Hardtmuthova vila

Prostory DDM v Českých Budějovicích.