Informace k vrácení úplaty za školní rok 2020/2021

2021-05-31

Informace pro rodiče dětí, které navštěvují kroužky v DDM České Budějovice ve školním roce 2020/2021: Poměrná část úplat se bude vracet během letních prázdnin. Rodiče mají možnost ale úplatu darovat a podpořit tak chod DDM.

„Vážení rodiče, ráda bych vám poděkovala za celoroční přízeň a trpělivost při stále se měnících podmínkách výuky v tomto školním roce. Nebylo to jednoduché pro žádnou stranu a velice si cením toho, že jsme to společně u řady kroužků zvládli díky distanční formě. Nyní připravujeme částky pro vratky plateb, o kterých vás bude informovat vedoucí daného oddělení,“ říká ředitelka českobudějovického DDM Hana Korčáková. Celý dopis paní ředitelky dostanou rodiče nejpozději 1. června do mailu.

Vedoucí daného oddělení tedy bude v následujících dnech kontaktovat každého rodiče s vypočítanou částkou, která se má v poměrné výši vracet za neodučené hodiny. Ta se bude skládat z počtu odučených hodin (prezenční a distanční výuky) v poměru k celkovému počtu plánovaných vyučovacích hodin.

Poměrná část úplaty za neodučené hodiny bude vrácena po 1. červenci 2021 zpět na účet.

„Rodiče ale mají možnost zanechat tuto částku DDM prostřednictvím darovací smlouvy. Pokud se tak rozhodnou, stačí vyplnit darovací smlouvu a poslat zpět do DDM (nejpozději 30. června 2021),“ říká dále Korčáková. Darovací smlouva s podpisem ředitelky je k dispozici i na tomto odkazu nebo u vstupu DDM na recepci.