navod prihlaseni
V případě problémů s přihlášením kontaktujte pana E. Trkolu na tel: 602 131 977 nebo na mailu e.trkola@ddmcb.cz
Zaměření kroužků
VšeVzdělávání a grafomotorikaHudební a dramatickéKeramické, výtvarnéPřírodovědnéSportovní, turistickéTanečníTechnickéOstatní
Den (může se po informačních schůzkách změnit.)
Všechny dnyPondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle


Acro Dance
Acro Dance kombinuje prvky akrobacie a výrazového tance. Přijďte si k nám vyzkoušet, jak se dá propojit gymnastická akrobacie s taneční choreografií. Gymnastická průprava není podmínkou, stačí chuť učit se novým věcem. Pro chlapce a dívky ( 10-16 let). Informační schůzka se zahájením výuky: čtvrtek 12.9. 2019 od 18:30 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Aerobic hrou
Hravé cvičení při hudbě pro začátečníky, pro chlapce a dívky (5-7 let). Informační schůzka a zahájení výuky: čtvrtek 12. 9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 43. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Aerobic Mix
Cvičení při hudbě a s kondiční přípravou pro zájemce (od 13 let neomezeně). Sleva 200 Kč pro zájemce ze ZŠ, SŠ a SOU. Informační schůzka a zahájení výuky: středa 11.9. 2019 od 17:00 hod. v DDM č. 43. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Aikido 1
Sportovní oddíl bojového umění zaměřený na rozvoj osobnosti a duševní rovnováhy, určeno pro chlapce a dívky všech věkových kategorií, začátečníky i pokročilé. Tréninky ve sportovním středisku DDM Rožnov. Cena ZÚ není konečná.
Aikido 2
Sportovní oddíl bojového umění zaměřený na rozvoj osobnosti a duševní rovnováhy, určeno pro chlapce a dívky všech věkových kategorií, začátečníky i pokročilé. Tréninky ve sportovním středisku DDM Rožnov.Cena ZÚ není konečná.
Aikido-Dospěláci
Pro začaátečníky a pokročilé.
Akva-terakroužek 1
Pro chlapce a dívky (od 5 let) se zájmem o terarijní, domácí i exotická zvířata, jejich chov, biologii, ekologii i etologii. Zájemci se naučí pečovat o vybraná zvířata. Výuka probíhá neformálně, formou diskuze, exkurzí, soutěží a práce s literaturou, internetem a jinými pomůckami.
informační schůzka: 17. 9. 2019 od 15:30 DDM č. 61
lektor: Klára Dragová (mobil: 777 640 090, e-mail: akva-terakrouzek@centrum.cz),
(http://www.akva-terakrouzek.webnode.cz).

Akva-terakroužek 2
Pro chlapce a dívky (8-12 let) se zájmem o terarijní, domácí i exotická zvířata, jejich chov, biologii, ekologii i etologii. Zájemci se naučí pečovat o vybraná zvířata. Výuka probíhá neformálně, formou diskuze, exkurzí, soutěží a práce s literaturou, internetem a jinými pomůckami.
informační schůzka: 17. 9. 2019 od 15:30 DDM č. 61
lektor: Klára Dragová (mobil: 777 640 090, e-mail: akva-terakrouzek@centrum.cz),
(http://www.akva-terakrouzek.webnode.cz).

Akva-terakroužek 3
Pro chlapce a dívky (11-15 let) se zájmem o terarijní, domácí i exotická zvířata, jejich chov, biologii, ekologii i etologii. Zájemci se naučí pečovat o vybraná zvířata. Výuka probíhá neformálně, formou diskuze, exkurzí, soutěží a práce s literaturou, internetem a jinými pomůckami.
informační schůzka: 17. 9. 2019 od 15:30 DDM č. 61
lektor: Klára Dragová (mobil: 777 640 090, e-mail: akva-terakrouzek@centrum.cz),
(http://www.akva-terakrouzek.webnode.cz).

Akvaristický kroužek - NANNACARA
Pro chlapce a dívky se zájmem o akvarijní ryby a terarijní zvířata. Zájemci se seznámí se základními úkony při provozu a údržbě akvárií a terárií, s nároky akvarijních ryb a rostlin, terarijních zvířat na jejich chov, odchov, pěstování, biologii a etologii. V průběhu roku bude kladen důraz na estetický vzhled nádrží udržovaných dětmi, na rozvoj vědomostí a návyků nutných pro úspěšný chov a odchov akvarijních ryb a terarijních zvířat.
Pravidelné schůzky v pondělí. Pro případné zájemce je možnost účasti i na čtvrteční dobrovolné schůzce, na které se provádí nějnutnější údržby a krmení. Informační schůzka: 16. 9. 2019 od 16:30 DDM č. 61. Lektor: Emil Trkola

Anglický jazyk dospělí - mírně pokročilí
Kroužek je určen pro dospělé od 18 let, kteří se pohybují v úrovni Al nebo A2. Vyučující je studentkou JčU. Informační schůzka v úterý 17.9. 2019 od 17:30 hod. v DDM č. 24.
Anglický jazyk dospělí - pokročilí
Kroužek je určen pro dospělé od 18 let, kteří se pohybují v úrovni B1 nebo B2. Vyučující je studentkou JčU. Informační schůzka v úterý 17.9. 2019 od 17:30 hod. v DDM č. 24.
Anglický jazyk dospělí - začátečníci
Kroužek je určen pro dospělé od 18 let, kteří s AJ teprve začínají. Vyučující je studentkou JčU. Informační schůzka v úterý 17.9. 2019 od 17:30 hod. v DDM č. 24.
Anglický jazyk I. st. ZŠ
Kroužek je určen pro děti od 8 do 10 let, které si chtějí procvičit AJ hravou formou. Vyučující je studentkou PF JčU. Informační schůzka v pondělí 16.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 24.
Anglický jazyk II. st. ZŠ, SŠ
Kroužek je určen žákům či studentům od 11 do 20 let, kteří si chtějí procvičit nebo potřebují doučit AJ. Vyučující je studentkou PF JčU. Informační schůzka v pondělí 16.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 24.
Anglický jazyk senioři
Kroužek je určen pro důchodce, kteří chtějí smysluplně strávit svůj volný čas. Vyučující je zkušenou lektorkou, která v DDM působí již několik let. Informační schůzka v úterý 17.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 24.
Anglický jazyk senioři s vnoučaty
Prvních 10 lekcí je zdarma, protože jsou hrazeny KÚ. Navazující výuku si každý účastník již hradí. Vyučující je zkušenou lektorkou, která v DDM působí již několik let. Informační schůzka v úterý 17.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 24.
Automodelář
Stavba funkčních modelů autíček, závody na 25 metrů dlouhé čtyřproudové autodráze a možnost účasti na soutěžích. Pravidelné schůzky: pondělky od 15:30 do 17:30 hod. v DDM (autodráha). Lektor: M. Hlaváč, L. Kendra. Další informace najdete na www.volny.cz/amk-src-cb.
Badminton
Pro chlapce a dívky (od 9 do 15 let). Schůzky: úterý od 16:00 hod. (mladší děti a začátečníci) a od 17:30 hod. (starší děti a pokročilí) v tělocvičně ZŠ L. Kuby (Rožnov). Lektor a informace: Mgr. A. Michna (734 153 919)
Basketbal
Pro chlapce a dívky (od 9 do 15 let). Schůzky: čtvrtky od 16:00 do 17:30 hod. v tělocvičně ZŠ L. Kuby (Rožnov). Lektor a informace: Mgr. A. Michna (734 153 919)
BEZ
B-E-Z, protože bez LIMITŮ, PŘEDSUDKŮ, ROZDÍLŮ, ... Tento taneční soubor je určen pro zájemce o tanec s lehkým až středním mentálním postižením bez ohledu na věk. Informační schůzka a zahájení výuky: úterý 10.9. 2019 od 15:00 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)

Biočmuchalové
Pro chlapce a dívky 8-12 let se zájmem o přírodu a pohyb v ní. Děti budou poznávat živočichy (zejména hmyz) a rostliny v přírodě i v laboratoři, starat se o terarijní živočichy, dělat chemické a fyzikální pokusy, naučí se řešit šifry, hledat ukryté poklady podle navigace GPS, zdolávat fyzické překážky. Místo schůzek PřF JU Branišovská a Stromovka. Informační schůzka: 17. 9. 2019 od 16:30 PřF JU (budova B). mLektor: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.
