Informace k vrácení úplat za kroužky ve školním roce 2020/2021

2021-01-13

Uzavření školských zařízení v rámci opatření proti COVID-19 má za důsledek dlouhé přerušení výuky. Kde to je možné, probíhá sice výuka online/distanční formou, ale u ostatních kroužků je výuka přerušená. Proto dojde pochopitelně k vracení úplat.

„K vrácení úplat za neodučené hodiny dojde hromadně ke konci školního roku 2020/2021. Předpokládáme, že to bude během letních prázdnin. Vracet se budou poměrné části podle počtu odučených hodin,“ uvádí ředitelka českobudějovického DDM Hana Korčáková. „Nyní čekáme, kdy budeme moci otevřít. Podle toho budeme plánovat 2. pololetí. Pokusíme se co nejvíc hodin nahradit. Je možné, že některé kroužky budou nahrazené i o víkendech či se kroužek bude konat i vícekrát za jeden týden. Vše bude po domluvě s lektory a rodiči.“

V případě dalších dotazů mohou rodiče kontaktovat lektory či vedoucí oddělení.