Konverzační soutěž ve španělském jazyce

2019-09-26

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži ve španělském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  1. Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.).
  2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
  3. Španělský jazyk má kategorii (SŠ III.) pro studenty, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samostatnou jazykovou výuku. Bližší informace v propozicích SCJ, které jsou ke stažení níže.
  4. Do soutěže se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému. Bližší informace v propozicích SCJ, které jsou ke stažení níže.

Kategorie:

Soutěž je organizována ve třech kategoriích a ve třech kolech.

  1. A) Kategorie SŠ I. (úroveň B1) – je určena studentům všech typů středních škol, u nichž délka výuky španělského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně; započítává se i výuka na ZŠ, probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.
  2. B) Kategorie SŠ II. (úroveň B2) – je určena studentům všech typů středních škol, u nichž délka výuky španělského jazyka přesáhla 3 roky, započítává se i výuka na ZŠ; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.
  3. C) Kategorie SŠ III. (úroveň C1 a vyšší) – je určena studentům ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Termíny:

SŠ I. , SŠ II., SŠ III.
Školní kolo leden 2020
Krajské kolo 5. březen 2020 | DDM Č.B.
Ústřední kolo duben 2020

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na SŠ, který vyučuje španělský jazyk.

Garantem KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

Mgr. Barbora Šteflová, NIDV Praha, mobil: 775 878 691, e-mail: steflova@nidv.cz

 

Bližší informace viz.  PROPOZICE 

 

Přihlášky, pozvánky, výsledky:

Přihláška:         KK-ŠJ-SŠ (SŠ I., SŠ II., SŠ III.)

Pozvánka:         KK-ŠJ-SŠ (SŠ I., SŠ II., SŠ III.)

Prezence:          KK-ŠJ-SŠ (SŠ I., SŠ II., SŠ III.)

Výsledky:          KK-ŠJ-SŠ (SŠ I., SŠ II., SŠ III.)