Přírodovědné oddělení 2020/2021

2020-12-16

Přírodovědné oddělení Domu dětí a mládeže nabízí kroužky, které rozvíjejí jak teoretické vědomosti, tak praktické dovednosti dětí v oblasti přírodních věd (Malý průzkumník přírody, Přírodověda pro velké, Chemie nás baví, Fyzikální kroužek aj.), zájmového chovu (Akva-terakroužek, Zookroužek, Včelařský kroužek aj.) či zdravovědy člověka (Mladý zdravotník) i zvířat (Mladý veterinář).

Najdete zde i nabídku kroužků, které propojují oblast environmentální a estetickou (Tvoření se zvířátky, Keramika se zvířátky) či environmentální a technickou (Zvířecí youtuber). Opomenout nesmíme ani Rybářské kroužky, které nabízíme jak pro začátečníky, tak pokročilé. Kroužky mohou navštěvovat děti od 5 let.

Kromě pravidelných kroužků nabízí přírodovědné oddělení i vzdělávací programy pro ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi od 2 let či oblíbené tábory jak příměstské (ZOORallye, O zvířátkách se zvířátky, Zvídavý přírodovědec) tak pobytové (Malý chemik aneb věda hrou, Zvídavý průzkumník přírody, Letem vodním světem aj.).

Přírodovědné oddělení je organizátorem okresních a krajských kol soutěží vypsaných MŠMT ČR  – Biologická olympiáda, Geologická olympiáda, Zeměpisná olympiáda a Středoškolská odborná činnost.

Bližší informace: Klára Dragová, dragova@ddmcb.cz, tel. 777 640 090

Zonerama Zonerama