Kroužky

V současné době zahajujeme přihlašování do kroužků pomocí nového informačního systému. Kroužky (zájmové útvary) najdete v sekci zájmové útvary v menu nalevo. Lze se také přihlásit přímo přes portál. Základní informace k přihlašování si přečtěte v návodu k přihlášení.

Stručný návod k přihlášení

V případě problémů s přihlášením kontaktujte pana E. Trkolu na tel: 602 131 977 nebo na mailu e.trkola@ddmcb.cz.

 nerozhoduje
18+
Celkem: 248 kroužků

Anglický jazyk dospělí - začátečníci

Vzdělávání a grafomotorika

Kroužek je určen pro dospělé od 18 let, kteří s AJ teprve začínají. Výuka každý čtvrtek od 21.10. 2021 od 16:30 do 18:00 hod. v DDM č. 31. Lektorka: Kristýna Moravcová (mobil: 724 897 502, e-mail: moravcovakristyna02@seznam.cz). Bližší informace: Bc. Luděk Doležal, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz.

Anglický jazyk I. ZŠ

Vzdělávání a grafomotorika

Kroužek je určen pro děti od 8 do 10 let, které si chtějí procvičit AJ hravou formou. Výuka každé pondělí od 4.10. 2021 od 14:15 do 15:45 hod. v DDM č. 24. Lektorka: Mgr. Zuzana Hammerschmiedová (mobil: 722 657 915, e-mail: zspernakova@seznam.cz). Bližší informace: Bc. Luděk Doležal, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz.

Anglický jazyk II. ZŠ, SŠ

Vzdělávání a grafomotorika

Kroužek je určen žákům či studentům od 11 do 20 let, kteří si chtějí procvičit nebo potřebují doučit AJ. Výuka každé úterý od 5.10. 2021 od 15:30 do 17:00 hod. v DDM č. 31. Lektorka: Vendula Kolmanová (mobil: 722 632 518, e-mail: kolmanova.vendy@gmail.com). Bližší informace: Bc. Luděk Doležal, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz.

Anglický jazyk senioři

Vzdělávání a grafomotorika

Kroužek je určen pro důchodce, kteří chtějí smysluplně strávit svůj volný čas. Z důvodu malého zájmu se zatím kroužek neotevřel. Pokud se dohlásí další zájemci, můžeme po domluvě výuku zahájit. Bližší informace: Bc. Luděk Doležal, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz.

Anglický jazyk senioři s vnoučaty

Vzdělávání a grafomotorika

Prvních 10 lekcí je zdarma, protože jsou hrazeny z KÚ (platí se až po 10. lekci 500,- Kč). Navazující výuku si každý účastník již hradí. Výuka každé úterý od 5.10. 2021 od 15:30 do 16:30 hod. v DDM č. 24. Lektorka: Mgr. Zuzana Hammerschmiedová (mobil: 722 657 915, e-mail: zspernakova@seznam.cz). Bližší informace: Bc. Luděk Doležal, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz.

Angličtina s rodilým mluvčím 1

Ostatní, Vzdělávání a grafomotorika

Pravidlené konverzace s rodilým mluvčím na různá témata. Výuka bude probíhat zábavnou formou. Pro chlapce i dívky od 9 do 18 let. Informační schůzka proběhne dne 15.9.2021 v 15:30.

Angličtina s rodilým mluvčím 2

Ostatní, Vzdělávání a grafomotorika

Pravidlené konverzace s rodilým mluvčím na různá témata. Výuka bude probíhat zábavnou formou. Pro chlapce i dívky od 9 do 18 let. Kroužek probíhá v úterý od 15:00-15:45

Automodelář 1

Technické

Stavba funkčních modelů autíček, závody na 25 metrů dlouhé čtyřproudové autodráze a možnost účasti na soutěžích. Pravidelné schůzky: pondělky od 15:30 do 17:30 hod. v DDM (autodráha). Lektor: M. Hlaváč, L. Kendra.

Automodelář 2

Technické

Stavba funkčních modelů autíček, závody na 25 metrů dlouhé čtyřproudové autodráze a možnost účasti na soutěžích. Pravidelné schůzky: pondělky od 15:30 do 17:30 hod. v DDM (autodráha). Lektor: M. Hlaváč, L. Kendra.

Badminton 1

Sportovní a turistické

Pro chlapce a dívky od 9 do 14 let. Schůzky: úterý od 16:00 hod. do 17:30 hod. v tělocvičně ZŠ L. Kuby (Rožnov). Lektor a informace: Mgr. A. Michna (734 153 919)

Badminton 2

Sportovní a turistické

Pro chlapce a dívky od 10 do 15 let. Schůzky: úterý od 17:30 hod. do 19:00 hod. v tělocvičně ZŠ L. Kuby (Rožnov). Lektor a informace: Mgr. A. Michna (734 153 919)

Basketbal

Sportovní a turistické

Pro chlapce a dívky (od 9 do 15 let). Schůzky: čtvrtky od 16:00 do 17:30 hod. v tělocvičně ZŠ L. Kuby (Rožnov). Lektor a informace: Mgr. A. Michna (734 153 919)

Beat box

Hudební a dramatické

Hraní si s hlasem a se zvuky. Cvičení na rozvoj hlasu, dechu a artikulace (rozmlouvadla, jazykolamy). Rytmická průprava a hraní na rytmické bicí nástroje
Lektor Alexandr Ragáč. Infoschůzka 23. 9. 2021 v přízemí DDM v 17:15 hodin, učebna číslo 6.