Bridž
Cílem kroužku je postupně proniknout do světa sportovního bridže, naučit se základní pravidla a taktiku hry, aby i úplní začátečníci mohli soutěžit na turnajích pořádaných v bridžovém klubu v Č. B. Hraní bridže přispívá k rozvoji osobnosti: 1. Trénuje paměť a prodlužuje schopnost se soustředit. 2. Rozvíjí logické myšlení, představivost a kombinatorické myšlení. 3. Posiluje dovednosti potřebné při řešení problémů. 4. Učí, jak nezávisle a odpovědně dělat obtížná abstraktní/teoretická rozhodnutí. 5. Poskytuje cvičení/praxi v dělání přesných rozhodnutí pod časovým tlakem - v dnešní době klíčová schopnost každého studenta i pracujícího. 5. Rozvíjí empatii a porozumění, učí toleranci. Pro žáky ZŠ a SŠ - 600,00 Kč. Informační schůzka: úterý 24.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 7.
Bruslení a krasobruslení
Pro chlapce a dívky od 6 let. Téninky dle měsíčních rozvhů ledové plochy. První bruslení by mělo být již 7. nebo 8. září 2019.
Český jazyk pro žáky ZŠ a SŠ
Pro žáky od 5. třídy ZŠ a studenty SŠ, kteří si chtějí nebo potřebují prohloubit své znalosti z českého jazyka formou doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Vedoucí je studentkou PF JčU. Informační schůzka v úterý 24.9. 2019 od 16:00 hod. v DDM č. 24.
Čtyřlístek
Všestranný turistický oddíl, pro chlapce a dívky od 8 let. Schůzky v Lannově loděnici, Vltavské nábřeží 5, České Budějovice.
Denička
Dětský folklorní soubor (lidový tanec a zpěv), pro chlapce a dívky (6-9 let). Výuka probíhá na ZŠ E. Destinové. Schůzky každé úterý od 14:00 do 15:00 hod. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Dívčí klub
Klub pro dívky (od 7 do 14 let) zaměřený na výtvarné a kreativní činnosti. Vyrábíme z různorodých materiálů: vlna, bavlnky, filc, textilie, koženka, papír, vosk, přírodniny aj. Dívky si zde vyzkoušejí různé výtvarné techniky a ruční práce od klasické kresby a malby přes drobné modelování ze samotvrdnoucí hmoty až k práci s korálky, šití, háčkování, vyšívání, drhání, plstění, origami aj. Vyrobíme si různé ozdoby do vlasů, šperky, módní a bytové doplňky, sezónní dekorace, obrázky, přáníčka a jiné drobnosti pro radost. Všechny šikulky vítány. V ceně kroužku nejsou zahrnuty některé speciální materiály např. látky, korálky, speciální barvy na hedvábí, textil aj. Informační schůzka: úterý 17.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 48.
DPS Jitřenka
Koncertní dětský pěvecký sbor DPS Jitřenky pro chlapce a dívky ve věku 12-16 let. Začináme v pondělí 2. 9. 2019 ve 16:00hod.
Dračí doupě
Pro chlapce a dívky (od 7 let). V této hře se můžeš stát hrdinou dobrodružného fantasy příběhu, který si sám vymyslíš. Tvoje představivost tě přenese do světa čarodějů, elfů, barbarů a bojovníků a jen na tobě záleží, zda se v něm staneš udatným válečníkem, lstivým hobitem nebo mocným mágem. Informační schůzka: pondělí 16.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 7.
DS Dramatický
Základy divadelního umění, studium a prezentace divadelních her, pro chlapce a dívky (10-20 let). Informační schůzka ve čtvrtek 26.9. 2019 od 16:00 hod. v DDM č. 24. Výuka dle dohody v Lannově loděnici u Dlouhého mostu. Lektor: Jan Štěch (mobil: 777 341 592).
Eko-koumáci
Určeno pro zájemce o přírodu a životní prostředí ve věku 8-13 let. Zájemci se zapojí do ochranářských a veřejně-prospěšný aktivit. Informační schůzka 19. 9. 2019 od 16:00 DDM č. 32. Lektor: Andrea Brožková
Folklórní přípravka
Pro pokročilejší děti z loňských tanečních školiček lektorky L. Harcové popř. pro začátečníky od 6 let. Informační schůzka a zahájení výuky: úterý 10.9. 2019 od 17:00 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Fotbal
Pro chlapce a dívky (od 7 do 12 let). Schůzky na podzim a na jaře v areálu Lannovy loděnice (pondělí od 16:00 do 17:30 hod.), v zimním období v tělocvičně gymnázia Česká (pondělí od 15:35 do 16:45). Lektor a informace: Mgr. A. Michna (mobil: 734 153 919, e-mail: michna@ddmcb.cz).
Fotografování
Práce s fotoaparátem, fotografické techniky, zpracování a úprava v grafických programech, pro chlapce a dívky (od 12 let). Informace: M. Heřman (tel.: 386 447 318, e-mail: herman@ddmcb.cz). Učebna č. 23 + akce v terénu.
Francouzský jazyk dospělí
Kroužek je určen pro dospělé od 18 let, kteří mají zájem o FJ. Vyučující je studentkou JčU. Informační schůzka v pondělí 23.9. 2019 od 16:00 hod. v DDM č. 24.
Francouzský jazyk II. ZŠ, SŠ
Kroužek je určen žákům či studentům od 11 do 20 let, kteří si chtějí procvičit nebo potřebují doučit FJ. Vyučující je studentkou JčU. Informační schůzka v pondělí 23.9. 2019 od 16:00 hod. v DDM č. 24.
Funkční kruhový trénink
Funkční posilovací cvičení vhodné pro formování postavy a zlepšení fyzické kondice. Pro všechny (od 15 let neomezeně). Sleva 200 Kč pro zájemce ze ZŠ, SŠ a SOU. Informační schůzka a zahájení výuky: pátek 13.9. 2019 od 18:00 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Geocaching
Poznávání zajímavých míst v našem městě a nejbližším okolí spojené s geocachingem. Schůzky 1x týdně. Vyhledáme informace, podnikneme vycházky spojené s hledáním keší do blízkého okolí, možnost využití internetu v DDM, doplňkový program - topografie, značení, historie a příroda, hry do klubovny a stolní deskové hry. Pro chlapce a dívky (od 8 let). Informační schůzka: středa 25.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 7.
Geocaching víkendy
Poznávání zajímavých míst v našem kraji spojené s geocachingem. Schůzky 1x do měsíce o víkendu. Naplánujeme trasy, vyhledáme informace, podnikneme výlety spojené s hledáním keší jak do blízkého tak vzdálenějšího okolí, uskutečněné akce společně vyhodnotíme(možnost využití internetu v DDM), doplňkový program - topografie, značení, historie a příroda, hry. Pro chlapce a dívky (od 8 let). Informační schůzka: středa 25.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 7.
Ginkgo - vlčata 1
Skautský oddíl pro chlapce od 6 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.
Ginkgo - vlčata 2
Skautský oddíl pro chlapce od 6 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.
Ginkgo - vlčata 3
Skautský oddíl pro chlapce od 6 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.
Ginkgo - praktikanti
Skautský oddíl pro chlapce od 15 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.
Ginkgo - skauti 1
Skautský oddíl pro chlapce od 6 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.
Ginkgo - skauti 2
Skautský oddíl pro chlapce od 6 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.
Ginkgo - skauti 3
Skautský oddíl pro chlapce od 6 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.
Grafomotorika pro předškolní děti
Kurzy jsou koncipovány do 10 lekcí hlavně pro děti předškolního věku. Uskutečňují se v podzimních (cca od října) nebo jarních (cca od března) termínech. Po přihlášení Vás pozveme i s dítětem na tzv. nultou informační hodinu, na které získáte podrobné informace a provedeme malou diagnostiku aktivní ruky dítěte. Mateřským školkám v Č.B. a blízkém okolí nabízíme tuto službu v jejich třídách nebo tělocvičnách tzn., že rodiče nemusí absolvovat cestu do DDM.
