Konverzační soutěž v anglickém jazyce

2021-12-01

Zde najdete všechny potřebné informace ke konverzační soutěži v anglickém jazyce, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Organizace soutěže:

  • Soutěž jsou dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.).
  • Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
  • Pro anglický jazyk není pro letošní školní rok 2022/2023 vyhlášená kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku.
  • Do soutěže se dále nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována v šesti kategoriích a ve čtyřech kolech.

  • Kategorie ZŠ I. A (je určena žákům do 7. roč. ZŠ.).
  • Kategorie ZŠ II. A (je určena žákům 8. a 9. roč. ZŠ).
  • Kategorie VG I. B (je určena žákům VG / prima, sekunda).
  • Kategorie VG II. B (je určena žákům VG / tercie, kvarta).
  • Kategorie G III. A (je určena studentům 1. až 3 roč. gymnázií).
  • Kategorie SOŠ III. C (je určena studentům 1. až 3 roč. středních odborných škol).

 

Termíny konání soutěžních kol šk. rok 2022/2023:

ZŠ I. A | VG I. B ZŠ II. A | VG II. B G III. A SOŠ III. C
Školní kolo do 15. ledna 2023 do 15. ledna 2023 do 15. ledna 2023 do 15. ledna 2023
Okresní kolo únor 2023 – bude upřesněno únor 2023 – bude upřesněno únor 2023 – bude upřesněno únor 2023 – bude upřesněno
Krajské kolo březen 2023 – bude upřesněno březen 2023 – bude upřesněno březen 2023 – bude upřesněno
Ústřední kolo bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje anglický jazyk.

Garantem OK a KK je:

Bc. Jana Borovková, DDM České Budějovice, mobil: 728 884 242, e-mail: borovkova@ddmcb.cz

 

Propozice na šk. rok 2022/2023 zatím nejsou k dispozici.

 

 

Přihlášky, pozvánky, prezenční listiny, výsledky:

Přihlášky Pozvánky Výsledky
Okresní kola OK-AJ-ZŠ,VG (I.A,I.B,II.A,II.B) OK-AJ-ZŠ,VG (I.A,I.B,II.A,II.B) OK-AJ-ZŠ,VG (I.A,I.B,II.A,II.B)
OK-AJ-G (III.A) OK-AJ-G (III.A) OK-AJ-G (III. A)
OK-AJ-SOŠ (III.C) OK-AJ-SOŠ (III.C) OK-AJ-SOŠ (III. C)
Krajská kola KK-AJ-ZŠ,VG (II.A,II.B) KK-AJ-ZŠ,VG (II.A,II.B) KK-AJ-ZŠ,VG (II.A,II.B)
KK-AJ-G (III.A) KK-AJ-G (III.A) KK-AJ-G (III.A)
KK-AJ-SOŠ (III.C) KK-AJ-SOŠ (III.C) KK-AJ-SOŠ (III.C)
Zonerama Zonerama