Olympiáda z  českého jazyka – 46. ročník

2019-09-26

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě z českého jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace olympiády:

• Účast v soutěži je dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let (student, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit).
• Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga nebo člena komise v maximálním časovém rozpětí – jazyková část do 60 minut, sloh do 60 minut.
• Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Úkoly by měly být řešeny anonymně (tj. pod přiděleným číslem).

Kategorie:

Soutěž je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech kolech.

I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
II. kategorie je určena studentům 1. až 4. ročníků středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Termíny:

Postupové kolo

ZŠ a odpovídající G

Školní kolo

11.-29. 11. 2019

11.-29. 11. 2019

Okresní kolo

22. 01. 2020

23. 01. 2020

Krajské kolo

02. 04. 2020

01. 04. 2020

Ústřední kolo

17.-23. 06. 2020

17.-23. 06. 2020

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje český jazyk.

Garantem OK a KK je:

Mgr. Aleš Michna, DDM České Budějovice, mobil: 734 153 919, e-mail: michna@ddmcb.cz .

Garantem ÚK je:

Mgr. Jana Janoušková, NIDV Praha, mobil: 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz .

Bližší informace viz. Propozice