Hip Hop Mix 1
Skupina moderního tance se zaměřením na: new style, street dance, Rn´B a nejnovější taneční trendy, pro chlapce a dívky (7-11 let). Informační schůzka se zahájením výuky: čtvrtek 12.9. 2019 od 16:00 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Hip Hop Mix 2
Skupina moderního tance se zaměřením na: new style, street dance, Rn´B a nejnovější taneční trendy, pro chlapce a dívky (7-11 let). Informační schůzka se zahájením výuky: pátek 13.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Hra na flétnu - L. Harcová
Výuka základu hry na zobcovou flétnu pro chlapce a dívky ve věku 6-18 let. Lektor L. Harcová. Rozdělení do skupin proběhné na infoschuzce v úterý 17. 9. 2019 v 17.00 h, učebna č. 6 v DDDM
Hra na flétnu - Fillová pokročilí
První informační schůzka 16.9. 2019 18h. č.6
Hra na flétnu - Michaela Fillová
První informační schůzka 16.9. 2019 18hodin, č.6 DDM
Vyuka u Michaely Fillové bude probíhat v pondělí
Hra na flétnu mírně pokročilí Fillová PO
Mírně pokročilí. Skupinová výuka hry na zobcovou flétnu pro chlapce a dívky (6-18 let)Infoschůzka 16. 9. 2019 v 18h, učebna č.6 DDM. Lektor Michaela Fillová
Hra na flétnu v ZŠ Pohůrecka - Renata
Výuka základu hry na zobcovou flétnu pro chlapce a dívky (6-15 let). Lektor Mgr. Renata Heřmanová. Výuka probíhá v ZŠ Pohůrecká pouze pro žáky ZŠ.
Hra na flétnu v ZŠ Pohůrecka - Zuzana
Výuka hry na zobcovou flétnu v ZŠ Pohůrecká pro chlapce a dívky (6-15 let). Pouze pro žáky ZŠ Pohůrecká.
Hra na kytaru
Výuka doprovodné hry na kytaru s možnosti uplatnění např. u táborových ohňů, pro chlapce a dívky od 9 let. Lektoři: L. Cieslarová, J. Vaclík, J. Kurz, V. Filipovský, Z. Heřmanová Rozdělení do skupin proběhne na infoschůzce dle pořadí příhlášených online. Pořadí 1-35 ve středu 18.9. 2019 v 18h, učebna č.6 DDM, pořadí 36-80
v pondělí 23. 9. 2019 v 18.00 h. učebna č.6 DDM
Hra na kytaru-ZŠ Pohůrecká Heřmanová
Výuka doprovodné hry na kytaru s možnosti uplatnění např. u táborových ohňů, pro chlapce a dívky od 9 let, pouze pro žáky ze ZŠ Pohůrecká. Lektorka R. Heřmanová
Hrátky s robátky a písničkou
Dopolední klub pro maminky s dětmi (od 1,5 do 3 let) s bohatým programem: básničky, říkanky, písničky, pohybové hry a cvičení, výtvarné chvilky, hry pro dobrou náladu a pohodu. Nutno přihlásit dítě i rodiče, který se bude programu společně s dítětem účastnit. Informační schůzka: úterý 17.9. 2019 od 09:30 hod. v DDM (dětský klub).
Hravá botanika
Kroužek pro chlapce a dívky od 7 do 12 let. Děti zjistí, které rostliny kolem nás rostou, vyzkouší si zajímavé pokusy, budou pozorovat jejich růst. Součástí lekcí budou hry, netradiční výtvarné techniky, aranžování a výroba dekorací z rostlin. Informační schůzka: 18. 9. 2019 od 15:30 v DDM č.32. Lektor: Ivana Janochová (ivana.janochova@seznam.cz, 723 820 557)
Hvězdičky (přípravný sbor DPS Jitřenka)
Přípravný dětský sbor DPS Jitřenky pro chlapce a dívky ve věku 8-10 let. Začináme v útery 17.9.2019 od 15.30 h.
Chemie nás baví
Zájmový útvar pro chlapce a dívky ve věku 9 - 15 let, kteří se nebojí nahlédnout do tajů a kouzel chemie. Děti si vyzkouší spoustu zajímavých pokusů. Informační schůzka: 17. 9. 2019 od 16:00 DDM č. 64. Lektor: Mgr. Karel Hořejší (horejsi93@seznam.cz; 725 431 100)
Ježci
Všestranný turistický oddíl (kola, voda, příroda)s vlastní táborovou základnou, pro chlapce a dívky od 9 let. Schůzky v Lannově loděnici, Vltavské nábřeží č. 5, České Budějovice.
Jóga
Pro žáky a žákyně ze ZŠ Pohůrecká od 7 do 13 let
Jóga pro děti
Jedná se o formu jógy, která účinně protahuje celé tělo. V lekcích se účastníci seznámí s dechovými cvičeními, relaxací a naučí se jógové pozice a sestavy vhodné pro mladší školní věk. Jsou určeny pro začátečníky i pokročilé od 6 do 11 let.). Informační schůzka a zahájení výuky: pondělí 9. 9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 43. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Jóga pro mládež
Jedná se formu jógy, která účinně protahuje celé tělo. V lekcích se účastníci seznámí s dechovými cvičeními, relaxací a naučí se jógové pozice a sestavy vhodné pro starší školní věk. Jsou určeny pro začátečníky i pokročilé od 12 do 15 let. Informační schůzka a zahájení výuky: úterý 10. 9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 43. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Judo 1,2
Přípravka, začátečníci 6-10 let, základy judo - pády, úpolové hry, cvičný zápas, zkoušky na 5. kyu. Tréninky úterý nebo čtvrtek od 16:00 - 17:30. Cena ZÚ není konečná.

Judo 3,4
Prohlubování a rozšiřování znalostí prvků a chvatů juda. Příprava a účast na soutěžích. Cena ZÚ není konečná.
Judo-dospěláci
Pro zájemce o aktivní pohyb a sebeobranu.
Junák 18
Skautský oddíl s vlastní táborovou základnou pro chlapce od 8 let. Na schůzkách, výpravách a táborech se snažíme rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a tak je připravit na překonání překážek, které jim přinese život. Vše probíhá zábavnou formou v kamarádském stylu a převážně v přírodě.
Keramika 1
Modelování a práce s hlínou i na hrnčířském kruhu. Činnost probíhá od 30.9.2019 každé pondělí od 16.30 do 18.00 hod.
Keramika 2
Modelování a práce s hlínou i na hrnčířském kruhu Činnost probíhá od 1.10.2019 každé úterý od 15.00 do 16.30 hod.
Keramika 3
Modelování a práce s hlínou i na hrnčířském kruhu Činnost probíhá od 3.10.2019 každý čtvrtek od 15.00 do 16.30 hod.
Keramika 4
Modelování a práce s hlínou i na hrnčířském kruhu Činnost probíhá od 3.10.2019 každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod.
Keramika pro dospělé 1
Modelování a práce s hlínou i na hrnčířském kruhu. Činnost probíhá od 30.9.2019 každé pondělí od 18.30 do 20.30 hod.
Keramika pro dospělé 2
Modelování a práce s hlínou i na hrnčířském kruhu. Činnost probíhá od 1.10.2019 každé úterý od 18.30 do 20.30 hod.
Keramika pro dospělé 3
Modelování a práce s hlínou i na hrnčířském kruhu. Činnost probíhá od 2.10.2019 každou středu od 18.30 do 20.30 hod.
Keramika pro dospělé 4
Modelování a práce s hlínou i na hrnčířském kruhu. Činnost probíhá od 3.10.2019 každý čtvrtek od 18.30 do 20.30 hod.
Klub afrických rytmů / pokročilí
Výuka afrických rytmů a technik hry na originální africké bubny DJEMBE a basové bubny. Nácvik skladeb, společná vystoupení při různých příležitostech a na různých akcích. Pro chlapce a dívky (od 10 let) a dospělé. Cena pro žáky ZŠ a SŠ - 800,00 Kč. Informační schůzka: čtvrtek 26.9. 2019 od 16:00 hod. v DDM č. 7.