Biočmuchalové

Přírodovědné

Pro chlapce a dívky 7 - 11 let se zájmem o přírodu a pohyb v ní. Děti budou poznávat živočichy (zejména hmyz) a rostliny v přírodě i v laboratoři, starat se o terarijní živočichy, dělat chemické a fyzikální pokusy, naučí se řešit šifry, hledat ukryté poklady podle navigace GPS, zdolávat fyzické překážky. Místo schůzek PřF JU Branišovská a Park Čtyři Dvory. Schůzky v úterý od 16:30 do 18.00. Informační schůzka: 14. 9. 2021 od 16:30 PřF JU (budova B). Lektor: prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Bridž

Ostatní

Cílem kroužku je postupně proniknout do světa sportovního bridže, naučit se základní pravidla a taktiku hry, aby i úplní začátečníci mohli soutěžit na turnajích pořádaných v bridžovém klubu v Č. B. Hraní bridže přispívá k rozvoji osobnosti: 1. Trénuje paměť a prodlužuje schopnost se soustředit. 2. Rozvíjí logické myšlení, představivost a kombinatorické myšlení. 3. Posiluje dovednosti potřebné při řešení problémů. 4. Učí, jak nezávisle a odpovědně dělat obtížná abstraktní/teoretická rozhodnutí. 5. Poskytuje cvičení/praxi v dělání přesných rozhodnutí pod časovým tlakem - v dnešní době klíčová schopnost každého studenta i pracujícího. 5. Rozvíjí empatii a porozumění, učí toleranci. Pro žáky ZŠ a SŠ - 600,00 Kč. Informační schůzka: pondělí 27.9. 2021 od 16:30 hod. v DDM č. 7.

Bruslení a krasobruslení

Sportovní a turistické

Pro chlapce a dívky od 5 let. Téninky dle měsíčních rozvhů ledové plochy. První bruslení by mohlo být již 4. nebo 5. září 2021. Zákaz přezouvání na střídačkách!

Český jazyk pro žáky I. ZŠ

Vzdělávání a grafomotorika

"Moje řeč je čeština": Nabízíme rozšiřující, doplňující i procvičovací "výuku" ČJ pro žáky od 4. do 5. třídy ZŠ se zájmem o rodný jazyk, čtení a vlastní vyjadřování mluvenou i psanou formou. Doplníme a upevníme si znalosti po dlouhém distančním vzdělávání nebo připravíme žáky na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Výuka každý čtvrtek od 7.10. 2021 od 14:00 do 15:30 hod. v DDM č. 31. Lektorka: Mgr. Hana Hladká (mobil: 605 259 197). Bližší informace: Bc. Luděk Doležal, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz.

Český jazyk pro žáky II. ZŠ a SŠ

Vzdělávání a grafomotorika

"Moje řeč je čeština": Nabízíme rozšiřující, doplňující i procvičovací "výuku" ČJ pro žáky od 6. do 9. třídy ZŠ a SŠ se zájmem o rodný jazyk, čtení a vlastní vyjadřování mluvenou i psanou formou. Doplníme a upevníme si znalosti po dlouhém distančním vzdělávání nebo připravíme žáky na přijímací zkoušky nejen na víceletá gymnázia, ale i další typy SŠ. Výuka každé pondělí od 4.10. 2021 od 16:00 do 17:30 hod. v DDM č. 24. Lektorka: Mgr. Hana Hladká (mobil: 605 259 197). Bližší informace: Bc. Luděk Doležal, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz.

Chemie nás baví 1

Přírodovědné

Zájmový útvar pro chlapce a dívky ve věku 9 - 15 let, kteří se nebojí nahlédnout do tajů a kouzel chemie. Děti si vyzkouší spoustu zajímavých pokusů. Lektor: Mgr. Karel Hořejší. Schůzky: úterý 16:00-17:30. Kroužek bude v období říjen až prosinec se suplujícím lektorem nebo začne až v lednu 2022. V případě posunutého začátku bude úhrada za kroužek 800 Kč (místo 1200 Kč).

Chemie nás baví 2

Přírodovědné

Zájmový útvar pro chlapce a dívky ve věku 9 - 15 let, kteří se nebojí nahlédnout do tajů a kouzel chemie. Děti si vyzkouší spoustu zajímavých pokusů. Lektor: Mgr. Karel Hořejší. Schůzky: středa 16:00-17:30. Kroužek bude v období říjen až prosinec se suplujícím lektorem nebo začne až v lednu 2022. V případě posunutého začátku bude úhrada za kroužek 800 Kč (místo 1200 Kč).

1 2 3 4 13