ZÁJMOVÉ ÚTVARY - VZDĚLÁVÁNÍ A DRAMATICKÉAnglický jazyk / dospělí

Začátečníci: výuka každé úterý od 17:00 do 18:30 hod. v DDM č. 31. Vedoucí: Ing. Pecová Lenka. Mírně pokročilí: výuka každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod. v DDM č. 31. Vedoucí: Lišková Iva. Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 2000,00 Kč    Hodin týdně: 2

 
   přihlásit se

Anglický jazyk / I. st. ZŠ

Výuka každé úterý od 15:30 do 17:00 hod. v DDM č. 37. Vedoucí: Mgr. Průchová Alexandra. Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 1000,00 Kč    Hodin týdně: 2

 
   přihlásit se

Anglický jazyk / II. st. ZŠ, SŠ

Výuka každé pondělí od 15:30 do 17:00 hod. v DDM č. 37. Vedoucí: Mgr. Průchová Alexandra. Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 1200,00 Kč    Hodin týdně: 2

 
   přihlásit se

Anglický jazyk / předškolní věk

Výuka probíhá v MŠ Sedmikráska, Krokova 9, Č.B. každý čtvrtek od 14:15 do 15:00 hod. Vedoucí: Vaňková Gabriela. Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 400,00 Kč    Hodin týdně: 1

 
   přihlásit se

Anglický jazyk / senioři

Výuka každé úterý od 17:30 do 18:30 hod. v DDM č. 24. Vedoucí: Mgr. Vítová Miroslava. Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 1000,00 Kč    Hodin týdně: 1

 
   přihlásit se

Anglický jazyk pro seniory a vnoučata

AJ pro SV 1: Výuka každé úterý od 15:30 do 16:30 hod. v DDM č. 24. AJ pro SV 2: Výuka každé úterý od 16:30 do 17:30 hod. v DDM č. 24. Vedoucí: Mgr. Vítová Miroslava. Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz). Tento kurz obsahuje 10 lekcí a je zdarma!!! (hrazeno z JčK).

Cena: 0,00 Kč    Hodin týdně: 1

 
   přihlásit se

Český jazyk / ZŠ, SŠ

Pro žáky ZŠ od 5. třídy a studenty SŠ, kteří si chtějí nebo potřebují prohloubit své znalosti z českého jazyka formou doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Výuka každý pátek od 16:00 do 17:30 hod. v DDM č. 24. Vedoucí: Mgr. A. Michna (mobil: 734 153 919). Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 800,00 Kč    Hodin týdně: 2

 
   přihlásit se

DS Divoch

Již obsazen!!! Divadelní spolek a dramatická výchova pro chlapce a dívky (8-12 let). Budeme si společně hrát, tvořit a hrát divadlo, rozvíjet komunikativní dovednosti, spolupracovat ve skupině a improvizovat. Účast na divadelních přehlídkách a festivalech. Výuka každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod. v Lannově loděnici, Vltavské nábřeží č. 5, Č. Budějovice. Vedoucí: BcA. V. Kecová (mobil: 728 027 371). Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz). Uvedené zápisné není v plné výši.

Cena: 800,00 Kč    Hodin týdně: 2

 

DS Divoch / přípravka

Divadelní spolek a dramatická výchova pro chlapce a dívky (5-7 let). Budeme společně nacvičovat a hrát nevšední divadelní hry, tvořit, improvizovat a celkově si užívat jedinečné atmosféry. Rozvíjení fantazie, mluvních a pohybových dovedností a spolupráce ve skupině. Závěrečné véřejné vystoupení. Výuka každé úterý od 15:00 do 16:00 hod. v Lannově loděnici, Vltavské nábřeží č. 5, Č. Budějovice. Vedoucí: Bc. Z. Pokorná (mobil: 721 593 639). Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 600,00 Kč    Hodin týdně: 1

 
   přihlásit se

DS Dramatický

Základy divadelního umění, studium a prezentace divadelních her, pro chlapce a dívky (10-15 let). Dramatický 1: Výuka každé úterý od 16:00 do 18:00 hod. v DDM č. 11 (zimní zahrada). Dramatický 2: Výuka každou středu od 16:00 do 18:00 hod. v DDM č. 11 (zimní zahrada). Vedoucí: J. Štěch (mobil: 777 341 592). Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 800,00 Kč    Hodin týdně: 2

 
   přihlásit se

Grafomotorika

Již několik let nabízíme pomoc dětem převážně předškolního a výjimečně mladšího školního věku při odstraňování tenzí v pravé či levé ruce a špatných návyků v úchopu psacího náčiní. Kurz je koncipován do 10 lekcí v podzimních a jarních termínech. Po přihlášení Vás pozveme do DDM na tzv. nultou hodinu, na které získáte bližší informace. Den a hodina výuky též po domluvě na uvedené nulté hodině. Dle zájmu rodičů otevíráme na podzim (od října) i na jaře (od února) několik kurzů, které běží souběžně (např. na jaře 2017 bylo otevřeno 6 kurzů a na podzim 2017 bylo otevřeno 5 kurzů. Jezdíme i do MŠ). Od března 2018 probíhá výuka takto: v DDM každé pondělí od 15:30 do 16:45 hod. a od 16:45 do 18:00 hod. Každou středu od 15:30 do 16:45 hod. a od 16:45 do 18:00 hod. Každý čtvrtek od 15:30 do 16:45 hod. Výuka v MŠ Papírenská každé úterý od 15:30 do 16:45 hod. Lektoři: Mgr. Josef Hošek, Bc. Luděk Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 1000,00 Kč    Hodin týdně: 1,5

 
podrobnosti    přihlásit se

Matematika pro studenty SŠ

Nabízíme studentům SŠ "vychytání" mezer ve znalostech z matematiky. Budeme se soustředit na ty části, které profesor na SŠ díky velkému počtu studentů ve třídě "nestíhá" procvičit. Individuální přístup, důraz na logické myšlení, zrychlování výpočtů. Součástí doučování bude propočítávání příkladů, které se objevují u státních maturit. Výuka každou středu od 15:30 do 17:00 hod. v DDM č. 24. Vedoucí: Ondráčková Kamila. Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 800,00 Kč    Hodin týdně: 2

 
   přihlásit se

Matematika pro žáky II. stupně ZŠ

Pro žáky od 6. do 9 třídy ZŠ, kteří si chtějí nebo potřebují prohloubit své znalosti z matematiky formou doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Individuální přístup, nejmodernější SCIO testy, procvičování logického myšlení, zrychlení výpočtů. Výuka každou středu od 15:30 do 17:00 hod. v DDM č. 24. Vedoucí: Ondráčková Kamila. Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 800,00 Kč    Hodin týdně: 2

 
   přihlásit se

Německý jazyk / dospělí

Výuka každé pondělí od 18:30 do 20:00 hod. v DDM č. 31. Vedoucí: Bc. Coufalová Markéta. Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 2000,00 Kč    Hodin týdně: 2

 
   přihlásit se

Španělský jazyk / dospělí

Výuka každou středu od 17:00 do 18:30 hod. v DDM č. 31. Vedoucí: Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 2000,00 Kč    Hodin týdně: 2

 
   přihlásit se

Španělský jazyk / II. st. ZŠ, SŠ

Výuka každou středu od 17:00 do 18:30 hod. v DDM č. 31. Vedoucí: Pivková Dominika. Informace: L. Doležal (tel.: 386 447 317, e-mail: dolezal@ddmcb.cz).

Cena: 1200,00 Kč    Hodin týdně: 2

 
   přihlásit se