Klub afrických rytmů / začátečníci
Výuka afrických rytmů a základních technik hry na originální africké bubny DJEMBE.
Pro chlapce a dívky (od 10 let) a dospělé. Cena pro žáky ZŠ a SŠ - 800,00 Kč. Informační schůzka: čtvrtek 26.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 7.
Klub deskových her
Pro chlapce a dívky (od 6 let), kteří mají zájem naučit se a zahrát si spoustu různých deskových a strategických her např. Dixit, Dominion, Ostrov, Ticket to ride, Carcassonne, Osadníci z Katanu, Alhambra, Elfenland, Othello, Blokus aj. Program bude doplňován dalšími hrami do klubovny, různými soutěžemi a turnaji. Tento klub spolupracuje s prodejnou deskových her Labyrint v Č.B. - zapůjčování nových her. Informační schůzka: středa 18.9.2019 od 15.30 hod. v DDM č. 7
Klub hry Magic
Pro všechny zájemce o tuto největší sběratelskou karetní hru na světě. Nabízíme jedinečnou příležitost doplnit si znalosti pravidel, vyzkoušet si originální strategie, poznat nové hráče a otestovat si své balíčky. Možnost účasti na turnajích. Informační schůzka: pátek 13.9. 2019 od 15:00 hod. v DDM č. 7.
Klub malých debrujárů
Pro chlapce a dívky (od 8 do 13 let), kteří se zajímají o fyzikální, chemické a biologické pokusy s jednoduchými pomůckami, program bude doplňován hrami, hádankami, rébusy, hlavolamy a kouzly, (název pochází z francouzského slovesa SE DEBROUILLER = umět si poradit). Informační schůzka: pondělí 23.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM (laboratoř).
Klub netradičních řemesel
Klub pro dívky od 8 do 15 let zaměřený na kreativní výtvarné činnosti s cílem vyrobit drobné dárky, šperky, módní a bytové doplňky. Práce s textilem v moderním i klasickém stylu, výšivka, patchwork, práce s filcem, drhání, šití, základy háčkování a pletení, šitá krajka, barvení látek. Práce s korálky - výroba šperků, korálkové tkaní, korálková zvířátka. Práce s papírem - origami, vystřihovánky, dekorace. Vše podle zájmu děvčat. V ceně kroužku nejsou zahrnuty některé speciální materiály např. látky, korálky, speciální barvy na hedvábí, textil aj. Informační schůzka: středa 11.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 48.
Komorní sbor
Mládežnický koncertní pěvecký sbor. Pravidelně se účastní koncertu a vystoupení na mezinárodních přehlídkach a festivalech. Zkouší 1x týdně. Po 16.00-17.45 h.
Kondiční cvičení
Cvičení se zaměřením na strečink, posilování a formování celého těla s relaxačními a uvolňujícími cviky. Věk od 13 let neomezeně. Sleva 200 Kč pro zájemce ze ZŠ, SŠ a SOU. Informační schůzka se zahájením výuky: středa 11. 9. 2019 od 18:00 hod. v DDM č. 43. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Kuchtíci (novinka)
Pro kluky a holky, co mají chuť nejen na něco dobrého, ale chtějí být součástí týmu a společně uvařit jídlo, upéct dezert či připravit salát dle receptu a přinesených ingrediencí. Kroužek podpoří u dětí fantazii, kreativitu a snad i chuť pomáhat doma rodičům při vaření. Vaření je zábava a co si uvaříme, to si také sníme. V ceně kroužku nejsou zahrnuty suroviny. Informační schůzka: čtvrtek 19.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 7.
Learn English through Geography
Zájmový útvar je určen pro chlapce a dívky ve věku 10 - 15 let, které mají zájem o zeměpis a angličtinu. V rámci ZÚ se děti dozví zajímavosti o různých oblastech světa. Nedílnou součástí každého setkávání bude užívání anglického jazyka na základní úrovni a to jak ve výuce, tak i k případné diskuzi. Děti si tak obohatí slovní zásobu a naučí se základům komunikace v cizím jazyce. Lektor: Markéta Bohdalová(marketa.bohdalova@seznam.cz, 731 313 156); informační schůzka: 18.9.2019 od 16:00 DDM č. 32
Letecký modelář
Stavba funkčních modelů házedel a letadel pro chlapce a dívky, účast v soutěžích. Informační schůzka: úterý 2.10. 2018 od 16:00 hod. DDM č. 44. Pravidelné schůzky: úterky 16:30 - 18:30 hod.
Lovci Podnikavých duchů
Hluboké jeskyně, spletité uličky měst, hlubiny moří - tam všude čekají stopy vedoucí k Podnikavým duchům. Nikdo ale přesně neví, jací tajemní tvorové na cestě za nimi čekají a jaké nástrahy bude třeba překonat. Dokážeš s kamarády rozluštit prastaré tajemství, staré svitky a jen těžko čitelné mapy? Prokážeš svou chytrost i sílu paží? Cesta, která na tě čeká, není jednoduchá. Na jejím konci ale čeká královská odměna.
Vzdělávací, zážitková, dobrodružná hra, která u dětí zábavnou formou rozvíjí a posiluje kritické myšlení, komunikační dovednosti, schopnost týmové spolupráce, řešení problémů, finanční gramotnost a řadu dalších, pro praktický život užitečných dovedností. Na děti čeká dobrodružný příběh plný úkolů, při jejichž plnění budou muset prokázat bystrou mysl i sílu svých paží. Více informací o hře najdete na stránkách www.podnikavyduch.cz . Informační schůzka: pondělí 23.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 7.
Malý entomolog
Pro zájemce o sběr, poznávání a chov hmyzu, pro chlapce a dívky (od 9 let). Vedoucí je odborníkem z Jihočeského muzea Mgr. Zdeněk Kletečka. Informační schůzka: pondělí 16.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 32.


Malý Furiant / hudební těleso
Malý Furiant přijímá pro dětskou dudáckou muziku hudebníky od 10 let (dudy, klarinet, housle...). Cena kroužku je symbolická. Zkoušky ve čtvrtek od 15:30 hod. v DDM. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Malý Furiant 1
Dětský folklorní soubor (lidový tanec a zpěv), pro chlapce a dívky (4-9 let). Soubor se během školního roku i prázdnin účastní festivalů a vystoupení v Českých Budějovicích i mimo ně (včetně zahraničí). Členský příspěvek je 2000,- Kč, z něho se odvádí níže uvedená částka pro DDM. Informační schůzka a začátek výuky: čtvrtek 12. 9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Malý Furiant 2
Dětský folklorní soubor (lidový tanec a zpěv), pro chlapce a dívky (10-15 let). Soubor se během školního roku i prázdnin účastní festivalů a vystoupení v Českých Budějovicích i mimo ně (včetně zahraničí). Členský příspěvek je 2000,- Kč, z něho se odvádí níže uvedená částka pro DDM. Informační schůzka a začátek výuky: čtvrtek 12. 9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Malý Furiant 3
Folklorní soubor (lidový tanec a zpěv), pro všechny, které to baví (15 a více let). Soubor se během školního roku i prázdnin účastní festivalů a vystoupení v Českých Budějovicích i mimo ně (včetně zahraničí). Členský příspěvek je 2000,- Kč, z něho se odvádí níže uvedená částka pro DDM. Informační schůzka a začátek výuky: čtvrtek 12. 9. 2019 od 18:30 hod (do 20:00). v DDM č. 4. Studentská sleva (ZŠ, SŠ, SOU): 200 Kč. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Malý průzkumník přírody
Pro chlapce a dívky 5 - 8 let se zájmem o přírodu. Kroužek je zaměřen na poznávání a průzkum přírody. Pro děti jsou připravené tématické lekce, hry a jiné aktivity s prvky montessori pedagogiky. Informační schůzka: 16. 9. 2019 od 15:30 DDM č. 32. Lektor: Kateřina Krčmárová a Klára Dragová
Malý technik
Práce s papírem a dřevem, stavba jednoduchých modelů, strojů a konstrukcí z polytechnické stavebnice MERKUR, základy pájení, pro chlapce a dívky (od 8 let). Lektor: M. Jarath. Pravidelné schůzky: pondělky 14:30 - 16:00 hod. v DDM č. 40 (učebna radiotechniky)
Matematika pro žáky ZŠ a SŠ
Pro žáky od 3. do 9. třídy ZŠ a studenty SŠ. Zaměřujeme se na části, které učitel díky slabším žákům "nestíhá" odučit či procvičit. Dále připravujeme žáky z 5. a 9. tříd na přijímací zkoušky. Individuální přístup, nejmodernější SCIO testy, řešení logických úkolů, rozšiřování matematicko-logických kompetencí. Vyučující je studentkou PF JčU. Informační schůzka ve středu 25.9. 2019 od 16:00 hod. v DDM č. 24.
