Olympiáda z českého jazyka

2019-09-26

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě z českého jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace olympiády:

• Účast v soutěži je dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let (student, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit).
• Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga nebo člena komise v maximálním časovém rozpětí – jazyková část do 60 minut, sloh do 60 minut.
• Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Úkoly by měly být řešeny anonymně (tj. pod přiděleným číslem).

Kategorie:

Soutěž je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech kolech.

I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
II. kategorie je určena studentům 1. až 4. ročníků středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Termíny:

ZŠ a odpovídající G Poznámka
Školní kolo 11. – 29. listopad 2019 11. – 29. listopad 2019
Okresní kolo 22. leden 2020 | DDM Č.B. 23. leden 2020 | DDM Č.B.
Krajské kolo 2. duben 2020 | DDM Č.B. 1. duben 2020 | DDM Č.B.
Ústřední kolo 17. – 23. červen 2020 17. – 23. červen 2020

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje český jazyk.

Garantem OK a KK je:

Mgr. Aleš Michna, DDM České Budějovice, mobil: 734 153 919, e-mail: michna@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

Mgr. Jana Janoušková, NIDV Praha, mobil: 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz

 

Bližší informace viz. PROPOZICE

 

Testy, přihlášky, pozvánky a výsledky:

Testy
Přihlášky Pozvánky Výsledky
Školní kola ŠK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie)      
ŠK-OČJ-SŠ (II. kategorie)      
Okresní kola OK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie) OK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie) OK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie) OK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie)
OK-OČJ-SŠ, VG (II. kategorie) OK-OČJ-SŠ (II. kategorie) OK-OČJ-SŠ (II. kategorie) OK-OČJ-SŠ (II. kategorie)
Krajská kola KK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie) KK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie) KK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie) KK-OČJ-ZŠ, VG (I. kategorie)
KK-OČJ-SŠ (II. kategorie) KK-OČJ-SŠ (II. kategorie) KK-OČJ-SŠ (II. kategorie) KK-OČJ-SŠ (II. kategorie)