1., kdy se OK Z5 bude konat na Slovensku).

Kategorie Z9

II. (okresní) kolo pro kategorii Z9 se bude konat v původním termínu ve středu 27. 1. 2021, někteří soutěžící se bohužel budou muset účastnit distančně.

Podrobnější pokyny k OK MO Z5, Z9 dostanete v polovině ledna.

Kategorie Z6, Z7, Z8

II. (okresní) kolo pro kategorii Z 6,7,8 – termín 31. 3. 2021. Garanti školních kol MO obdrží další pokyny.

 

Krajská kola

Kategorie Z9

III. (krajské) kolo pro kategorii  Z9  – termín 16. 3. 2021. Pokyny budou upřesňovány.

Výsledkovou listinu okresního kola MO kategorie Z9 vyplňte do souboru (přiložit soubor výsledková listina okresního kola MO) a odešlete elektronicky na adresy cermakova@ddmcb.cz a kabelova@gjvj.cz .

Kategorie A, B, C

Krajské kolo pro kategorii A se bude konat v úterý 12. 1. 2021. Učitelé i postupující soutěžící obdrží další pokyny.

Krajská kola pro kategorie B, C se budou konat v úterý 30. 3. 2021. Učitelé i postupující soutěžící obdrží další pokyny.

Kategorie P

Krajské kolo pro kategorii P se bude konat v úterý 19. 1. 2021. Postupující soutěžící obdrží další pokyny.