Kroužky

V současné době zahajujeme přihlašování do kroužků pomocí nového informačního systému. Kroužky (zájmové útvary) najdete v sekci zájmové útvary v menu nalevo. Lze se také přihlásit přímo přes portál. Základní informace k přihlašování si přečtěte v návodu k přihlášení.

Stručný návod k přihlášení

V případě problémů s přihlášením kontaktujte pana E. Trkolu na tel: 602 131 977 nebo na mailu e.trkola@ddmcb.cz.

 nerozhoduje
18+
Celkem: 197 kroužků

Ginkgo - vlčata 2

Sportovní a turistické

Skautský oddíl pro chlapce od 6 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.

Ginkgo - vlčata 3

Sportovní a turistické

Skautský oddíl pro chlapce od 6 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.

Ginkgo - praktikanti

Sportovní a turistické

Skautský oddíl pro chlapce od 15 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.

Ginkgo - skauti 1

Sportovní a turistické

Skautský oddíl pro chlapce od 6 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.

Ginkgo - skauti 2

Sportovní a turistické

Skautský oddíl pro chlapce od 6 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.

Ginkgo - skauti 3

Sportovní a turistické

Skautský oddíl pro chlapce od 6 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.

Ginkgo - vlčata 4

Sportovní a turistické

Skautský oddíl pro chlapce od 6 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.

Grafomotorika-předškoláci-Bc. L. Doležal

Vzdělávání a grafomotorika

Kurzy jsou koncipovány do 1+10+1 lekcí hlavně pro děti předškolního věku. Uskutečňují se v podzimních (cca od října) nebo jarních (cca od března) termínech. Po přihlášení Vás pozvu i s dítětem na tzv. nultou informační hodinu, na které získáte podrobné informace o kurzu a provedu diagnostiku aktivní ruky dítěte. Mateřským školkám v Č.B. a blízkém okolí nabízím tuto službu v jejich třídách nebo tělocvičnách tzn., že rodiče nemusí absolvovat cestu do DDM.

Grafomotorika-předškoláci-Mgr. J. Hošek

Vzdělávání a grafomotorika

Kurz je koncipován do 10 lekcí pro děti předškolního věku. Prvý se uskutečňí v říjnu až prosinci 2019, druhý od poloviny února do konce května 2020. Po přihlášení Vás pozvu i s dítětem na diagnostiku jemné motoriky a k určení laterality. Cílem kurzu je navodit správné držení psacího náčiní, odstranit nepřimeřený přítlak a tenzi v ruce dítěte. Důraz je kladen na spolupráci s rodičem a jeho přípravu k domácím cvičením s dítětem. Součástí výuky je i poradnství k přípravě dítěte na školní docházku. Lektor je speciální pedagog s dlouhodobou praxí v oboru.

Hip Hop Mix 1

Taneční

Skupina moderního tance se zaměřením na: new style, street dance, Rn´B a nejnovější taneční trendy, pro chlapce a dívky (7-11 let). Informační schůzka se zahájením výuky: čtvrtek 19.9. 2019 od 16:00 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)

Hip Hop Mix 2

Taneční

Skupina moderního tance se zaměřením na: new style, street dance, Rn´B a nejnovější taneční trendy, pro chlapce a dívky (7-11 let). Informační schůzka se zahájením výuky: pátek 20.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)

Hra na flétnu - L. Harcová

Hudební a dramatické

Výuka základu hry na zobcovou flétnu pro chlapce a dívky ve věku 6-18 let. Lektor L. Harcová. Rozdělení do skupin proběhné na infoschuzce v úterý 17. 9. 2019 v 17.00 h, učebna č. 6 v DDDM

Hra na flétnu - Fillová pokročilí

Hudební a dramatické

První informační schůzka 16.9. 2019 18h. č.6

Hra na flétnu - Michaela Fillová

Hudební a dramatické

První informační schůzka 16.9. 2019 18hodin, č.6 DDM
Vyuka u Michaely Fillové bude probíhat v pondělí

Hra na flétnu mírně pokročilí Fillová PO

Hudební a dramatické

Mírně pokročilí. Skupinová výuka hry na zobcovou flétnu pro chlapce a dívky (6-18 let)Infoschůzka 16. 9. 2019 v 18h, učebna č.6 DDM. Lektor Michaela Fillová

Hra na flétnu v ZŠ Pohůrecka - Zuzana

Hudební a dramatické

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZŠ Pohůrecká pro chlapce a dívky (6-15 let). Pouze pro žáky ZŠ Pohůrecká.

Hra na kytaru

Hudební a dramatické

Výuka doprovodné hry na kytaru s možnosti uplatnění např. u táborových ohňů, pro chlapce a dívky od 9 let. Lektoři: L. Haladová, J. Vaclík, J. Kurz, V. Filipovský, Z. Heřmanová Rozdělení do skupin proběhne na infoschůzce dle pořadí příhlášených online. Pořadí 1-35 ve středu 18.9. 2019 v 18h, učebna č.6 DDM, pořadí 36-80
v pondělí 23. 9. 2019 v 18.00 h. učebna č.6 DDM

Hra na kytaru ZŠ Pohůrecka - Renata

Hudební a dramatické

Výuka základu hry na zobcovou flétnu pro chlapce a dívky (6-15 let). Lektor Mgr. Renata Heřmanová. Výuka probíhá v ZŠ Pohůrecká pouze pro žáky ZŠ.

Hra na kytaru-ZŠ Pohůrecká Zuzana

Hudební a dramatické

Výuka doprovodné hry na kytaru s možnosti uplatnění např. u táborových ohňů, pro chlapce a dívky od 9 let, pouze pro žáky ze ZŠ Pohůrecká. Lektorka R. Heřmanová

Hrátky s robátky a písničkou

Ostatní

Dopolední klub pro maminky s dětmi (od 1,5 do 3 let) s bohatým programem: básničky, říkanky, písničky, pohybové hry a cvičení, výtvarné chvilky, hry pro dobrou náladu a pohodu. Nutno přihlásit dítě i rodiče, který se bude programu společně s dítětem účastnit. Informační schůzka: úterý 17.9. 2019 od 09:30 hod. v DDM (dětský klub).

1 2 3 4 5 10