Konverzační soutěž v anglickém jazyce

2019-12-02

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v anglickém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  • Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.)
  • Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší
  • Pro anglický jazyk není pro letošní školní rok 2020/2021 vyhlášená kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku
  • Do soutěže se dále nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému

 

Kategorie:

Soutěž je organizována v šesti kategoriích a ve čtyřech kolech.

  • Kategorie ZŠ I. A (je určena žákům do 7. roč. ZŠ.)
  • Kategorie ZŠ II. A (je určena žákům 8. a 9. roč. ZŠ)
  • Kategorie VG I. B (je určena žákům VG / prima, sekunda)
  • Kategorie VG II. B (je určena žákům VG / tercie, kvarta)
  • Kategorie G III. A (je určena studentům 1. až 3 roč. gymnázií)
  • Kategorie SOŠ III. C (je určena studentům 1. až 3 roč. středních odborných škol)

 

Termíny konání soutěžních kol:

ZŠ I. A | VG I. B ZŠ II. A | VG II. B G III. A SOŠ III. C
Školní kolo Do 15. února 2021 Do 15. února 2021 Do 15. února 2021 Do 15. února 2021
Okresní kolo 2. března 2021 2. března 2021 3. března 2021 4. března 2021
Krajské kolo 16. dubna 2021 14. dubna 2021 15. dubna 2021
Ústřední kolo 1.-3. června 2021 1.-3. června 2021 1.-3. června 2021

 

Garantem ŠK je: Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje anglický jazyk.

Garantem OK a KK je: Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem ÚK je: Mgr. Hana Janoušková, NPI Praha, mobil: 770 195 626, e-mail: hana.janouskova@npi.cz

 

Bližší informace viz.:   PROPOZICE SCJ,   POKYNY K ON-LINE FORMĚ

 

Přihlášky, pozvánky, výsledky:

Přihlášky Pozvánky Prezenční listiny
Výsledky
Okresní kola OK-AJ-ZŠ,VG (I.A,I.B,II.A,II.B) OK-AJ-ZŠ,VG (I.A,I.B); OK-AJ-ZŠ,VG (II.A,II.B) OK-AJ-ZŠ,VG (I.A,I.B,II.A,II.B) OK-AJ-ZŠ,VG (I.A,I.B,II.A,II.B)
OK-AJ-G (III.A) OK-AJ-G (III.A) OK-AJ-G (III.A) OK-AJ-G (III. A)
OK-AJ-SOŠ (III.C) OK-AJ-SOŠ (III.C) OK-AJ-SOŠ (III.C) OK-AJ-SOŠ (III. C)
Krajská kola KK-AJ-ZŠ,VG (II.A,II.B) KK-AJ-ZŠ,VG (II.A,II.B) KK-AJ-ZŠ,VG (II.A,II.B) KK-AJ-ZŠ,VG (II.A,II.B)
KK-AJ-G (III.A) KK-AJ-G (III.A) KK-AJ-G (III.A) KK-AJ-G (III.A)
KK-AJ-SOŠ (III.C) KK-AJ-SOŠ (III.C) KK-AJ-SOŠ (III.C) KK-AJ-SOŠ (III.C)