Mažoretková skupina Starlette
Příprava dívek (možno i chlapců) ve věku (4-10 let), též závodní skupina v kategoriích Mažoretky a Pom-pom (roztleskávačky). Schůzky v úterý od 17:30 do 19:00 hod. (tělocvična gymnázia J. V. Jirsíka). Informace: www.starlettecb.cz Uvedené zápisné není v plné výši, ale zahrnuje pouze finanční částku odváděnou DDM. Kontakt: V. Kadlecová (tel. 604 553 587)
Mažoretky Panenky - přípravka
Přípravná skupina pro dívky i chlapce ve věku (6 - 10 let) s možností zařazení do špičkové mažoretkové a twirlingové skupiny Panenky Č.B. Tréninky 1x týdně ve čtvrtek od 16,30 - 17,30 hod. v tělocvičně ZŠ Nerudova. První informační schůzka proběhne v úterý 10. 9. v 17,00 hod. v ZŠ Nerudova. Informace: https://panenkycb.cz/. Uvedené zápisné není v plné výši, ale zahrnuje pouze finanční částku odváděnou DDM. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919).
Mažoretky Panenky - soutěžní skupina
Soutěžní skupina špičkové mažoretkové a twirlingové skupiny Panenky Č.B. Pro dívky i chlapce ve věku (11 - 17 let) - trénink 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek od 17,30 - 19,00 hod. v tělocvičně ZŠ Nerudova. První informační schůzka proběhne v úterý 10.9. v 17,00 hod. v ZŠ Nerudova. Informace: https://panenkycb.cz/. Uvedené zápisné není v plné výši, ale zahrnuje pouze finanční částku odváděnou DDM. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919).
Ministarlette - roztleskávačky
Pohybová přípravka Starlette pro dívky i chlapce od 3 do 9 let: gymnastická, pohybová a taneční cvičení s pompony, včetně nácviku pochodu. Schůzky každý čtvrtek 15:30 hod. v tělocvičně ZŠ Dubné, Více na: www.starlettecb.cz Uvedené zápisné není v plné výši, ale zahrnuje pouze finanční částku odváděnou DDM. Lektorka a informace: Daniela Šípová (tel. 606 931 997).

Miniškolička Montessori
Dopolední miniškolička inspirovaná prvky Montessori pedagogiky, pro děti (od 2,5 do 5 let), bude probíhat v domluvené dny v dětském klubu DDM od 08:30 do 11:30 hod. Cílem je připravit děti na odloučení od maminky, na pobyt v dětském kolektivu a na vstup do MŠ. Pro děti jsou připraveny jednoduché didaktické pomůcky, které jim zcela přirozeným a nenásilným způsobem pomohou objevovat svět a osvojit si nezbytné dovednosti pro úspěšné zvládání školkové docházky. Program bude také obsahovat společné bloky říkanek, básniček i pohádek, bloky výtvarné, pohybové a hry pro dobrou náladu. Informační schůzka: pondělí 16.9. 2019 v 09:30 hod. v DDM (dětský klub).
Mladý zdravotník
Pro kluky a holky od 7 do 11 let, kteří mají zájem o základy první pomoci. Děti si vše vyzkouší přímo v praxi prostřednictvím simulací i zábavných her. Dozví se zajímavosti o lidském těle, jeho slabá místa i jak mu správně a rychle v případě potřeby pomoci. Informační schůzka: 16. 9. 2019 od 16:00 na DDM č. 32


Moderna
Soubor moderního scénického tance. Tanečníci se v rozmanitých variacích seznámí s prvky jednotlivých moderních tanečních technik. Taneční praxe vítána. Pro chlapce a dívky (13-19 let). Informační schůzka a zahájení výuky: pátek 13.9. 2019 od 16:00 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Modřinky (přípravný sbor DPS Jitřenka)
Přípravný dětský sbor DPS Jitřenky pro chlapce a dívky ve věku 5-8 let. Info schůzka 12.9. 2019 15:00-17:00h. Zkoušky začináme ve čtvrtky 19.9.2019 od 15.00-15:45 nebo 16:00-16:45hod.
MTV Dance
Tato taneční skupina je určena především začátečníkům a mírně pokročilým. Hlavními tanečními styly jsou MTV dance a street dance. Pro chlapce a dívky (11 - 17 let). Informační schůzka se zahájením výuky: středa 11. 9. 2019 od 17:00 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Německý jazyk - mírně pokročilí
Kroužek je určen pro dospělé od 18 let, kteří se pohybují v úrovni Al nebo A2. Vyučující je studentkou PF JčU. Informační schůzka ve čtvrtek 19.9. 2019 od 17:30 hod. v DDM č. 24.
Německý jazyk - pokročilí
Kroužek je určen pro dospělé od 18 let, kteří se pohybují v úrovni B1 nebo B2. Vyučující je studentkou PF JčU. Informační schůzka ve čtvrtek 19.9. 2019 od 17:30 hod. v DDM č. 24.
Německý jazyk - začátečníci
Kroužek je určen pro dospělé od 18 let, kteří s NJ teprve začínají. Vyučující je studentkou PF JčU. Informační schůzka ve čtvrtek 19.9. 2019 od 17:30 hod. v DDM č. 24.
Německý jazyk I. st. ZŠ
Kroužek je určen pro děti od 8 do 10 let, které si chtějí procvičit NJ hravou formou. Vyučující je studentkou PF JčU. Informační schůzka ve středu 18.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 24.
Německý jazyk II. st. ZŠ, SŠ
Kroužek je určen žákům či studentům od 11 do 20 let, kteří si chtějí procvičit nebo potřebují doučit NJ. Vyučující je studentkou PF JčU. Informační schůzka ve středu 18.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 24.
Německý jazyk senioři
Kroužek je určen pro důchodce, kteří chtějí smysluplně strávit svůj volný čas. Vyučující je studentkou PF JčU. Informační schůzka ve čtvrtek 19.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 24.
Německý jazyk senioři s vnoučaty
Prvních 10 lekcí je zdarma, protože jsou hrazeny KÚ. Navazující výuku si každý účastník již hradí. Vyučující je studentkou PF JčU. Informační schůzka ve čtvrtek 19.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 24.
Neposedové
Pro malé neposedy, které již první tóny hudby zvedají ze židliček. Hodiny plné pohybu a radosti. Vytváříme jednoduché taneční choreografie. Nenásilnou formou učíme správnému držení těla, vnímání rytmu a koordinovaným pohybům. Pro chlapce a dívky (5-8 let). Informační schůzka a zahájení výuky: úterý 10.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 43. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Orient
Soubor orientálních tanců pro začátečníky i pokročilé, pro dívky (8-18 let). Informační schůzka se zahájením výuky: 9. 9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Origami I.
Oblíbené papírové tvoření původem z Japonska. Zájemci se naučí práci s papírem a vyrábět budou zvířátka i funkční modely (letadla atp.). Pro chlapce a dívky od 7 let. Informace: M. Heřman (tel.: 386 447 318, e-mail: herman@ddmcb.cz).
Origami II.
Náročnější techniky s papírem, vyrábět se budou zvířátka i funkční modely (letadla atp.). Informace: M. Heřman (tel.: 386 447 318, e-mail: herman@ddmcb.cz).
