Konverzační soutěž v ruském jazyce

2021-12-01

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v ruském jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  1. Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.).
  2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
  3. Ruský jazyk má kategorii (SŠ III.) pro studenty, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samostatnou jazykovou výuku. Bližší informace v propozicích SCJ, které jsou ke stažení níže.
  4. Do soutěže se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému. Bližší informace v propozicích SCJ, které jsou ke stažení níže.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována ve čtyřech kategoriích a ve třech kolech.

A) Kategorie ZŠ a VG (je určena žákům 8., 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; soutěž probíhá ve školním a krajském kole).
B) Kategorie SŠ I  (je určena studentům 1. a 2. ročníků všech typů středních škol; soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole).
C) Kategorie SŠ II (je určena studentům 3. a 4. ročníků všech typů středních škol; soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole).
D) Kategorie SŠ III (je určena studentům ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku; probíhá  ve školním, krajském a ústředním kole).

 

Termíny:

ZŠ a VG Poznámka
Školní kolo do 1. března 2022 do 1. března 2022
Krajské kolo 31. března 2022 31. března 2022
Ústřední kolo duben 2022

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje ruský jazyk.

Garantem KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

Ing. Jana Ševcová, NPI Praha, mobil: 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz

 

Bližší informace viz.:    PROPOZICE SCJ

 

Přihláška, pozvánka, prezence, výsledky:

Přihláška:               KK-RJ-ZŠ, SŠ (ZŠ/VG, SŠ I., SŠ II., SŠ III.)

Pozvánka:               KK-RJ-ZŠ, SŠ (ZŠ/VG, SŠ I., SŠ II., SŠ III.)

Prezence:                KK-RJ-ZŠ, SŠ /ZŠ/VG, SŠ I., SŠ II., SŠ III.)

Výsledky:                KK-RJ-ZŠ, SŠ (ZŠ/VG, SŠ I., SŠ II., SŠ III.)

Zonerama Zonerama