Konverzační soutěž v anglickém jazyce

2019-12-02

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v anglickém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  • Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.)
  • Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší
  • Pro anglický jazyk není pro letošní školní rok 2019/2020 vyhlášená kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku
  • Do soutěže se dále nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému

 

Kategorie:

Soutěž je organizována v šesti kategoriích a ve čtyřech kolech.

  • Kategorie ZŠ I. A (je určena žákům do 7. roč. ZŠ.)
  • Kategorie ZŠ II. A (je určena žákům 8. a 9. roč. ZŠ)
  • Kategorie VG I. B (je určena žákům VG / prima, sekunda)
  • Kategorie VG II. B (je určena žákům VG / tercie, kvarta)
  • Kategorie G III. A (je určena studentům 1. až 3 roč. gymnázií)
  • Kategorie SOŠ III. C (je určena studentům 1. až 3 roč. středních odborných škol)

 

Termíny konání soutěžních kol:

ZŠ I. A | VG I. B ZŠ II. A | VG II. B G III. A SOŠ III. C
Školní kolo Do 31. ledna 2020 Do 31. ledna 2020 Do 31. ledna 2020 Do 31. ledna 2020
Okresní kolo 18. únor 2020 | DDM Č.B. 18. únor 2020 | DDM Č.B. 19. únor 2020 | DDM Č.B. 20. únor 2020 | DDM Č.B.
Krajské kolo 23. březen 2020 | DDM Č.B. 25. březen 2020 | DDM Č.B. 26. březen 2020 | DDM Č.B.
Ústřední kolo 27. květen 2020 28. květen 2020 28. květen 2020

 

Garantem ŠK je: Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje anglický jazyk.

Garantem OK a KK je: Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem ÚK je: Mgr. Hana Janoušková, NIDV Praha, mobil: 770 195 626, e-mail: janouskova.h@nidv.cz

 

Bližší informace viz. PROPOZICE

 

Přihlášky, pozvánky, výsledky:

Přihlášky Pozvánky Prezenční listiny
Výsledky
Okresní kola OK-AJ-ZŠ, VG (I. A, I. B, II. A, II. B) OK-AJ-ZŠ, VG (I. A, I. B, II. A, II. B) OK-AJ-ZŠ, VG (I. A, I. B, II. A, II. B) OK-AJ-ZŠ, VG (I. A, I. B, II. A, II. B)
OK-AJ-G (III. A) OK-AJ-G (III. A) OK-AJ-G (III. A) OK-AJ-G (III. A)
OK-AJ-SOŠ (III. C) OK-AJ-SOŠ (III. C) OK-AJ-SOŠ (III. C) OK-AJ-SOŠ (III. C)
Krajská kola KK-AJ-ZŠ, VG (II. A, II. B) KK-AJ-ZŠ, VG (II. A, II. B) KK-AJ-ZŠ, VG (II. A, II. B) KK-AJ-ZŠ, VG (II. A, II. B)
KK-AJ-G (III. A) KK-AJ-G (III. A) KK-AJ-G (III. A) KK-AJ-G (III. A)
KK-AJ-SOŠ (III. C) KK-AJ-SOŠ (III. C) KK-AJ-SOŠ (III. C) KK-AJ-SOŠ (III. C)