Celkem: 36 soutěží

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Podrobnosti k soutěži se připravují a budou doplněné později. Kontakt: Mgr. Klára Dragová (dragova@ddmcb.cz)

Talent Jihočeského kraje

Českobudějovický Dům dětí a mládeže vyhlašuje každoročně anketu Talent Jihočeského kraje (v roce 2020 se konal jubilejní 20. ročník). Úspěšné žáky a studenty ve všech kategoriích navrhují učitelé, vychovatelé, vedoucí kroužků, rodiče a příbuzní.

Volejbal

Volejbalové soutěže pro základní a střední školy organizuje Dům dětí a mládeže České Budějovice ve spolupráci se svazem a školami. Více informací bude zveřejněno před turnaji. Garant za DDM: Bc. Přemysl Šesták (sestak@ddmcb.cz, +420 734 153 920)

Vybíjená

Ve školním roce 2019/2020 soutěž ve vybíjené neprobíhá. Více informací podá garant za DDM Bc. Přemysl Šesták (sestak@ddmcb.cz)

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda (MO) je předmětová soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. K výsledku vždy patří i zdůvodnění myšlenkového postupu.

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda je soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh pro žáky SŠ (4 kategorie) a ZŠ (3 kategorie). Účast v soutěži je dobrovolná.

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Biologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v  Propozicích BiO a jsou závazné. Účast v soutěži je dobrovolná.

Konverzační soutěž v německém jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v německém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v ruském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v anglickém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve francouzském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž ve španělském jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve španělském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Dějepisná olympiáda

Zde najdete všechny potřebné informace k dějepisné olympiádě, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Olympiáda z českého jazyka

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě z českého jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Zeměpisná olympiáda

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě ze zeměpisu, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda je předmětová soutěž konaná v několika kategoriích. Bližší informace připravujeme. Garant za DDM: Ing. Miroslava Čermáková (cermakova@ddmcb.cz)

1 2