Celkem: 17 soutěží

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda je soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh pro žáky SŠ (4 kategorie) a ZŠ (3 kategorie). Účast v soutěži je dobrovolná.

Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodní soutěž pro základní školy, střední školy a gymnázia. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do šesti kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ).

Přírodovědný klokan

Cílem soutěže Přírodovědný klokan je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana.

Pythagoriáda

Pythagoriáda v roce 2023 proběhne v říjnu a v listopadu 2023 pod patronací Jihočeského kraje.

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

46. ročník Středoškolská odborná činnost (SOČ) je tradiční soutěž pro studenty středních škol. SOČ je soutěží víceoborovou a soutěžit je možné v 18 soutěžních oborech. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně na stránkách soutěže. Účast v soutěži je dobrovolná. Organizátorem krajského kola SOČ za Dům dětí a mládeže České Budějovice je Mgr. Klára Dragová, dragova@ddmcb.cz, telefon 386 447 313, mobil 777 640 090

Geologická olympiáda

Geologická olympiáda (GO) je předmětová soutěž z geologických disciplín pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst tohoto směru. Geologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Je organizovaná v kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol, výsledky účastníků a další organizační záležitosti jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek GO. Účast v soutěži je dobrovolná. Garantem GO za Dům dětí a mládeže České Budějovice je Mgr. Klára Dragová, dragova@ddmcb.cz, telefon 386 447 313 Pořadatelem GO je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda (MO) je předmětová soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol, v níž mají za úkol vyřešit v několikahodinovém limitu několik příkladů zaměřených na schopnost logického úsudku. K výsledku vždy patří i zdůvodnění myšlenkového postupu.

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda - 58. ročník Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Biologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol jsou vyhlašovány každoročně v  Propozicích BiO a jsou závazné. Účast v soutěži je dobrovolná.

Konverzační soutěž v německém jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v německém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v ruském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v anglickém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve francouzském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Konverzační soutěž ve španělském jazyce

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve španělském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Dějepisná olympiáda

Zde najdete všechny potřebné informace k dějepisné olympiádě, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda - 26. ročník Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda je předmětová soutěž konaná v několika kategoriích. Garant za DDM: Ing. Miroslava Čermáková (cermakova@ddmcb.cz)

Olympiáda z českého jazyka

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě z českého jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Zonerama Zonerama