Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

2019-12-02

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve francouzském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  1. Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.)
  2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší
  3. Pro francouzský jazyk není pro letošní školní rok 2019/2020 vyhlášená kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku
  4. Do soutěže se dále nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému

 

Kategorie:

Soutěž je organizována ve čtyřech kategoriích a ve třech kolech.

  • Kategorie ZŠ, VG I. (je určena žákům ZŠ a VG, jejichž délka studia FJ nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky nepřesáhla 12 hodin)
  • Kategorie ZŠ, VG II. (je určena žákům ZŠ a VG, jejich délka studia FJ přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky přesáhla 12 hodin)
  • Kategorie SŠ I. (je určena studentům 1. až 3. roč. všech typů SŠ, jejich délka studia FJ nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky nepřesáhla 12 hodin)
  • Kategorie SŠ II. (je určena studentům 1. až 3. roč. všech typů SŠ, jejich délka studia FJ přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky přesáhla 12 hodin)

 

Termíny:

ZŠ, VG I. ZŠ, VG II. SŠ I. SŠ II.
Školní kolo únor 2020 únor 2020 únor 2020 únor 2020
Krajské kolo 18. březen 2020 | DDM Č.B. 18. březen 2020 | DDM Č.B. 18. březen 2020 | DDM Č.B. 18. březen 2020 | DDM Č.B.
Ústřední kolo 27. duben 2020 27. duben 2020 27. duben 2020 27. duben 2020

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje francouzský jazyk.

Garantem KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

Mgr. Barbora Šteflová, NIDV Praha, mobil: 775 878 691, e-mail: steflova@nidv.cz

 

Bližší informace viz.  PROPOZICE 

 

Přihlášky, pozvánky, výsledky:

Přihlášky:          KK-FJ-ZŠ, SŠ (ZŠ/VG I., ZŠ/VG II., SŠ I., SŠ II.)

Pozvánky:          KK-FJ-ZŠ, SŠ (ZŠ/VG I., ZŠ/VG II., SŠ I., SŠ II.)

Výsledky:           KK-FJ-ZŠ, SŠ (ZŠ/VG I., ZŠ/VG II., SŠ I., SŠ II.)