Dějepisná olympiáda

2022-11-21

Zde najdete všechny potřebné informace k dějepisné olympiádě, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Téma 52. ročníku:

Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992.“

 

Organizace olympiády:

Soutěž je určená zájemcům o historii a je jednotná pro celé území České republiky. Ve všech kolech (školní, okresní, krajské a ústřední) řeší soutěžící zadané úkoly samostatně v časovém rozpětí max. 90 minut s časovou rezervou na odevzdání. Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. V průběhu všech kol není povoleno používat jakékoliv studijní materiály.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech kolech.

A) Žáci 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Téma první kategorie je: „Československé dějiny v evropských souvislostech„.

B) Studenti 1. až 4. ročníků středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Téma druhé kategorie je: „Československé dějiny v širších evropských a světových souvislostech„.

 

Termíny:

ZŠ a odpovídající G
Školní kolo 5. – 9. prosince 2022 5. – 9. prosince 2022
Okresní kolo 19. ledna 2023 20. ledna 2023
Krajské kolo 27. března 2023 28. března 2023
Ústřední kolo 11.-15. června 2023 11.-15. června 2023

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje dějepis.

Garantem OK a KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D., FF UHK, tel.: 493 331 231, e-mail: jindrich.kolda@uhk.cz 

 

Bližší informace viz.:  PROPOZICE

 

Písemná práce do ÚK:

Zadání písemné práce I. kategorie.

Zadání písemné práce II. kategorie,     Jak pracovat s rozhovorem pamětníka.

 

Testy, přihlášky, pozvánky, prezenční listiny a výsledky:

Testy
Přihlášky Pozvánky Prezenční listiny
Výsledky
Školní kola ŠK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie)        
ŠK-DO-SŠ,G (II. kategorie)        
Okresní kola OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie)
OK-DO-SŠ,G (II. kategorie) OK-DO-SŠ,G (II. kategorie) OK-DO-SŠ,G (II. kategorie) OK-DO-SŠ,G (II. kategorie) OK-DO-SŠ,G (II. kategorie)
Krajská kola KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie)
KK-DO-SŠ,G (II. kategorie) KK-DO-SŠ,G (II. kategorie) KK-DO-SŠ,G (II. kategorie) KK-DO-SŠ,G (II. kategorie) KK-DO-SŠ,G (II. kategorie)

 

Zonerama Zonerama