Konverzační soutěž v německém jazyce

2021-12-01

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v německém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  1. Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.).
  2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
  3. Pro německý jazyk není pro letošní školní rok 2022/2023 vyhlášená kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku.
  4. Do soutěže se dále nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována v pěti kategoriích a ve čtyřech kolech.

  • Kategorie ZŠ I. A (je určena žákům do 7. roč. ZŠ).
  • Kategorie ZŠ II. A (je určena žákům 8. a 9. roč. ZŠ).
  • Kategorie VG I. B (je určena žákům VG / prima, sekunda).
  • Kategorie VG II. B (je určena žákům VG / tercie, kvarta).
  • Kategorie SŠ III. A (je určena žákům 1. až 3 roč. všech typů SŠ).

 

Termíny konání pro šk. rok 2022/2023:

ZŠ I. A | VG I. B ZŠ II. A VG II. B SŠ, G III. A
Školní kolo do 20. ledna 2023 do 20. ledna 2023 do 20. ledna 2023 do 20. ledna 2023
Okresní kolo únor 2023 – bude upřesněno únor 2023 – bude upřesněno únor 2023 – bude upřesněno
Krajské kolo březen 2023 – bude upřesněno březen 2023 – bude upřesněno březen 2023 – bude upřesněno
Ústřední kolo bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje německý jazyk.

Garantem OK a KK je:

Bc. Jana Borovková, DDM České Budějovice, mobil: 728 884 242, e-mail: borovkova@ddmcb.cz

 

Propozice na šk. rok 2022/2023 nejsou zatím k dispozici.

 

Přihlášky, pozvánky, prezenční listiny, výsledky:

Přihlášky Pozvánky Výsledky
Okresní kola OK-NJ-ZŠ, VG (I. A, I. B, II. A) OK-NJ-ZŠ, VG (I. A, I. B, II. A) OK-NJ-ZŠ, VG (I. A, I. B, II. A)
OK-NJ-SŠ, G (III. A) OK-NJ-SŠ, G (III. A) OK-NJ-SŠ, G (III. A)
Krajská kola KK-NJ-ZŠ, VG (II. A, II. B) KK-NJ-ZŠ, VG (II. A, II. B) KK-NJ-ZŠ, VG (II. A, II. B)
KK-NJ-SŠ, G (III. A) KK-NJ-SŠ, G (III. A) KK-NJ-SŠ, G (III. A)
Zonerama Zonerama