UPOZORNĚNÍ: Provoz DDM se od pondělí 24. května rozšiřuje

2021-05-07

Nejnovější nařízení vlády stanovuje, že střediska volného času mohou od pondělí 24. května rozjet velmi rozšířenou výuku kroužků. Jaká jsou pravidla pro účast?

Důležité: Organizace daného kroužku je na lektorovi, proto je v případě dotazů kontaktní osoba přímo daný lektor, případně vedoucí patřičného oddělení.

Základní pravidla pro účast na kroužcích:

 • Výuka ve venkovních prostorech je možná bez testů
 • Ve vnitřních prostorách smí být na kroužku max. 10 osob (bez testů či čestného prohlášení). V případě počtu osob 11 až 50 platí nutnost testů, čestného prohlášení nebo potvrzení účastníka:
  • nejdéle před 7 dny absolvoval PCR test s negativním výsledkem
  • nejdéle před 72 hodinami absolvoval POC antigenní test s negativním výsledkem
  • má vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní
  • čestné prohlášení