Konverzační soutěž v ruském jazyce – 51. ročník

2019-09-26

Zde najdete všechny potřebné informace k olympiádě z ruského jazyka, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

Kategorie:

Soutěž je organizována ve čtyřech kategoriích a ve třech kolech.

A) Kategorie ZŠ a víceletých G – je určena žákům 8., 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých G; soutěž probíhá ve školním a krajském kole.
B) Kategorie SŠ I – je určena studentům všech typů středních škol, u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně; započítává se i výuka na ZŠ, probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.
C) Kategorie SŠ II – je určena studentům všech typů středních škol, u nichž délka výuky ruského jazyka přesáhla 3 roky, započítává se i výuka na ZŠ; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.
D) Kategorie SŠ III – je určena studentům ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Termíny:

Postupové kolo

ZŠ a odpovídající G

SŠ I, SŠ II, SŠ III

Školní kolo

02/2020

02/2020

Krajské kolo

06. 03. 2020

06. 03. 2020

Ústřední kolo

04/2020

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje ruský jazyk.

Garantem KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz .

Garantem ÚK je:

Ing. Jana Ševcová, NIDV Praha, mobil: 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz .