Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

2021-12-01

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve francouzském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  1. Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.).
  2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
  3. Pro francouzský jazyk není pro letošní školní rok 2021/2022 vyhlášená kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku.
  4. Do soutěže se dále nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována ve čtyřech kategoriích a ve třech kolech.

  • Kategorie ZŠ/VG I (je určena žákům ZŠ a VG, jejichž délka studia FJ nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky nepřesáhla 12 hodin).
  • Kategorie ZŠ/VG II (je určena žákům ZŠ a VG, jejich délka studia FJ přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky přesáhla 12 hodin).
  • Kategorie SŠ I (je určena studentům 1. až 3. roč. všech typů SŠ, jejich délka studia FJ nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky nepřesáhla 12 hodin).
  • Kategorie SŠ II (je určena studentům 1. až 3. roč. všech typů SŠ, jejich délka studia FJ přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky přesáhla 12 hodin).

 

Termíny:

ZŠ/VG I ZŠ/VG II SŠ I SŠ II
Školní kolo do 11. března 2022 do 11. března 2022 do 11. března 2022 do 11. března 2022
Krajské kolo 6. dubna 2022 6. dubna 2022 6. dubna 2022 6. dubna 2022
Ústřední kolo květen 2022 květen 2022 květen 2022 květen 2022

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje francouzský jazyk.

Garantem KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

PhDr. Michaela Tužilová, NPI Praha, mobil: 733 125 967, e-mail: michaela.tuzilova@npi.cz

 

Bližší informace viz.:   PROPOZICE SCJ,   PROPOZICE FRANKOFONIE

 

Přihláška, pozvánky, prezence, výsledky:

Přihláška:          KK-FJ-ZŠ,SŠ (ZŠ/VG I, ZŠ/VG II, SŠ I, SŠ II)

Pozvánka:         KK-FJ-ZŠ,SŠ (ZŠ/VG I, ZŠ/VG II, SŠ I, SŠ II)

Prezence:          KK-FJ-ZŠ,SŠ (ZŠ/VG I, ZŠ/VG II, SŠ I, SŠ II)

Výsledky:          KK-FJ-ZŠ,SŠ (ZŠ/VG I, ZŠ/VG II, SŠ I, SŠ II)