Dějepisná olympiáda

2019-09-26

Zde najdete všechny potřebné informace k dějepisné olympiádě, kterou zaštiťuje DDM České Budějovice.

Téma:

„LABYRINTEM BAROKNÍHO SVĚTA (1556-1781).“

 

Organizace olympiády:

Soutěž je určená zájemcům o historii a je jednotná pro celé území České republiky. Ve všech kolech (školní, okresní, krajské a ústřední) řeší soutěžící zadané úkoly samostatně v časovém rozpětí max. 90 minut s časovou rezervou na odevzdání. Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. V průběhu všech kol není povoleno používat jakékoliv studijní materiály.

 

Kategorie:

Soutěž je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech kolech.

A) Žáci 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií
B) Studenti 1. až 4. ročníků středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií (novinka)

 

Termíny:

ZŠ a odpovídající G
Školní kolo 9. – 30. listopad 2020 9. – 30. listopad 2020
Okresní kolo 18. leden 2021 19. leden 2021
Krajské kolo 17. březen 2021 18. březen 2021
Ústřední kolo 23. – 26. květen 2021 23. – 26. květen 2021

 

Garantem ŠK je:

Pověřený pedagog na ZŠ a SŠ, který vyučuje dějepis.

Garantem OK a KK je:

Bc. Luděk Doležal, DDM České Budějovice, mobil: 603 317 009, e-mail: dolezal@ddmcb.cz

Garantem ÚK je:

Mgr. Jana Janoušková, NPI Praha, mobil: 733 125 978, e-mail: jana.janouskova@npi.cz

 

Bližší informace viz.:   PROPOZICE,   POKYNY K ON-LINE FORMĚ,   MANUÁL GOOGLE FORMS,   LITERATURA

 

Testy, přihlášky, pozvánky, prezenční listiny a výsledky:

Testy
Přihlášky Pozvánky Prezenční listiny
Výsledky
Školní kola ŠK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie)        
ŠK-DO-SŠ,G (II. kategorie)        
Okresní kola OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) OK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie)
OK-DO-SŠ,G (II. kategorie) OK-DO-SŠ,G (II. kategorie) OK-DO-SŠ,G (II. kategorie) OK-DO-SŠ,G (II. kategorie) OK-DO-SŠ,G (II. kategorie)
Krajská kola KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie) KK-DO-ZŠ,VG (I. kategorie)
KK-DO-SŠ,G (II. kategorie) KK-DO-SŠ,G (II. kategorie) KK-DO-SŠ,G (II. kategorie) KK-DO-SŠ,G (II. kategorie) KK-DO-SŠ,G (II. kategorie)