Matematická olympiáda

2019-09-26

Matematická olympiáda (MO) je předmětová soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. K výsledku vždy patří i zdůvodnění myšlenkového postupu.

Základní informace a zadání domácích kol najdete na www.matematickaolympiada.cz .

DDM České Budějovice spolupracuje s krajskou komisí MO, s vybranými ZŠ a SŠ a s PřF JU na organizaci přípravných seminářů pro řešitele MO kategorií A, B, C, na organizaci školení pro učitele Komentáře k MO pro kategorie Z, na organizaci okresních kol kategorií Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 a krajských kol kategorií Z9, A, B, C, P.

Garantem MO za DDM České Budějovice je Ing. Miroslava Čermáková cermakova@ddmcb.cz .
Předsedou krajské komise MO je Mgr. Radek Trča trca@gymji.cz .
Místopředsedkyní pro kategorie Z je Mgr. Dana Kabelová kabelova@gjvj.cz .
Komentáře pro kategorie Z žádejte na adrese kabelova@gjvj.cz .
Komentáře pro kategorie A, B, C žádejte na adrese trca@gymji.cz .

Adresy, ze kterých jsou zasílány komentáře domácích kol pro kategorie Z v ostatních okresech Jihočeského kraje, najdete v souboru zde.
Informace o cyklu 7 přípravných seminářů pro řešitele MO pro kategorie A, B, C v termínu říjen – listopad najdete zde nebo žádejte na adrese na cermakova@ddmcb.cz .

Do jednotlivých okresních a krajských kol je možné se přihlásit vyplněním a posláním kompletních výsledkových listin školních kol a odevzdáním prací opravených učitelem.

Termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce, jsou nejzazšími termíny pro odevzdání kompletních výsledkových listin školních kol a prací opravených učitelem. Výsledkovou listinu školního kola se všemi účastníky vyplňte do souboru pro ZŠ nebo zvlášť pro každou kategorii a odešlete elektronicky. Opravené práce odešlete poštou. Odesílejte na adresy podle následující tabulky.

Kategorie

(termín)

Mail pro výsledkovou listinu Adresa pro odevzdání prací
Z5

do 10. 1. 2020

milraab@centrum.cz Mgr. Pavlína Trčová,

ZŠ, Nerudova 9,

370 04 České Budějovice.

Z9

do 10. 1. 2020

kabelova@gjvj.cz Mgr. Dana Kabelová, Gymnázium J. V. Jirsíka,

Fr. Šrámka 23,

371 46 České Budějovice.

Z6, Z7, Z8

do 17. 3. 2020

kabelova@gjvj.cz Mgr. Dana Kabelová, Gymnázium J. V. Jirsíka,

Fr. Šrámka 23,

371 46 České Budějovice.

A

podle průvodního dopisu

ke konání klauzurního (školního) kola

trca@gymji.cz Mgr. Radek Trča,

Gymnázium Jírovcova,

Jírovcova 8

371 61 České Budějovice

B, C

podle průvodního dopisu

ke konání klauzurního (školního) kola

trca@gymji.cz Mgr. Radek Trča,

Gymnázium Jírovcova,

Jírovcova 8

371 61 České Budějovice

 

Okresní kola

Kategorie Z5

II. (okresní) kolo pro kategorii Z5 bude pořádáno ve středu 29. 1. 2020 v Českých Budějovicích na ZŠ, Nerudova 9. Začátek prezence od 7.30 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorie Z5 cca od 9.00 do 10.15 hodin.

Kategorie Z9

II. (okresní) kolo pro kategorii Z9 bude pořádáno ve středu 29. 1. 2020 v Českých Budějovicích na Gymnáziu J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23. Začátek prezence od 8.00 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorie Z9 cca od 9.00 do 13.15 hodin.

Kategorie Z6, Z7, Z8

II. (okresní) kolo pro kategorii Z 6,7,8, bude pořádáno v úterý 7. 4. 2020 v Českých Budějovicích na ZŠ, Matice školské 3. Začátek prezence od 7.30 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorií Z6,7,8 cca od 9.00 do 11.15 hodin.

Krajská kola

Kategorie Z9

III. (krajské) kolo pro kategorii Z9 bude pořádáno v úterý 17. 3. 2020 v Českých Budějovicích na Gymnáziu J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23. Začátek prezence od 8.00 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorie Z9 cca od 9.00 do 13.15 hodin.
Výsledkovou listinu okresního kola MO kategorie Z9 vyplňte do souboru a odešlete elektronicky na adresy cermakova@ddmcb.cz a kabelova@gjvj.cz .

Kategorie A, B, C

Krajská kola proběhnou ve spolupráci s PřF JU v areálu JU Branišovská podle harmonogramu soutěže.
Krajské kolo pro kategorii A proběhne v úterý 14. 1. 2020. Začátek prezence od 8.00 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorie A cca od 8.45 do 13.00 hodin.
Krajské kolo pro kategorie B, C proběhne v úterý 31. 3. 2020. Začátek prezence od 8.00 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorie A cca od 8.45 do 13.00 hodin.

Kategorie P

Krajské kolo pro kategorii P bude pořádáno v úterý 21. 1. 2020 v DDM, U Zimního stadiónu 1, v Českých Budějovicích. Začátek prezence od 8.00 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorie P cca od 8.45 do 13.00 hodin.