Our Place - girls
Taneční skupina se zaměřením na dancehall, vogue a wacking. Naše cíle: pravidelná tělesná aktivita, výuka základů uvedených stylů a relax. Pro dívky a ženy (15 - 25 let). Sleva 200 Kč pro zájemkyně ze ZŠ, SŠ a SOU. Informační schůzka a zahájení výuky: pátek 13. 9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 43. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Our Place 1
Taneční skupina se zaměřením na hip-hop, street dance, hype a house dance, pro chlapce a dívky (6-10 let). Informační schůzka a zahájení výuky: pondělí 9. 9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Our Place 2
Taneční skupina se zaměřením na hip-hop, street dance, hype a house dance, pro chlapce a dívky (11 - 15 let). Informační schůzka a zahájení výuky: úterý 10.9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Our Place 3
Soutěžní taneční skupina se zaměřením na hip-hop, street dance, hype a house dance, pro chlapce a dívky (11-15 let). Schůzky dvakrát týdně. Informační schůzka a zahájení výuky: úterý 10. 9. 2019 od 18:00 hod. v DDM č. 4. Dále ve středách od 15:00 hod. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Our Place 4
Soutěžní taneční skupina se zaměřením na hip-hop, street dance, hype a house dance, pro zájemce ve věku 16 - 25 let. Sleva 200 Kč pro zájemce ze ZŠ, SŠ a SOU. Schůzky dvakrát týdně. Informační schůzka a zahájení výuky: pondělí 9. 9. 2019 od 18:30 hod. v DDM č. 43. Dále ve středách od 18:00 hod. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Paličkování
Klub pro dívky a ženy (od 8 do 99 let), které se chtějí naučit výjimečnou techniku - paličkovanou krajku. Během roku se naučíme základy paličkování - pláténko a polohod a případně další techniky - pásková krajka, krajka s vějířky, mřížka, dírky, lístky, pavoučci, hvězdičky, různé půdice. S využitím těchto technik si vytvoříme paličkované ozdoby, šperk nebo obrázek. Schůzky 2-3 hodiny 1x za dva týdny. Cena pro žákyně ZŠ a SŠ - 500,- Kč. Bude nutno zakoupit si vlastní paličky a herduli. Herduli je také možno si vyrobit dle návodu lektorky. Informační schůzka: středa 11.9. 2019 od 16:15 hod. v DDM č. 48.
Plastikový modelář M
Stavba plastikových modelů lodí, letadel, aut a jiné bojové i civilní techniky, pokročilé metody konstrukce, lepení a tmelení, různé techniky barvení modelů, pro chlapce a dívky (od 7 let). Pravidelné schůzky: středy nebo pátky (střídá se) od 14:00, od 15:30 a od 17:00 hod. v DDM č. 44 (modelářská dílna). Lektor: M. Sládek. Plastikový modelář T má schůzky čtvrtky od 15:30 do 17:00.
Plastikový modelář T
Stavba plastikových modelů lodí, letadel, aut a jiné bojové i civilní techniky, pokročilé metody konstrukce, lepení a tmelení, různé techniky barvení modelů, pro chlapce a dívky (od 7 let). Pravidelné schůzky: čtvrtky od 15:30, do 17:30 v DDM č. 44 (modelářská dílna). Lektor: T. Martinovský.
Počítačová grafika
Základy práce s programy CorelDraw a ADOBE PHOTOSHOP, úprava digitálních fotografií, koláže. Pravidelné schůzky pondělky od 16:00 hod. do 17:30 hod. v DDM č. 23. Lektor a informace: M. Heřman (tel.: 386 447 318, e-mail: herman@ddmcb.cz).
Počítačové hry
Pro zájemce o hraní PC her po síti, (CS, World of Tanks, MINECRAFT, HALF-LIFE...). Pravidelné schůzky pondělky od 14:30 hod. do 16:00 hod. v DDM č. 23. Lektor: M. Heřman (tel.: 386 447 318, e-mail: herman@ddmcb.cz).
Podvodní ragby
Pro chlapce a dívky od 10 let. Tréninky pravděpodobně každou středu od 20:00-21:30 na plavecké stadionu v Českých Budějovicích.
Pohůrecká-florbal dívky
Pro dívky ze ZŠ Pohůrecká
Pokémoni
Sběratelská karetní hra pro všechny zájemce, začátečníky i pokročilé, chlapce a dívky (od 6 do 99 let). Na pravidelných schůzkách se hraje celoroční soutěž - liga Pokémonů, kde všichni účastníci dostávají odměny. Vedle pravidelných schůzek budeme jezdit na turnaje, kde je možné vyhrát hodnotné ceny. Poznáte přátelský kolektiv hráčů této hry, na turnajích se setkáte s mnoha dalšími kamarády. Informační schůzka: úterý 10.9. 2019 od 16:00 hod. v DDM č. 7.
Powerjóga
Jedná se o dynamickou formu jógy, která účinně protahuje celé tělo. Lekce jsou vedeny hravou formou. Jsou určeny pro začátečníky i pokročilé (od 13 let neomezeně). Studentská sleva (ZŠ, SŠ, SOU): 200 Kč. Informační schůzka a zahájení výuky: úterý 17. 9. 2019 od 17:30 hod. v DDM č. 43. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Programování Bee-Bot
Pro nejmenší programátory - jednoduché povely pro robota "včelku", pohyb ve 4 směrech. Informace: M. Heřman (tel.: 386 447 318, e-mail: herman@ddmcb.cz).
Programování I.
Pro úplné začátečníky, kteří chtějí aby je počítač na slovo poslouchal. Programovat budeme v prostředí Scratch, později v Pythonu.
Programování II.
Pro zájemce, kteří si sami zkouší programovat a chtějí mít konzultace nad svými projekty. Zkušený lektor s malými programátory bude řešit složitější problémy a nástrahy zdrojových kódů. Pravidelné schůzky úterky od 17:00 - 18:30 v DDM č. 23. Lektor: Mgr. O. Hlavatý.
Programování LEGO Mindstorms EV3
Stavba a programování oblíbených LEGO robotů. Informace: M. Heřman (tel.: 386 447 318, e-mail: herman@ddmcb.cz).
Programování Ozobot
Minirobot, který lze jednoduše programovat. Rozvíjí kreativitu i logiku. Informace: M. Heřman (tel.: 386 447 318, e-mail: herman@ddmcb.cz).

Příběhy Impéria, Střepy snů, FATE aj.
Pro odvážné chlapce a dívky, mládež i dospělé (od 10 do 99 let). Sci-fi i fantasy. Probádej své nové možnosti a poznej další herní systémy. Jeden svět nestačí. Po stopách divé zvěře, betonovou džunglí či skrze studený příboj se nech vést svou fantazií. Z vět utkej síť příběhů a vydej se za dobrodružstvím. Vstup do světů, které pomůžeš vystavět. Buď kým chceš. Svět RPG se otevírá. Informační schůzka: čtvrtek 19.9. 2019 od 16:30 hod.
Přípravné výtvarné kurzy
příprava na talentové zkoušky na SŠ výtvarného zaměření - kresba, malba, modelování dle předlohy, základní kresebné a malířské materiály a techniky, zátiší, figura, draperie, obecný přehled dějin umění. Činnost probíhá od 3.10.2019 každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod.
Přírodověda pro velké
Pro zájemce o přírodu, činnost převážně v terénu, pro chlapce a dívky (od 11 let). Putovní tábory, sčítání ptáků, botanika. Informační schůzka: pondělí 16. 9. 2019 od 17:00 hod. v DDM č. 32. Lektor: Leoš Lippl
Přírodovědný Ledenice "Žraloci"
Přírodovědný kroužek se sídlem v Ledenicích, víkendové výpravy, soutěže, hry, pro chlapce a dívky (od 10 let). Schůzky každé úterý od 17:00 do 19:00 hod. v klubovně v Ledenicích.
Radiotechnika 1
Pro zájemce o stavbu jednoduchých výrobků z oblasti radiotechniky, pro chlapce a dívky (od 10 let). Dobrá znalost elektroniky je zárukou budoucího uplatnění. Pravidelné schůzky pondělky 16:00 - 17:30 hod. učebna DDM č. 40. Lektor: M. Jarath.
Radiotechnika 2
Pro pokročilé zájemce z oblasti radiotechniky, pro chlapce a dívky (od 11 let). Lektor: M. Horkel. Pravidelné schůzky: středy 16:00 - 18:00. v DDM č. 40 (učebna radiotechniky). Tomuto kroužku poskytuje finanční příspěvek firma Robert Bosch, spol. s r.o.
