Konverzační soutěž v anglickém jazyce

2021-12-01

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v anglickém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  • Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.).
  • Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
  • Pro anglický jazyk není pro letošní školní rok 2021/2022 vyhlášená kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku.
  • Do soutěže se dále nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována v šesti kategoriích a ve čtyřech kolech.

  • Kategorie ZŠ I. A (je určena žákům do 7. roč. ZŠ.).
  • Kategorie ZŠ II. A (je určena žákům 8. a 9. roč. ZŠ).
  • Kategorie VG I. B (je určena žákům VG / prima, sekunda).
  • Kategorie VG II. B (je určena žákům VG / tercie, kvarta).
  • Kategorie G III. A (je určena studentům 1. až 3 roč. gymnázií).
  • Kategorie SOŠ III. C (je určena studentům 1. až 3 roč. středních odborných škol).

 

Termíny konání soutěžních kol:

ZŠ I. A | VG I. B ZŠ II. A | VG II. B G III. A SOŠ III. C
Školní kolo do 25. února 2022 do 25. února 2022 do 25. února 2022 do 25. února 2022
Okresní kolo 14. března 2022 14. března 2022 15. března 2022 17. března 2022
Krajské kolo 20. dubna 2022 19. dubna 2022 22. dubna 2022
Ústřední kolo 1.-2. června 2022 1.-2. června 2022 1.-2. června 2022

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje anglický jazyk.

Garantem OK a KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Bc. Jana Borovková, DDM České Budějovice, mobil: 728 884 242, e-mail: borovkova@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

PhDr. Michaela Tužilová, NPI Praha, mobil: 733 125 967, e-mail: michaela.tuzilova@npi.cz

 

Bližší informace viz.:   PROPOZICE SCJ

 

Přihlášky, pozvánky, prezenční listiny, výsledky:

Přihlášky Pozvánky Prezenční listiny
Výsledky
Okresní kola OK-AJ-ZŠ,VG (I.A,I.B,II.A,II.B) OK-AJ-ZŠ,VG (I.A,I.B,II.A,II.B) OK-AJ-ZŠ,VG (I.A,I.B,II.A,II.B) OK-AJ-ZŠ,VG (I.A,I.B,II.A,II.B)
OK-AJ-G (III.A) OK-AJ-G (III.A) OK-AJ-G (III.A) OK-AJ-G (III. A)
OK-AJ-SOŠ (III.C) OK-AJ-SOŠ (III.C) OK-AJ-SOŠ (III.C) OK-AJ-SOŠ (III. C)
Krajská kola KK-AJ-ZŠ,VG (II.A,II.B) KK-AJ-ZŠ,VG (II.A,II.B) KK-AJ-ZŠ,VG (II.A,II.B) KK-AJ-ZŠ,VG (II.A,II.B)
KK-AJ-G (III.A) KK-AJ-G (III.A) KK-AJ-G (III.A) KK-AJ-G (III.A)
KK-AJ-SOŠ (III.C) KK-AJ-SOŠ (III.C) KK-AJ-SOŠ (III.C) KK-AJ-SOŠ (III.C)