Jihočeský kraj podporuje rodiny přes program My v tom Jihočechy nenecháme

2022-09-01

Českobudějovický Dům dětí a mládeže spadá pod střediska volného času, na které mohou rodiče čerpat dotace skrze program Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme. Podpora se týká nákladů spojených se zájmovým vzděláváním.  

Veškeré informace o programu, kdo o něj může žádat a jak to funguje, jsou na stránkách myvtomjihocechynenechame.cz. Formuláře (a co je potřeba doložit) jsou ke stažení na stejném webu v této sekci.

Vyplněné formuláře poté můžete včetně všech povinných příloh podávat na sekretariátu DDM v těchto dnech a časech: pondělí a středa 8:00 – 15:30 (pí. Sedláková).

Zonerama Zonerama