Radiotechnika 3
Pro velmi pokročilé zájemce z oblasti radiotechniky. Pro chlapce a dívky (od 12 let), výuka základů digitální techniky, programování procesorů atd. Pravidelné schůzky úterky 16:00-18:00 hod. DDM učebna č. 40. Lektor: M. Horkel. Tomuto kroužku poskytuje finanční příspěvek firma Robert Bosch, spol. s r.o.
Rakonto
Taneční divadlo, které se zaměřuje hlavně na výrazový a scénický tanec s prvky latinskoamerických tanců pro jednotlivce. Pro všechny dívky a chlapce 5 - 11 let. Schůzky: každé pondělí od 17:30 do 18:30 hod. v DDM č. 43. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Ruský jazyk dospělí
Kroužek je určen pro dospělé od 18 let, kteří mají zájem o RJ. Informační schůzka v úterý 24.9. 2019 od 17:00 hod. v DDM č. 24.
Ruský jazyk II. st. ZŠ, SŠ
Kroužek je určen žákům či studentům od 11 do 20 let, kteří si chtějí procvičit nebo potřebují doučit RJ. Informační schůzka v úterý 24.9. 2019 od 17:00 hod. v DDM č. 24.
Rybářský kroužek 1-4
Zájmový útvar pro chlapce a dívky (6-15 let), kteří se chtějí seznámit s rybami a rybařením. Děti získají nejen praxi v různých rybolovných technikách, znalosti flory a fauny, ale také vztah k přírodě a často tak nacházejí i jiné možnosti a aktivity, jak trávit volný čas. kroužek je určen začátečníkům i pokročilých. Po 1. roce je možné získat rybářskou povolenku. Informační schůzka, na které proběhne výběr termínu schůzek se koná 19. 9. 2019 DDM č. 11.
Softball 1-6
Určeno pro zájemce o kolektivní sport, pří kterém se odpalují a chytají míče. Zváni jsou dívky i chlapci od 5 do 15 let. Pravidelné tréninky se odehrávají v softballovém areálu v Ledenicích. Informační schůzka 19. 9. 2019 od 16:00 Sportovní areál Ledenice
Sportovní novinář
Žurnalistická práce ve sportu - reporty, rozhovory, příběhy. Spolupráce a aktivní chození na zápasy klubů ČEZ Motor České Budějovice, SK Dynamo České Budějovice, VK Jihostroj České Budějovice a FBC Štíři České Budějovice. Zájemci se naučí i základy práce s fotoaparátem a kamerou. Výstupy budou medializovány na portále Jihočeský sport (www.jihocesky-sport.cz). Pro chlapce a dívky od 12 let. Lektor: M. Heřman.
Sportovní přípravka
Pravidelné pohybované aktivity, děti se naučí široký pohybový základ. Lekce probíhají v Ledenicích v areálu softbalového klubu Žraloci (v zimě a špatném počasí v hale). Vhodné pro děti od 3 do 8 let. Lektor: M. Heřman.
Square Dance 1
Taneční klub Blueberry zabývající se country tancem pro 4 páry, tancuje se na nápovědu a na různorodou hudbu od country přes pop až disco, pro zájemce (od 15 let neomezeně). Výuka základního levelu Basicu a pokročilého levelu Mainstreamu. Studentská sleva (ZŠ, SŠ, SOU): 200 Kč. Informační schůzka a zahájení výuky: středa 18. 9. 2019 od 19:00 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919). Web: http://blueberry.pry.cz
Square Dance 2
Taneční klub Blueberry zabývající se country tancem pro 4 páry, tancuje se na nápovědu a na různorodou hudbu od country přes pop až disco, pro zájemce (od 15 let neomezeně). Výuka pokročilých levelů Plusu a A1. Studentská sleva (ZŠ, SŠ, SOU): 200 Kč. Informační schůzka a zahájení výuky: středa 18. 9. 2019 od 20:00 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919). Web: http://blueberry.pry.cz
Stolní tenis - Dospěláci
Pro stolní tenisty a tenistky od 26 let
Stolní tenis 1-8
Zájmový útvar pro chlapce a dívky 4 hodiny týdně (2x2). Tréninky v pondělí až čtvrtek.Vždy od 15:30 - 17:00, od 17:15 - 18:45, starší 16let i 19:00 - 21:30. Zahajovací schůzka 19.9.2019 od 16:00 v Rožnově(v tělocvičně).
Stolní tenis dítě a rodič nebo děda...
Stolní tenis pro děti a rodiče nebo prarodiče. Může být dítě a strýc.... Zahajovací informační schůzka je 19.9.2019 od 16.00 hod v ve sportovním zařízení DDM ČB - Rožnov.
Street Dance 1
Tato taneční skupina je určena především začátečníkům a mírně pokročilým. Hlavním tanečním stylem jsou street dance a dancehall. Pro chlapce a dívky (12-19 let). Informační schůzka se začátkem výuky: čtvrtek 12.9. 2019 od 17:00 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Street Dance 2
Pro všechny, kteří se chtějí naučit základům moderních tanečních technik se zaměřením na street dance a dancehall, pro chlapce a dívky (od 12 do 25 let). Sleva 200 Kč pro zájemce ze ZŠ, SŠ a SOU. Informační schůzka s výukou: pátek 13.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Superkalanetika 1
Cvičení pro tělo i mysl, jak pro úplné začátečníky, tak pro zkušené sportovce. Probíhá v pomalém tempu a zaměřuje se především na hluboce uložené svaly, zároveň tělo důkladně posiluje a protahuje. Pro všechny (od 13 let neomezeně). Sleva 200 Kč pro zájemce ze ZŠ, SŠ a SOU. Informační schůzka a zahájení výuky: pondělí 16. 9. 2019 od 18:00 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Superkalanetika 2
Cvičení pro tělo i mysl, jak pro úplné začátečníky, tak pro zkušené sportovce. Probíhá v pomalém tempu a zeměřuje se především na hluboce uložené svaly, zároveň tělo důkladně posiluje a protahuje. Pro všechny (od 13 let neomezeně). Studentská sleva (ZŠ, SŠ, SOU): 200 Kč. Informační schůzka a zahájení výuky: čtvrtek 19. 9. 2019 od 17:30 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Světoběžník
Zájmový útvar je určen pro chlapce a dívky ve věku 8 - 13 let, které mají zájem o zeměpis. V rámci setkávání děti poznají různé oblasti světa a jejich kulturu. Seznámení bude probíhat prostřednictvím her, diskuzí, práce s atlasy, modely a dalšími pomůckami. Lektor: Markéta Bohdalová (marketa.bohdalova@seznam.cz, 731 313 156), informační schůzka: 18.9.2019 od 16:30 DDM č. 32
Šachy DDM ve spolupráci s ŠK VŠTE ČB
Oddíl s výukou šachu, pro chlapce a dívky od 6 let. Informační schůzka v úterý 17.9. 2019 od 17:00 v DDM České Budějovice, učebna č. 39. Schůzky pravděpodobně ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod.
Šarm
Taneční skupina zaměřená na moderní scénický tanec pro chlapce a dívky (8 - 14let). Informační schůzka a zahájení výuky: středa 11. 9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Šarm - ZŠ Pohůrecká
Pouze pro žáky ZŠ Pohůrecká. Taneční skupina zaměřená na moderní scénický tanec pro chlapce a dívky z 1. a 2. tříd. Informační schůzka a zahájení výuky: úterý 1. 10. 2019 od 14:00 hod. v tělocvičně ZŠ Pohůrecká. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Šikulkové z přírody
Zájmový útvar pro kluky a děvčata (5-10 let), kteří mají šikovné ruce. Na děti čeka vyrábění různými technikami, jako jsou například malování, decoupage, enkaustika aj. s náměty z přírody. Lektor: Kateřina Krčmárová a Ivana Janochová. Informační schůzka 18. 9. 2019 v 15:00 DDM č.32
Španělský jazyk - dospělí
Kroužek je určen pro dospělé od 18 let, kteří mají zájem o ŠJ. Vyučující je studentkou JčU. Informační schůzka v pondělí 23.9. 2019 od 17:00 hod. v DDM č. 24.
