Oddělení vzdělávání a dramatické 2020/2021

2020-12-16

Každým rokem je pod tímto oddělením otevřeno cca 20 až 25 kroužků nebo kurzů s jazykovým či dramatickým zaměřením, do kterých dochází děti od předškolního věku a po střední školu.

Dále otevíráme kroužky pro dospělé i seniory. Členové dramatických souborů se účastní regionálních i celorepublikových divadelních přehlídek a festivalů. Specialitou jsou Grafomotorické kurzy převážně pro děti předškolního věku, které se připravují na vstup do ZŠ. Vedoucí tohoto oddělení zodpovídá za organizování Mikulášské nadílky v DDM a 17 předmětových okresních i krajských olympiád a soutěží (DO, NJ, AJ, FJ, ŠJ, RJ), které každý rok vyhlašuje MŠMT.

O letních prázdninách je pod tímto oddělením organizován pobytový čtrnáctidenní tábor na základně v Přední Výtoni (prvních čtrnáct dní v srpnu). Vedoucí kroužků (externí pracovníci) jsou převážně z řad studentů VŠ.

Vedoucí oddělení: Bc. Luděk Doležal

 

Zonerama Zonerama