Matematická olympiáda

2019-09-26

Matematická olympiáda (MO) je předmětová soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. K výsledku vždy patří i zdůvodnění myšlenkového postupu.

Matematická olympiáda – 73. ročník

DDM České Budějovice spolupracuje s krajskou komisí MO, s vybranými ZŠ a SŠ a s PřF JU na organizaci přípravných seminářů pro řešitele MO kategorií A, B, C, na organizaci okresních kol kategorií Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 a krajských kol kategorií  Z9, A, B, C, P.

Garantem MO za DDM České Budějovice je Ing. Miroslava Čermáková  cermakova@ddmcb.cz .

Předsedou krajské komise MO je Mgr. Radek Trča  trca@gymji.cz .

Místopředsedkyní pro kategorie Z je Mgr. Dana Kabelová   kabelova@gjvj.cz .

Kategorie Z5, Z6, Z7, Z8, Z9

Základní informace a zadání domácích kol najdete na www.matematickaolympiada.cz . Prosím věnujte pozornost změnám v organizaci MO.

Přihlašování do soutěže (soutěžící)

Všichni soutěžící se přihlašují do MO elektronicky prostřednictvím systému OSMO Odevzdávací systém MO: Vítejte (matematickaolympiada.cz) , jak je uvedeno v letáku, a to nejpozději do termínu odevzdání druhé dvojice úloh.

 

 

První dvojice úloh Druhá dvojice úloh
Kategorie Z5, Z9

 

15.11.2023 5.1.2024
Kategorie Z6, Z7, Z8

 

19.1.2024 1.3.2024

Soutěžící se rovněž přihlásí svému učiteli matematiky.

 

Pokyny pro učitele matematiky, respektive školní důvěrníky MO

Prosíme dohlédněte, aby se všichni soutěžící do OSMO přihlásili. Dopřihlašování žáků pedagogy bude snazší, nebude nutné znát e-mail ani rok narození.

Adresy, ze kterých jsou zasílány komentáře domácích kol pro kategorie Z v okresech Jihočeského kraje, najdete v přiloženém souboru (Okresní garanti MO web).

Vytvoření školního garanta v OSMO:

V https://osmo.matematickaolympiada.cz/ si založte účet a napište svému okresnímu garantovi MO, aby vás potvrdil jako školního garanta.

 

Matematická olympiáda v kategoriích Z na okrese České Budějovice

Komentáře pro kategorie Z žádejte na adrese  kabelova@gjvj.cz  (okres České Budějovice).

Vytvoření školního garanta v OSMO:

V https://osmo.matematickaolympiada.cz/ si založte účet a napište okresnímu garantovi MO Mgr. Daně Kabelové na kabelova@gjvj.cz , aby vás potvrdila jako školního garanta.

 

Hodnocení úloh:

Úlohy MO kategorií Z se hodnotí následovně:

1 – úplné správné řešení s komentářem, zadejte do OSMO 6 bodů

2 – neúplné správné řešení nebo správné řešení bez komentáře, zadejte 5 bodů

3 – chybné řešení, zadejte 0 bodů

Žáci, kteří mají více, než 20 bodů, postupují do okresního kola.

 

Organizace domácího kola:

  • od letošního ročníku se oficiálně mění název školního kola na domácí kolo
  • pokud si ve škole nenastavíte pravidla jinak, žáci odevzdávají domácí kolo na papíře svému učiteli
  • učitel domácí kolo opraví a odevzdá školnímu garantovi, který výsledky zadá do OSMO a naskenuje tam domácí práce postupujících nebo je pošle poštou na adresu:

kategorie Z5 – Mgr. Pavlína Trčová, ZŠ Nerudova 9, 370 04 České Budějovice

kategorie Z9, Z6,7,8 – Mgr. Dana Kabelová, Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, 371 46 České Budějovice

 

Termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce, jsou nejzazšími termíny pro dokončení domácích kol, tj. zadání výsledků domácích kol do OSMO, naskenování opravených prací postupujících soutěžících do OSMO nebo odeslání opravených prací postupujících poštou na adresy podle následující tabulky.

