Matematická olympiáda

2019-09-26

Matematická olympiáda (MO) je předmětová soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. K výsledku vždy patří i zdůvodnění myšlenkového postupu.

Matematická olympiáda – 72. ročník

Základní informace a zadání domácích kol najdete na www.matematickaolympiada.cz.

DDM České Budějovice spolupracuje s krajskou komisí MO, s vybranými ZŠ, SŠ a PřF JU na organizaci přípravných seminářů pro řešitele MO kategorií A, B, C, na organizaci okresních kol kategorií Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 a krajských kol kategorií  Z9, A, B, C, P.

Garantem MO za DDM České Budějovice je Ing. Miroslava Čermáková cermakova@ddmcb.cz
Předsedou krajské komise MO je Mgr. Radek Trča trca@gymji.cz
Místopředsedkyní pro kategorie Z je Mgr. Dana Kabelová kabelova@gjvj.cz

Adresy, ze kterých jsou zasílány komentáře domácích kol pro kategorie Z v ostatních okresech Jihočeského kraje: Okresní organizátoři

Kategorie Z5, Z6, Z7, Z8, Z9

Základní informace a zadání domácích kol najdete na www.matematickaolympiada.cz . Prosím věnujte pozornost změnám v organizaci MO. Soutěžící v kategoriích Z se nově registrují a přihlašují do MO prostřednictvím elektronického formuláře (OSMO) . U soutěžících, kteří nemají e-mailovou adresu, žádáme tímto o pomoc jejich zákonné zástupce. Nejzažší termín pro přihlášení je 23. 11. 2022 pro kategorie Z5 a Z9 a 23. 1. 2023 pro kategorie Z6-8, tj. vždy týden po termínu odevzdání prvních tří úloh.

Matematická olympiáda v kategoriích Z na okrese České Budějovice.

Soutěžící se rovněž přihlásí svému učiteli matematiky.

Komentáře pro kategorie Z žádejte na adrese  kabelova@gjvj.cz .

Termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce, jsou nejzazšími termíny pro odevzdání kompletních výsledkových listin školních kol a opravených prací učitelem.  Výsledkovou listinu školního kola se všemi účastníky vyplňte do souboru (školní kolo) zvlášť pro každou kategorii a odešlete elektronicky. Opravené práce odešlete poštou. Odesílejte na adresy podle následující tabulky.

Kategorie

(termín)

Mail pro výsledkovou listinu Adresa pro odevzdání prací
Z5

do 11. 1. 2023

 

pavlina.trcova@zsnerudova.cz

 

 

Mgr. Pavlína Trčová,

ZŠ, Nerudova 9,

370 04 České Budějovice.

Z9

Do 11. 1. 2023

kabelova@gjvj.cz Mgr. Dana Kabelová, Gymnázium J. V. Jirsíka,

Fr. Šrámka 23,

371 46 České Budějovice.

Z6, Z7, Z8

do 13. 3. 2023

kabelova@gjvj.cz Mgr. Dana Kabelová, Gymnázium J. V. Jirsíka,

Fr. Šrámka 23,

371 46 České Budějovice.

 

Okresní kola

Kategorie Z5

2. (okresní) kolo pro kategorii Z5 bude pořádáno ve středu 25. 1. 2023 v Českých Budějovicích na ZŠ, Nerudova 9. Začátek prezence od 12.30 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorie Z5 cca od 13.30 do 15.00 hodin.

Kategorie Z9

2. (okresní) kolo pro kategorii Z9 bude pořádáno ve středu 25. 1. 2023 v Českých Budějovicích na Gymnáziu J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23. Začátek prezence od 8.00 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorie Z9 cca od 9.00 do 13.15 hodin.

Kategorie Z6, Z7, Z8

2. (okresní) kolo pro kategorii Z 6,7,8, bude pořádáno ve středu 12. 4. 2023 v Českých Budějovicích na ZŠ, Grünwaldova 13. Začátek prezence od 7.30 hodin. Přepokládaná časová náročnost kategorií Z6,7,8 cca od 9.00 do 11.15 hodin.

 

Krajská kola

Kategorie Z9

III. (krajské) kolo pro kategorii  Z9 bude pořádáno v úterý 28. 3. 2023 v Českých Budějovicích na Gymnáziu J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23. Začátek prezence od 8.00 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorie Z9 cca od 9.00 do 13.15 hodin.

Výsledkovou listinu okresního kola MO kategorie Z9 vyplňte do souboru (okresní kolo) a odešlete elektronicky na adresy cermakova@ddmcb.cz a kabelova@gjvj.cz .

 Kategorie A, B, C

Registrace a přihlašování soutěžících do 72. ročníku MO přes OSMO (Odevzdávací systém MO) je spuštěno na webu http://www.matematickaolympiada.cz/ a je povinné.

Zadání domácích částí školních kol a termíny pro odevzdání vypracovaných úloh učitelům matematiky najdete také na webu MO.

Kategorie A: ÚT 29. 11. 2022

Kategorie B, C: PO 16. 1. 2023

Informace o cyklu 6 přípravných seminářů pro řešitele MO pro kategorie A, B, C v termínu říjen – listopad žádejte na adrese cermakova@ddmcb.cz .

Další pokyny ke konání klauzurních částí školních kol a respektive krajských kol obdržíte následně.

Termíny konání dalších kol MO kategorií A, B, C

kategorie  školní kolo  krajské kolo  ústřední kolo
 A  Út 6. 12. 2022  Út 10. 1. 2023  Ne 19. 3. – St 23. 3. 2023
 B, C  Út 24. 1. 2023  Út 4. 4. 2023  nekoná se

 

Kategorie P

Informace a zadání úloh školního kola kategorie P najdete na https://mo.mff.cuni.cz/p/

Školní kolo odevzdávejte do 15. 11. 2022.

Krajské kolo proběhne 17. 1. 2023.

Ústřední kolo proběhne od 22. 3. do 24. 3. 2022 ve Zlíně.

 

Zonerama Zonerama