Konverzační soutěž v německém jazyce

2022-12-01

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v německém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  1. Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.).
  2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
  3. Pro německý jazyk není pro letošní školní rok 2022/2023 vyhlášená kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku.
  4. Do soutěže se dále nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována v pěti kategoriích a ve čtyřech kolech.

  • Kategorie ZŠ I. A (je určena žákům do 7. roč. ZŠ).
  • Kategorie ZŠ II. A (je určena žákům 8. a 9. roč. ZŠ).
  • Kategorie VG I. B (je určena žákům VG / prima, sekunda).
  • Kategorie VG II. B (je určena žákům VG / tercie, kvarta).
  • Kategorie SŠ III. A (je určena žákům 1. až 3 roč. všech typů SŠ).

 

Termíny konání pro šk. rok 2022/2023:

ZŠ I. A | VG I. B ZŠ II. A VG II. B SŠ, G III. A
Školní kolo do 20. ledna 2023 do 20. ledna 2023 do 20. ledna 2023 do 20. ledna 2023
Okresní kolo 14. února 2023 14. února 2023 15. února 2023
Krajské kolo 20. března 2023 20. března 2023 30. března 2023
Ústřední kolo 5.-6.6.2023* 5.-6.6.2023* 5.-6.6.2023*

*Ústřední kolo proběhne online formou přes platformu MS Teams. Více informací naleznete na webových stránkách olympiády (https://olympiady.vse.cz/).

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje německý jazyk.

Garantem OK a KK je:

Bc. Jana Borovková, DDM České Budějovice, mobil: 728 884 242, e-mail: borovkova@ddmcb.cz

Garantem ústředního kola je:

PhDr. Martin Filip, Ph.D., VŠE Praha, e-mail: ocjz@vse.cz

 

Propozice na šk. rok 2022/2023 zde.

Oficiální web soutěží v cizích jazycích: https://olympiady.vse.cz/

 

Přihlášky, pozvánky, výsledky:

Přihlášky Pozvánky Výsledky
Okresní kola OK-NJ-ZŠ, VG (I. A, I. B, II. A) OK-NJ-ZŠ, VG (I. A, I. B, II. A) OK-NJ-ZŠ, VG (I. A, I. B, II. A)
OK-NJ-SŠ, G (III. A) OK-NJ-SŠ, G (III. A) OK-NJ-SŠ, G (III. A)
Krajská kola KK-NJ-ZŠ, VG (II. A, II. B) KK-NJ-ZŠ, VG (II. A, II. B) KK-NJ-ZŠ, VG (II. A, II. B)
KK-NJ-SŠ, G (III. A) KK-NJ-SŠ, G (III. A) KK-NJ-SŠ, G (III. A)
Zonerama Zonerama