Španělský jazyk II. ZŠ, SŠ
Kroužek je určen žákům či studentům od 11 do 20 let, kteří si chtějí procvičit nebo potřebují doučit ŠJ. Vyučující je studentkou JčU. Informační schůzka v pondělí 23.9. 2019 od 17:00 hod. v DDM č. 24.
Taneční aerobic
Cvičení při hudbě pro začátečníky, pro chlapce a dívky (7 - 10 let). Informační schůzka a zahájení výuky: čtvrtek 12.9. 2019 od 17:30 hod. v DDM č. 43. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Taneční školička
Taneční průprava chlapců a děvčátek (4-6 let) se zaměřením na lidové tance a písně. Možnost dalšího rozvoje v tanečních souborech. Informační schůzka a zahájení výuky: úterý 10. 9. 2019 od 16:00 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Taneční školička na MŠ Špálova
Pouze pro děti z této MŠ. Taneční školička pro chlapce a dívky (3-6 let). Termíny schůzek upřesníme na webu v blízké době. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Taneční školička na MŠ Železničářská
Pouze pro děti z této MŠ. Taneční školička pro chlapce a dívky (3-6 let). Termíny schůzek upřesníme na webu v blízké době. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
TEP
Temperament, elegance, pohyb. I hudba má svůj tep, a pokud ho v ní cítíte, přijďte ho vnímat s námi. Zahřátí, krátké posilování a choreografie s prvky tanečního aerobicu, latiny a dancehall. Vhodné pro chlapce a dívky (9-16 let). Informační schůzka a zahájení výuky: úterý 10. 9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Tvorba PC her
Tvorba jednoduchých 2D her všemožných žánrů pro PC. Informace: M. Heřman (tel.: 386 447 318, e-mail: herman@ddmcb.cz).
Tvorba responzivních www stránek
Od základů HTML až po náročnější tvorbu www stránek. Zájemci se naučí i tvorbu responzivní verze pro mobily a tablety. Informace: M. Heřman (tel.: 386 447 318, e-mail: herman@ddmcb.cz).
Tvořivá dílna - MŠ Papírenská
Výtvarná tvorba a různé tvořivé činnosti. Určeno pouze pro děti z MŠ Papírenská Č.B.
Twirling. skupina Starlette (přípravka)
Twirlingová skupina Starlette - dívky i chlapci ve věku od 5 do 16 let. Přípravka s možností zařazení do špičkové závodní twirlingové skupiny. Schůzky v úterý od 16:15 hod. (tělocvična GYM J. V. Jirsíka). Více na: www.starlettecb.cz Uvedené zápisné není v plné výši, ale zahrnuje pouze finanční částku odváděnou DDM. Kontakt: V. Kadlecová (tel. 604 553 587)
Twirlingová skupina Starlette - závodní
Twirlingová závodní skupina Starlette - dívky i chlapci ve věku od 5 do 16 let. Schůzky v úterý od 16:15 do 19:00 hod. (tělocvična GYM J. V. Jirsíka). Více na: www.starlettecb.cz Uvedené zápisné není v plné výši, ale zahrnuje pouze finanční částku odváděnou DDM. Kontakt: V. Kadlecová (tel. 604 553 587)
Úsviťáček - folklorní muzika
Dětský hudební soubor pro taneční soubor Úsviťáček s těmito nástroji: housle, basa, dudy, klarinet, pro chlapce a dívky (do 18 let). Cena kroužku: symbolická. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Úsviťáček - přípravka
Přípravka folklorního souboru Úsviťáček, pro chlapce a dívky (4-6 let). Informační schůzka a zahájení výuky: středa 11. 9. 2019 od 16:00 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Úsviťáček 1
Folklorní soubor (lidový tanec a zpěv), pro chlapce a dívky (do 10 let). Informační schůzka a zahájení výuky: pondělí 2. 9. 2019 od 15:30 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Úsviťáček 2
Folklorní soubor (lidový tanec a zpěv), pro chlapce a dívky (8 - 13 let). Začátek výuky: pondělí 2. 9. 2019 od 17:00 hod. v DDM č. 4. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)
Veselá klubíčka
Předškolní dětičky, procvičte si ručičky. Vyrábíme z různých materiálů: papír, vlnitý karton, vlna, lýko, bavlnky, tričkovina, filc. Rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku a přispíváme k uvolňování ruky. Dále prohlubujeme sociální dovednosti a cítění pobytem v dětském kolektivu. Informační schůzka: úterý 17.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM (dětský klub).
Volejbal
Pro chlapce a děvčata od 8. let, začátečníky a pokročilé. Tréninky v ZŠ Oskara Nedbala České Budějovice. Zahajovací trénink je 17.9. od 16.00 v ZŠ O. Nedbala.
Výlety bez rodičů
Poznávání zajímavých míst v blízkém i vzdálenějším okolí pěšky, vlakem i na kole. Schůzky 1x do měsíce o víkendu. Naplánujeme trasy, vyhledáme informace, podnikneme výlet, doplňkový program - topografie, značení, historie a příroda, hry. Pro chlapce a dívky (od 8 let). Informační schůzka: středa 18.9. 2019 od 16:30 hod. v DDM č. 7.
Výpočetní technika
Určeno pro začátečníky. Zaměřeno na základy ovládání PC: OS WINDOWS, balíku MS OFFICE (Word, Excel, Power Point) a internetového prohlížeče (Explorer, Edge). Pravidelné schůzky úterky 14:00 - 15:30 v DDM č. 23.
Výtvarná tvorba 1
Kresba, malba a grafické techniky. Věk 6-10 let. Činnost probíhá od 1.10.2019 každé úterý od 16.00 do 18.00 hod.
Výtvarná tvorba 2
Kresba, malba a grafické techniky. Věk 11-15 let. Činnost probíhá od 2.10.2019 každou středu od 16.00 do 18.00 hod.
Výtvarná tvorba pro dospělé
Kresba, malba a jednoduché grafické techniky. Činnost probíhá od 4.10.2018 každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod.
Začínáme tančit
První taneční krůčky s prvky baletu a výrazového tance, vše formou hry a s radostí. Pro všechny dívky a chlapce (5 - 9 let) se zájmem o pohyb. Schůzky: každé úterý od 17:30 do 18:30 hod. v DDM č. 10. Kontakt: A. Michna (tel. 734 153 919)


ZOOkroužek 1
Pro chlapce a dívky (5-8 let) se zájmem o zvířata, přírodu a činnost v zoologických zahradách. Zájemci se dozví mnohé o významu a účelu ZOO, zajímavosti ze světa zvířat, naučí se pečovat o vybraná ZOO zvířata, zapojí se do ochranářských a vzdělávacích aktivit ZOO. Všechny schůzky probíhají přímo v ZOO Hluboká nad Vltavou.
Lektor: Klára Dragová (mobil: 777 640 090,
e-mail: zookrouzek@centrum.cz),
(http://www.zookrouzek.webnode.cz).


ZOOkroužek 2
Pro chlapce a dívky (9-13 let) se zájmem o zvířata, přírodu a činnost v zoologických zahradách. Zájemci se dozví mnohé o významu a účelu ZOO, zajímavosti ze světa zvířat, naučí se pečovat o vybraná ZOO zvířata, zapojí se do ochranářských a vzdělávacích aktivit ZOO. Všechny schůzky probíhají přímo v ZOO Hluboká nad Vltavou.
Lektor: Klára Dragová (mobil: 777 640 090,
e-mail: zookrouzek@centrum.cz),
(http://www.zookrouzek.webnode.cz).

ZŠ Pohůrecká - Výzkumák
Kroužek - "Výzkumák" - přírodovědný (fyzika/chem/přírodopis). Kroužek při škole ZŠ Pohůrecká. Určen pouze pro žáky této školy
ZŠ Pohůrecká LEGO Mindstorm EV3 I.
Robotika LEGO Mindstorm EV3. Kroužek při škole ZŠ Pohůrecká. Určen pouze pro žáky této školy
ZŠ Pohůrecká LEGO Mindstorm EV3 II.
Robotika LEGO Mindstorm EV3. Kroužek při škole ZŠ Pohůrecká. Určen pouze pro žáky této školy