Kategorie

(termín)

Mail pro dotazy Adresa pro odevzdání prací
Z5

do 9. 1. 2024

 

pavlina.trcova@zsnerudova.cz

 

 

Mgr. Pavlína Trčová,

ZŠ, Nerudova 9,

370 04 České Budějovice.

Z9

do 9. 1. 2024

kabelova@gjvj.cz Mgr. Dana Kabelová, Gymnázium J. V. Jirsíka,

Fr. Šrámka 23,

371 46 České Budějovice.

Z6, Z7, Z8

do 8. 3. 2024

kabelova@gjvj.cz Mgr. Dana Kabelová, Gymnázium J. V. Jirsíka,

Fr. Šrámka 23,

371 46 České Budějovice.

 

 Okresní kola

Kategorie Z5

II. (okresní) kolo pro kategorii Z5 bude pořádáno ve středu 24. 1. 2024 v Českých Budějovicích na ZŠ, Nerudova 9. Začátek prezence od 7:30 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorie Z5 cca od 9:00 do 10:45 hodin.

Kategorie Z9

II. (okresní) kolo pro kategorii Z9 bude pořádáno ve středu 24. 1. 2024 v Českých Budějovicích na Gymnáziu J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23. Začátek prezence od 8.00 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorie Z9 cca od 9:00 do 13:15 hodin.

Kategorie Z6, Z7, Z8

II. (okresní) kolo pro kategorii Z 6,7,8, bude pořádáno ve středu 3. 4. 2024 v Českých Budějovicích na ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9a. Začátek prezence od 7.30 hodin. Přepokládaná časová náročnost kategorií Z6,7,8 cca od 9.00 do 11.15 hodin.

 

Krajská kola

Kategorie Z9

Výsledky okresního kola zadejte do OSMO nejpozději do 5.2.2024. Po stanovení bodové hranice pro postup do krajského kola a sestavení prezenční listiny práce postupujících naskenujte do OSMO nebo zašlete na adresu Mgr. Dana Kabelová, Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, 371 46 České Budějovice.

III. (krajské) kolo pro kategorii Z9 bude pořádáno v úterý 26. 3. 2024 v Českých Budějovicích na Gymnáziu J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23. Začátek prezence od 8.00 hodin. Předpokládaná časová náročnost kategorie Z9 cca od 9.00 do 13.15 hodin.

 

 

Kategorie A, B, C, P

Registrace a přihlašování soutěžících do 73. ročníku MO přes OSMO https://osmo.matematickaolympiada.cz/ je spuštěno na webu http://www.matematickaolympiada.cz/ a pro všechny kategorie je povinné.

Zadání domácích částí školních kol a termíny pro odevzdání vypracovaných úloh učitelům matematiky najdete také na webu MO.

Kategorie A: ÚT 5. 12. 2023

Kategorie B, C: PO 23. 1. 2024

Informace o cyklu 6 přípravných seminářů pro řešitele MO pro kategorie A, B, C v termínu říjen – listopad najdete zde (Kurz_MO_PrF_JU_2023) nebo žádejte na adrese cermakova@ddmcb.cz .

Další pokyny ke konání školních kol respektive krajských kol obdržíte následně.

Termíny konání dalších kol MO kategorií A, B, C

kategorie  školní kolo  krajské kolo  ústřední kolo
 A  Út 12. 12. 2023  Út 16. 1. 2024  Ne 17. 3. – St 20. 3. 2024
 B, C  Út 30. 1. 2024  Út 9. 4. 2024  nekoná se

 

Kategorie P

Informace a zadání úloh školního kola kategorie P najdete na https://mo.mff.cuni.cz/p/

Školní kolo odevzdávejte do 15. 11. 2023.

Krajské kolo proběhne 23. 1. 2024.

Ústřední kolo proběhne od 20. 3. do 22. 3. 2024 v Českých Budějovicích.

Zonerama Zonerama