Přihlaste svůj tip do soutěže Talent JČ kraje 2019

2019-12-20

Českobudějovický Dům dětí a mládeže vyhlašuje jubilejní 20. ročník ankety Talent Jihočeského kraje. „Úspěšné žáky a studenty ve všech vyhlašovaných kategoriích mohou navrhovat učitelé, vychovatelé, vedoucí kroužků, rodiče a příbuzní,“ uvedla ředitelka DDM Hana Korčáková. „Pokud znáte ve svém okolí některého žáka či studenta, který v roce 2019 dosáhl nějakých význačných úspěchů, přihlaste ho.“

Slavnostní vyhlášení se uskuteční 25. února od 16 hodin v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Záštitu nad letošním ročníkem převzali primátor města České Budějovice Jiří Svoboda, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Zdeněk Dvořák a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Jihočeského kraje Hana Šímová.

Dokumenty a poznámky k přihlašování

Pozvánka: Talent Jihočeského kraje 2019

Přihláška: Talent Jihočeského kraje 2019

V příloze výše naleznete pozvánku i přihlášku, kterou po vyplnění zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu sedlakova@ddmcb.cz.

Posílejte pouze přiložený soubor ve formátu MS Excel (talent.xls). Neposílejte přihlášku v jiném formátu (například v PDF). Data z přihlášky jsou dále zpracovávána a jiné formáty nelze použít. Přílohy (výsledkové listiny, diplomy a jiné) můžete poslat i elektronicky, ale stačí i v tištěné podobě.

Podepsané přihlášky a přílohy v tištěné podobě zašlete nebo doručte na adresu:
Dům dětí a mládeže Č. Budějovice, U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice