COVID-19: DDM pokračuje v běžné činnosti. Platí pravidlo 3R

2020-10-01

Českobudějovický Dům dětí a mládeže i přes aktuální zavedení nouzového stavu pokračuje v běžné činnosti. Kroužky jsou nadále otevřené a zájemci se stále mohou hlásit.

„Všechny naše objekty jsou pravidelně dezinfikovány a na provoz jsme maximálně připraveni. Nechceme, aby děti přišly o kroužky, proto připomínáme, že stále platí pravidlo 3R. Tedy ruce, roušky a rozestupy. U velkých kroužků může postupně dojít k rozdělení do malých skupin. Pokud se tak stane, budou o tom rodiče informováni,“ říká ředitelka DDM Hana Korčáková.

„Zatím zachováváme i pohybové činnosti a zpěv bude řešen s vedoucí oddělení v oblasti teoretické přípravy,“ dodává Korčáková. „Nikdo se nemusí bát přihlásit. Školné za neodučené kroužky jim bude případně vráceno v poměrné výši.“

Kompletní nabídka kroužků je k dispozici v sekci Kroužky.