Dějepisná olympiáda – 49. ročník

2019-09-26

Soutěž je určená zájemcům o historii a je jednotná pro celé území České republiky. Ve všech kolech (školní, okresní, krajské a ústřední) řeší soutěžící zadané úkoly samostatně pod dohledem pedagoga nebo člena komise v časovém rozpětí max. 90 minut. Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Test by měl být řešen anonymně (tj. pod přiděleným číslem). V průběhu všech kol není povoleno používat dějepisné atlasy, žádnou jinou literaturu ani učebnice.

Kategorie:

Soutěž je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech kolech.

A) Žáci 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
B) Studenti 1. až 4. ročníků středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Termíny:

Postupové kolo

ZŠ a odpovídající G

Školní kolo

04.-22. 11. 2019

04.-22. 11. 2019

Okresní kolo

15. 01. 2020

16. 01. 2020

Krajské kolo

16. 03. 2020

17. 03. 2020

Ústřední kolo

24.-27. 05. 2020

24.-27. 05. 2020

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje dějepis.

Garantem OK a KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz .

Garantem ÚK je:

Mgr. Jana Janoušková, NIDV Praha, mobil: 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz .

Bližší informace viz. Propozice