Konverzační soutěž ve španělském jazyce – 49. ročník

2019-09-26

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě ze španělského jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

Kategorie:

Soutěž je organizována ve třech kategoriích a ve třech kolech.

A) Kategorie SŠ I (úroveň B1) – je určena studentům všech typů středních škol, u nichž
délka výuky španělského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně; započítává se i výuka na ZŠ,
probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.
B) Kategorie SŠ II (úroveň B2) – je určena studentům všech typů středních škol, u nichž
délka výuky španělského jazyka přesáhla 3 roky, započítává se i výuka na ZŠ; probíhá ve
školním, krajském a ústředním kole.
C) Kategorie SŠ III (úroveň C1 a vyšší) – je určena studentům ročníků všech typů
středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce
mimo samotnou jazykovou výuku; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Termíny:

Postupové kolo

SŠ I, SŠ II, SŠ III

Školní kolo

01/2020

Krajské kolo

30. 03. 2020

Ústřední kolo

04/2020

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na SŠ, který vyučuje španělský jazyk.

Garantem KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz .

Garantem ÚK je:

Mgr. Barbora Šteflová, NIDV Praha, mobil: 775 878 691, e-mail: steflova@nidv.cz .